Covid-19. Argument för respektive mot vaccin

Bättrad den 2021-12-24 kl. 09:21 influensa har enstaka år under 1900-talet varit mera dödliga; 21-12-20 kl. 21:55 korrektion; kl. 13:23 bredare tester mera trovärdiga än vaccinationsbevis; dödlighet är i Sverige sedan sommaren 2021 lägre för Covid-19 än vanlig influensa, men år 2020 var dödligheten mycket högre; 2021-12-06 falsk trygghet med Covidbevis; förtydligande om immunisering; 21-12-02 bytt rubrik från 'Splittra inte med Covid-19. Argument om vaccin'; 21-11-28 smittsamhet; 21-11-26 restriktioner lättade i september 2021; immunisering; svårt att skapa vaccin; utbildning om amorism är viktigare än extrema åtgärder som vaccinationer och Covidbevis; 21-03-08 epigenetik; 21-03-07 För respektive mot vacciner; bild från demonstration; 21-03-06 epigenetik; 2020-12-16 munskydd; 20-12-10 ensamhet; allergi och överkänslighet; 20-12-09 somliga vacciner kanske ökar risk för diabetes; invandring; melatonin. Denna artikel publicerades den 2020-12-08 kl. 15:40 på www.amorism.cc.

Med anledning av Covid-19.

Jag Fredrik har studerat på 
Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm. Mina åsikter i denna
artikel 
har inte att göra med KTH.
Men på KTH lärde jag mig på
1990-talet (i mitt favoritämne biologi)
att
gener (hos alla organismer) muterar
emellanåt. Dessutom: mitt examensarbete
innebar
beräkning av mutationer hos
bakterier och RNA.


Amorism är inte politik. Man måste alltså inte instämma i denna artikel för att vara amorist. Ty den visar min privata idér. Denna artikel kan komma att utvecklas.

Jag är inte immunolog, alltså inte expert på detta ämne. 

Inledning. Jag har alltid trott att god hygien är viktigt och kärleksfullt. Det ingår i de amoristiska dygderna ordning och artighet. Somliga använder Covid-19 som syndabock. Ty dessa säger att människor ska hålla sig lugna på grund av Covid-19. Det är bedräglig frestelse för somliga ledare som inte vill ta ansvar för problem med dåligt ledarskap, kriminalitet, migration, dåliga kulturer, brister i vård och skola och brist på godhet. Man säger att när Covid-19 är botat eller vaccinerat så kan människor leva som vanligt igen. Föränderligheten i de s.k. mänskliga rättigheterna om olika friheter och lagars avslöjar sådant, att sådant inte är det viktigaste. Men det realistiska i förkunnelsen av amoristiska dygder visas för dem som förstår amorism. År 2020 har Sveriges statsminister Stefan Löfven och regeringen vid flera tillfällen i Sveriges Television och andra massmedier offentligt sagt att man inte får möta flera än åtta personer samtidigt. Jag tänker att de familjer som har flera än 6 barn (eller andra familjemedlemmar) tills vidare skulle behöva splittras om man lyder statsministern. Ty enligt honom bör man inte möta flera än 8 personer samtidigt, i synnerhet inte under den kristna jultiden. Jultiden varar till 13-dagen som är den 6 januari. Nyåret är alltså i jultid. Max-8-regeln och splittringen gäller även familjer med halvsyskon och släktingar. Sådant är hot mot demokrati och yttrandefrihet, ty (fredliga) demonstrationer bör få vara tillåtna (i synnerhet om deltagarna håller distans på minst en meter från varandra utomhus; sådant stort avstånd är inte nödvändigt mellan deltagare som är tillräckligt friska). Från och med 2020-12-24 anbefalldes att max fyra personer per sällskap får mötas på krogar; alkohol får inte serveras efter kl. 20 på krogar. (Jag kallar det max-fyra-regeln.) Det är viktigare att utbilda mänskligheten om de amoristiska definitionerna av kärlek och rättfärdighet (och de amoristiska dygderna) än att utbilda om demokrati, jämlikhet och s.k. mänskliga rättigheter. Polisen i Stockholm har den 2020-12-19 och 2020-12-12 avvisat friska skötsamma människor som utomhus på offentlig plats höll god distans mellan varandra. Polisens enda motivering var: de avvisade var på möte med flera än 8 människor. Beträffande rätten till yttrandefrihet och mötesfrihet (rätten att hålla möten) tror jag att lagen bör ändras så att den harmonierar med min kritik här ovanför. I september 2021 lättades restriktionerna.

Nedan i denna artikel finns argument för respektive mot vacciner.

Medborgarplatsen i Stockholm den
2021-03-06. Jag (Fredrik) såg inga 
otrevligheter under demonstrationen.
Förutom skymten av att polis grep en
man fredligt i slutet. Jag hörde även av
andra att flera människor erfarit liknande.
Efteråt hörde jag ännu mera.
Den s.k. Tusenmannamarschen.
Somliga mikrober muterar fortare än andra. Därför är det svårt att skapa vacciner mot många (virus) infektioner, t.ex. förkylningar, influensor, HIV m.fl.. Det har jag förstått, i synnerhet under hösten 2021 angående svårigheten att motverka det relativt smittsamma Coronaviruset, som mera exakt heter SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 är orsak till infektionen som kallas Covid-19. Det är mera smittsamt än influensa. Dödligheten per capita var i Sverige år 2020 mycket högre för Covid-19 än vad vanlig influensa brukar vara; (förutom några år under 1900-talet då influensor var ännu mera dödligt än Covid-19. År 1918 var influensan unik och oöverträffad i dödlighet, ca tio gånger dödligare än Covid-19 år 2020.). Från sommaren 2021 till 20 december 2021 (när dessa värden publiceras) är dödligheten för Covid-19 ungefär som influensa ofta kan vara. Besvärliga symptom hos somliga patienter gör att många söker vård för Covid-19. Somliga som får Covid-19 få långvariga symptom. Men även influensa kan ibland ha besvärliga eller långvariga symptom. Nåväl, om någon mutation kommer som innebär ökar farlighet så skulle det kunna vara ett större hot än när Covid-19 kom och var som värst år 2020. Men även många andra sjukdomar är smittsamma och skulle kunna mutera och bli farliga; (under enstaka år på 1900-talet har influensa varit mera dödligt än den nya Covid-19). Nåväl, förenklat kan man säga: ingen infektion är den bästa; hellre vara frisk. 

Hösten 2021 tolkade jag statistiken om Covid-19 som att naturlig immunisering kanske är effektivare än vaccin, åtminstone mot olika mutationer. Men jag vet inte. Sverige (troligen även de andra länder) som troligen har haft högre naturlig immunisering genom att inte ha alltför kraftiga restriktioner, och tyvärr därför hade flera infekterade t.o.m. våren 2020, klarade sig relativt bra hösten 2021. Nåväl, svårigheten att skapa vacciner mot somliga infektioner gör att utbildning om hygien och den nya filosofin amorism, nämligen amorismens definitioner av äkta kärlek är viktigare än att införa olika sorters Covidbevis (t.ex. vaccinpass eller negativt Covid-19-test). Ty andra infektioner än Covid-19 finns. (Krav på Covidbevis och vaccinpass är en sorts 'tvångsvaccinering'.) De som inte förstår detta har falsk trygghet med sina vaccinpass. Ty många andra patogener än SARS-CoV-2 finns. Beträffande den falska tryggheten: Det vore 'bättre' om bredare tester än motåtgärder mot enbart SARS-CoV-2 tillämpades. Nuförtiden (2021) finns nämligen tester som kan visa om man är infekterad av säsongsinfluensor, olika sorters SARS-virus m.fl. patogener. Sådana tester imponerar mera på mig än den falska trygghet som enbart vaccinationsbevis ger. Obs., varje krav på bevis är diskriminerande.

Personligen tror jag att rättfärdighet (total välvilja till alla och de amoristiska idéerna om dygder) ibland kan vara viktigare än regler. I detta ingår min tro på traditionell hygien. Jag tror att hygien för att motverka infektioner och pandemier främjas bäst av rätt kunskaper och (kristen och) amoristisk kärlek som är en ny filosofi om välvilja till alla, även att vara hygienisk till fiender. Troligen sprids färre infektioner om flera bejakar sådan kärlek. Utbildning om amorism (nya definition av äkta kärlek) i skolor och massmedia är viktigare än extrema åtgärder som vaccinationer och vaccinpass. Att kräva vaccinpass är dramatisk inskränkning av människors frihet. Jag tror att man inte bör vistas alltför nära främlingar. Om man är sjuk kan munskydd vara bra att använda om man ska vara nära andra människor. Varning, munskydd fylls med mikrober när de används. Tvätta händerna efter hantering av använda munskydd. Tänk på var du lägger använda munskydd. Jag tror inte på splittring och alltför många förbud. Ensamhet kan vara ohälsosamt och orsakar många människors förtida död. God kost, vitaminer (C och D m.fl.) och mineraler bidrar till att motverka infektioner. Tillräckligt med god sömn är viktigt; bra balans mellan ljus och mörker är viktigt. Jag tror att somliga människor är sämre på att hålla hygien än andra, läs min artikel om det. Välvilja (helst amorism) samt kunskaper och intelligens är viktiga faktorer i detta.

Varning för överdosering av vitaminer och mineraler. Men många råd rekommenderar endast miniminivåer. Optimala nivåer av vitaminer och mineraler kan vara högre än miniminivåer. Jesu budskap om att älska sina fiender är nu lättare att förstå, åtminstone i avseendet att inte sprida smittor till andra, inte ens till fiender. Mina tips för det finns i artikeln Motverka smittor. Sådant och god hygien har alltid varit viktigt för mig. God (amoristisk) jul! Anledningen till att jag säger amoristisk jul är för att betona de amoristiska förståelserna för begreppen välvilja och total välvilja (omnibenevolens). Jag tror att rätt förståelse för dessa begrepp är viktigt för själslig förädling.
 
Hur många dör av Covid-19 respektive med Covid-19? Jag tror att olämplig och extrem invandring har belastat Sverige, ekonomi, samhälle, sjukvård och orsakat onödiga köer sedan 1990-talet. Somliga verkar ignorera sådant och överbelastad sjukvård och rättsväsende genom att istället tala om Covid-19? 

 

För respektive mot vacciner


1) De som tjänar pengar på produktion, försäljning eller distribution kan gilla vacciner. Politiker och andra kan vilja verka kraftfulla och förtroendeingivande trots att de inte vet eller ens tror att något är bra. Det finns väldigt många olika vacciner. Många är kanske inte farliga. Jag gissar att fördelarna med många vacciner har hjälpt flera människor än de som har skadats. Smittkoppor, polio och mässling är sjukdomar som (nästan) har försvunnit i flertalet av världens stater tack vare vacciner. Vacciner har hittills troligen räddat livet och hindrat skador på minst 50 miljoner människor. Somliga människor har misstänkt att hittillsvarande vacciner kan orsaka olika syndrom inom autism-spektrumet. Men andra har förkastat denna misstanke. Somliga vacciner kan vara bättre. Andra kan vara sämre. Troligen är ingen medicin helt fri från biverkningar. Jag gissar att äldre personer (pensionärer) kan vaccinera sig frivilligt om de informeras om möjligheterna och riskerna. Personligen protesterar jag (tills vidare) mot tvångsmässig eller obligatorisk vaccination. 

2) Somliga människor ogillar vacciner, i synnerhet om vacciner inte provats längre tid och på olika individer och i olika livssituationer. Det kan ta lång tid, åratal, att ta reda på vilka biverkningar som substanser kan få. Det är tyvärr inte alltid lätt att upptäcka verkliga samband mellan substans och biverkan. Varje individ är mera eller mindre unik. Olika substanser som individer utsätts för kan göra att deras kroppar (tillfälligt) fungerar annorlunda och kanske blir känsligare för vacciners effekter. Allt kan inte testas. Nu kommer ett vaccin mot Covid-19 som kanske kan påverka människocellernas ämnesomsättning eller gener. Denna sorts vacciner oroar många människor. Exempel på skäl för medicin- och vaccinmotstånd: Somliga kan vara allergiska eller på annat sätt överkänsliga mot vacciner. Grava reaktioner kan fås om somliga får i sig sådana substanser. Talidomid-skandalen på 1950-1960-talet; Talidomid (kallades även Neurosedyn m.fl.) var ett sömnmedel som testats och som sades vara bättre än annat. Talidomid är inget vaccin, men en substans som visar hur farmaceutiska substanser kan skada. Talidomid visade sig kunna gravt skada respektive döda flera än tiotusen foster i världen. Tusentals som överlevde bär på grava missbildningar. Svininfluensa-vaccinet (m.fl.) i början av 2000-talet tros ha orsakat narkolepsi (kroniskt trötthetssyndrom) hos (tusentals) människor i världen. En sorts sjukdomar (som inte förstods tillräckligt förrän år 1982) är prionsjukdomar [t.ex. Kuru, GSS och CJD. CJD är förkortning för Creutzfeldt-Jacobs syndrom som nedbryter hjärnan via långsam utveckling av obotliga tillstånd (hallucinationer och) demens. CJD drabbar oerhört få människor.]. Prionsjukdomar orsakas av prioner, vilket är polypeptider eller proteiner som har förmåga att lura kroppens cellers ämnesomsättning. De liknar virus, men är alltså endast proteiner. Varje virus och även vacciner brukar innehålla polypeptider (proteiner, proteinfragment) och DNA eller RNA. Därför finns kritik mot vaccinering. Men man tror att det endast är någon eller några procent som drabbas av sådant. Men man vet inte. Kanske mår många människor sämre utan att förstå att sådant orsakas av vacciner. Kanske är många trötthet orsakat av vacciner? Jag vill även tillägga att alltsedan 1950-talet har antalet allergiker och människor med autoimmuna sjukdomar (åtminstone typ 1 diabetes) ökat. Nu har ökningen av sådant planat ut i Sverige och ligger alltjämt på högre nivå än förr. Detta kanske kan bero på att andelen vaccinerade och antalet vaccinationer per capita har ökat och numera är hög i Sverige och många andra länder. Jag gissar (tills vidare) att ökad risk för typ 1 diabetes ökade anmärkningsvärt när somliga vacciner gavs; immunolog och medicine doktor J. B. Classen m.fl. har publicerat sådant som ännu inte har gått att avfärda entydigt. Han menar även att vacciner kan öka risk för andra sjukdomar t.ex. fetma, typ 2 diabetes (och autism, men detta har avfärdats av andra studier). Idén med vacciner är att aktivera ('reta' eller 'programmera') immunförsvaret; sådant kan ibland få oönskade konsekvenser. Vacciner kan orsaka att infekterade celler i vissa fall kan angripas alltför kraftigt med vacciner än utan vacciners retning. Sådana överreaktioner kan skada omkringliggande celler, även de som inte är infekterade. Jag vill även tillägga att vacciner kanske kan aktivera CRISPR-Cas-liknande reaktioner i människors (och andra organismers) gener. Jag tänker på MGE (Mobila Genetiska Element). Sådant kan få oerhört grava och långsiktiga effekter och ta lång tid att upptäcka. Epigenetik är faktorer som påverkar när och hur DNA aktiveras. Grunden och den främsta beståndsdelen i människors arvsmassa är främst DNA. Epigenetik handlar om en sorts gener som är icke-DNA gener. Epigenetik kan aktiveras av miljöfaktorer, kost, motion eller infektioner, kanske även av vacciner. Epigenetik ärvs ofta inte. Men somlig epigenetik kan barn ärva från sin moder eller fader. Jag vet inte om vaccinforskare kollar hur ingredienser i olika vacciner påverkar epigenetik.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

5 kommentarer:

 1. Har du enstor familj du ska fira med där folk kan vara i riskgruppen?eller ska du fira med ett stort sällskap med vänner? Är det inte bäst att ta det säkra för det osäkra att inte ha så många kontakter. Sverige har ju trotts allt de högsta dödsfallen gämfört med våra grannländer.Tror nog inte amorismen är botemedlet.God jul på dig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kära kommentator. Jag tror att utbildning kan hjälpa mycket. Dumhet och okunskap kan skada mycket. Splittring och skadad ekonomi kan skada många människor. Amorism® är en lära som förklarar välvilja och kärlek på nya eller unika sätt som jag tror ofta kan vara bättre och heligare än (din) idé om splittring. Jag tror att de nya eller unika amoristiska idéerna om välvilja, kärlek, rättfärdighet och dygder kan hjälpa många. Jag tror alltså att god utbildning, god kultur och god filosofi är viktigt. Sådant är tyvärr inte självklart. Dygderna med mera beskrivs i amoristiska trosbekännelsen som finns på denna hemsida. Amorism är ‘motsatsen’ till kärlek som endast är egenkärlek eller gruppegoism. Men amorism upphäver inte sådant. Amorism är ett ‘nytt’ alternativ eller komplement till sådan kärlek. Amorism förklarar även (med specifika definitioner) det viktiga förhållandet mellan välvilja och annan kärlek. (Jag tror att Jesus och Gud instämmer, men jag vet inte.) För övrigt, jag har hållit mig frisk de tolv senaste månaderna (sedan januari 2020) förutom total ca åtta dagar (med lätt slem i halsen och lätt snuva). Jag har mött många människor dagligen de senaste tolv månaderna. Jag vill inte få människor att vara slarviga eller umgås hejdlöst och vara i närkontakt med främlingar och många människor. Jag har på Amoristernas hemsida skrivit att jag tror att smittor kan spridas om man är oamoristisk och okunnig. Jag följer några hygien-tips som finns i två andra artiklar här på Amoristernas hemsida. Jag använder även min hjärna och den amoristiska dygden vetenskaplighet, som inte alltid måste innebära att läsa vetenskapliga rapporter. Läs gärna artikel om den amoristiska definitionen av begreppet vetenskaplighet. Jag har burit munskydd endast enstaka gånger då jag varit i närheten av andra som har behövt extra hög hygien och där det varit kärleksfullt och lämpligt. Om jag blir förkyld, får nysningar eller hosta och måste vistas nära andra människor kommer jag att bära munskydd. God jul.

   Radera
 2. Tack för vettig text. Intressant!

  Sanningen och ljuset segrar alltid över ondskan, mörkret och lögnerna. Håll ut kamrat! ❤️

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.