ReligionBättrad den 17-03-18 kl. 8:00 många förstår inte att "alla" och de själva idkar det som amorism kallar religion. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.


Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som egentligen är religion. Många förstår inte tillräckligt om vad religion egentligen är. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion. Läs boken Amorism så förstår du! Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen betyder.
Ordet religion kommer av latinets religio. Religio betyder vördnadsfull, noggran eftertanke om något heligt/viktigt. Ofta betyder det även vandel/livsföring som präglas av sådant. Religio kan även betyda livsregel, livsfilosofi, eller helig ceremoni, eller t.o.m. (frivillig eller ofrivillig) plikt. Religio innebär helgande, vilket enligt amorism betyder att något prioriteras etc. Religio måste inte innebära tro på Gud. Men religio kan innebära tro på Gud. På svenska, engelska, tyska, franska och många språk säger man religion istället för latinets religio. Det här nämnda är det viktigaste och bör vara det första som nämns i artiklar om religion. Det gör att läsare förstår ordets ursprungliga betydelse. Och att religion kan vara mycket viktigt. Många människor, lärare och böcker förstår inte att begreppet religion betyder det ovanstående. Religion betyder främst idéer som människor prioriterar, anser vara viktigare än andra idéer. Religion är helig eller "helig" kultur. Många tror fel, nämligen att religion enbart är det som formellt kallas religion. Religion måste inte innebära: sagor, mytologi, teologi.


Boken Amorism
Religion är ett begrepp som ofta reduceras till det som formellt kallas religion. Men egentligen har religion viktigare och ännu större betydelse. Religion är synonym till livsfilosofi. Religioner har ofta även svar på mening, mål, gott och mindre gott. Men religion kan vara mera än enbart livsfilosofi. Religion är oftast även utbildning, ceremonier, samfund m.m. Boken och jag förklarar att essensen i varje religion är att någon specifik lära/ideologi helgas, alltså prioriteras före annat. Boken förklarar alltså att religion är ett viktigt begrepp även för ateister. Egentligen kan man alltså säga att alla människor är religiösa, åtminstone de som helgar, prioriterar, starkt gillar eller högt värderar någon lära. Därför kan många läror vara religioner, även om de formellt inte kallas religioner.

Bibeln är kristendomens
främsta bok. Amorism är
inte beroende av Bibeln.
Inte heller av förklaringar
om Gud. Men i amorism 
talar vi gärna om sådant.
Boken är en unik ordbok, lärobok, encyklopedi. Hundratals begrepp förklaras. Bokens unika förklaringar ökar läsarnas insikt mycket. Amorism (läran) är en religion som helgar flera egna dygder. Den viktigaste dygden i amorism (läran) är amorism, vilket betyder total välvilja, nämligen önskan om total lycka till alla. Amorism (total välvilja) är möjligt. Helhjärtade amorister har det. Amorism är alltså ingen illusion, se länk: Total välvilja är möjlig. (Boken avslöjar illusioner som finns hos andra människor, andra läror och somlig politik. Men ingen måste lämna sina illusioner. Amorism helgar artighet och yttrandefrihet.)UIKeyInputDownArrow


Buddhism
Boken förklarar även mycket annat, t.ex.: Läran/religionen amorism är kravlös. Man måste alltså inte göra något för att vara amorist. (Men Amoristerna, kyrkan för amorism's ledare måste vara helhjärtade amorister.) Amorism kräver inte att någon (förutom amorismens ledare) är amorist. Amorism är en s.k. inspirationsreligion. Inspirationsreligioner är motsatsen till det jag kallar lag-religioner, krav-religioner, politiska religioner eller politiska partier. Amorism är kravlös och är därför inte politik. Varje amorist får rösta på vilket parti de själva vill. Amorister kan vara med i andra religioner, samfund, föreningar och partier än enbart i religionen och samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud. Därför kan även ateister vara amorister.
I hinduism finns olika
lärare, se målningen.

Boken förklarar även vad politik är. Likheter och skillnader mellan politik och religion förklaras i boken. Boken visar traditionella betydelser (även från latin och grekiska) och nya idéer. Boken ger ökad förståelse för viktiga begrepp. Där frihet finns får man värdera olika idéer och religioner olika högt. Alla gör det även om de själva inte inser det eller inte erkänner det.


Animering-28-amorism-text-om-politik-och-religioner-av-Fredrik-Vesterberg

Bildspelet här ovanför förklarar begrepp som: Vision. Politik. Religion. Gudar. Amorism har traditionell definition av gudar. Nämligen att gudar är medvetna och mäktiga varelser. Men man måste inte tro på någon gud för att vara amorist. Bildspelet visar även en annan definition som somliga kallar gudar eller avgudar.


Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord visas. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofierMånga tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik.
 5. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 6. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen, och alla avancerade ord i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är kompakt. Det kan vara bra att ha boken för att bättre förstå trosbekännelsens ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs., du måste välja om du vill Publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym"; annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.