Illusioner

Bättrad den 17-12-03; 17-02-02 rädsla; försvar; narcissism; avund. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-02 kl. 11:11 på WWW.AMORISM.CC.


This article can be translated to 
several languages. Support amorism. 
Then the book and the texts
will be translated.
Artikeln kan komma att utvecklas. 
Denna artikel publiceras inför Amoristernas studiecirkel den 17-02-02 om boken Amorism. Artikeln är en reaktion mot att somliga tycker att vissa ämnen är självklara. Boken Amorism förklarar alla avancerade ord som finns i denna artikel. Dessutom: artikeln motiverar varför samtal är ett s.k. sakrament i amorism®, och varför yttrandefrihet, sanning, artighet, ödmjukhet, nåd, förlåtelse och vetenskaplighet är dygder i amorism. (På denna hemsida finns även separata artiklar om dygder.) Amoristisk definition av illusioner: Illusion betyder något som är skenbart rätt; något som verkar vara rätt, men egentligen inte är rätt. Lögner och självbedrägerier är en sorts illusioner. Många inser tyvärr inte att de själva kan ha illusioner. Somliga illusioner kan vara mycket svåra att genomskåda. Helgande av några amoristiska dygder är det bästa motmedlet mot illusioner. Några av dessa dygder nämns i texten nedan. I trosbekännelsen nämns amorismens alla dygder. Boken Amorism förklarar dessa dygder. Amorism är främsta skyddet för äkta vetenskap. Amorism är en av de främsta hjälpande faktorerna för vetenskap. (Även begreppet hjälpande faktor introduceras och förklaras av amorism och boken Amorism.) Öppna denna artikel och läs om illusionerna....


Några vanliga illusioner. Plus några exempel. Exemplen visar hur somliga människor tyvärr tänker alltför ofta. Amorism är ett nytt paradigm som avslöjar ännu flera illusioner än enbart dessa:


1. Illusionen: Ords betydelser är självklara. Man måste inte slå upp omtvistade ord i ordböcker. Om någon talar om något så kan det avfärdas (kraftfullt, t.o.m. kaxigt), även om man inte har kollat vad upphovsmannen menar och även om man inte ihågkommer och inte förstår vad upphovsmannen menar. Ytterligare exempel på vanliga tankar som bevarar eller skapar illusioner: Egoism (och gruppegoism och kaxighet) är viktigare än sanning och vetenskaplighet, men jag erkänner inte att jag verkligen tycker så. Man ska försvara sitt revir (var kaxig eller stångas som djur) om man kan vinna popularitet och prestige. Klaga på andra, men erkänn inte egna tillkortakommanden. Har någon gjort alltför starka eller alltför trovärdiga tillrättavisningar så kan man hämmas på den personen. Ju bättre argument som motståndaren använt, desto oartigare och oärligare får man själv vara. Var långsint. Ödmjukhet är bara svaghet. Ödmjukhet kan inte orsakas av förstånd. Det är lämpligt att oamoristiskt ljuga och förtala när man önskar det (och slingra sig som en orm) för att försvara sin prestige. Ty det är viktigare än att alla berörda idkar amorism (dygderna, främst total välvilja) och artiga samtal. 

2. 
Illusionen: Ords betydelser är statiska. Språk, filosofi och vetenskap är oföränderligt. Betydelser kan alltså inte tillkomma, utökas eller ändras. Man kan inte anbefalla respektive avråda från vissa betydelser. Det är inte tillåtet att skapa ny terminologi, t.ex. amorism. (Många som säger så förstår inte och de tillämpar jantelagen.) Författare, filosofer och vetenskap får inte tillägga eller ändra ords betydelser.


Artikeln försvarar amorism, 
inte som djur och orättfärdiga. 
Men med amorism, alltså 
total välvilja.
3. Illusionen: Ord kan inte definieras. Det finns ord som inte kan förklaras relativt kortfattat. Men man bör ändå använda dem, även med styrka och kaxighet. Man kan avfärda ord och betydelser även om man inte förstår dem; se punkt 1 ovanför. Det är bra att säga t.ex. "Ordet .... betyder mycket mera. Ordet .... kan inte definieras." Ty då verkar jag vara klokare och bättre. Sådant främjar min egoism, (men jag vägrar att erkänna att jag helgar egoism mera än amorism).

4. Illusionen: Rädsla för somliga ord, även de som är välvilliga och vänliga. •Min egen prestige "hotas" av somliga begrepp och somliga varumärken. Vissa ord, vissa begrepp eller vissa varumärken finns inte. Jag avundas, men det vägar jag att erkänna. Jag erkänner inte mina narcissistiska tendenser, att jag vill framstå som bäst. Även om jag inte har något vettigt att säga, och även om jag inte kan motivera mitt tal ärligt och vetenskapligt. 

5. Illusionen: Betydelser av ord och begrepp måste inte försvaras och förklaras. Man behöver inte försvara vissa betydelser. Man behöver inga människor, samfund, föreningar, skolor, företag eller institutioner som försöker försvara betydelser av ord, begrepp och varumärken. Samhällen fungerar utmärkt utan sådant. Terminologi är ett överflödigt ord, ty jag vet inte vad det betyder. 

6. Illusion: Alla är välkomna. Sanning: Alla är aldrig välkomna överallt.


7. Illusion: Alla har lika värde/värdighet.

Sanning: Om människor får olika förmåner så har alla troligen inte lika värde.


8. Illusion: Det går att ha gott ledarskap utan artighet och yttrandefrihet.

Sanning: Det är omöjligt att ha gott ledarskap om det inte finns dygder som viss artighet och viss yttrandefrihet (och andra amoristiska dygder).
Rätt utbildning och viss intelligens kan behövas för att genomskåda illusioner. Rätt utbildning om begreppet kärlek är ofta viktigt (viktigare än att förkunna alltför mycket om "godhet", karma och liv efter detta): Kärlek.
__________________________________


Orsak till ovanstående illusioner är brist på några amoristiska dygder. Samt brist på kunskaperna som amorism och boken ger. Illusionerna brukar orsakas av och vidmakthållas p.g.a. några vanliga laster. Amorism förklarar och varnar för dessa laster. De som är kaxiga och oartiga brukar vara: 1. Orättfärdiga, ofta har de t.ex. bristfällig kärleksdrift istället för amoristisk kärleksdrift (total välvilja). Detta är det vanligaste. 2. Bristfälliga i ödmjukhet. 3. Bristfälliga i vetenskaplighet, alltså ointresse för att läsa, lyssna och undersöka. Besläktade artiklar 

A) Enligt amorism är välvilja, kärlek, artighet och snällhet synonymer. Men välvilja är ofta viktigare än snällhet, åtminstone om välviljan är amoristisk. Välvilja är oftast viktigare än snällhet.

B) Strategy against psychopathy: Strategy against psychopathy.

C) Narcissism är ungefär: Narcissism.

D) Bättre utbildning om filosofi behövs: Bättre filosofi.

E) Amorism (total välvilja och total lycka) inte är utopi. Läs t.ex. i artiklarna 1. Total välvilja, 2. Total lycka.

F) Många lever med illusionen att man inte kan vara välvillig mot dem som man samtidigt idkar konflikt mot. Rättfärdiga människor är nämligen välvilliga/kärleksfulla mot alla, även mot fiender. Boken förklarar. Begreppet amorism och läran öppnar nya möjligheter för att indela konflikt i olika sorter. En artikel är: Konflikt.


G) Många förstår inte vad förtryck är och att förtryck är vanligt. Länk: Förtryck.

H) Amorism är en ny och självständig filosofi och religion. Amorism är inte beroende av andra religioner och andra kyrkor. Amorism är inte beroende av Bibeln, kristendom, Jesus och Gud. Men amorism är inspirerad av idéer om sådant, och av psykologi och vetenskap. Alla världens föreningar, läror och religioner har mycket gemensamt. Men det kan samtidigt även finnas stora och viktiga skillnader, vilket man märker när man jämför dem. (Amorism är viktigt och unikt eftersom vi tror t.ex. att man inte förstår vad Jesus menar med paradoxen att älska sin nästa och sina fiender, och att ändå inte alltid hålla fred med dem. Vi har de bästa förklaringarna även för sådant.) Vi kallar oss kyrka eftersom i andra kyrkor finns goda idéer om struktur, ämbeten och filosofi. Men som sagt, vi är inte beroende av sådant eftersom vi är en självständig och unik lära, självständig och unik förening, självständig och unik filosofi. Vi är troligen världens enda religion/samfund som har en trosbekännelse (huvud-symbolum) som nämner välvilja, kärlek, rättfärdighet, vetenskaplighet, yttrandefrihet och andra amoristiska dygder. Vi har även unika och viktiga förklaringar av några av dessa dygder och begrepp. Länk: Kort förklaring av amorism. Länk till en längre förklaring av amorism finns bland Länkar nedan.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.