Politik. Definition av ordet politik

Bättrad den 17-02-17 kl. 17:33; 17-02-16 inledning; religion; missbruk. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-16 kl. 13:18 på WWW.AMORISM.CC.

Politik idkas t.ex. i riksdagshuset. Men
med amorismens definition av politik
så förstår man att mycket annat, även
utanför riksdagshuset är politik. Av
definitionen så förstår man även vad
som inte är politik. Många andra
definitioner är inte lika bra.
Amorism utbildar mänskligheten.
Politik är ett viktigt begrepp i världen och i amorism®. Ty många använder begreppet politik. Men många människor och myndigheter m.fl. förstår inte vad politik egentligen är. 
Enligt amorism är politik att avsiktligt påverka andra människor, främst grupper av människor och samhällen; amorism är en kravlös lära; och därför en så gott som opolitisk lära; amorism är så opolitisk som någon idé eller lära kan vara. Så gott som allt kan användas i politik, även det som är opolitiskt. Ju mera krav som ställs om något och ju flera varelser som påverkas desto mera politiskt är det. Källa: Boken Amorism år 2016, referens 2. I boken förklaras bland annat även det grekiska ursprunget till ordet politik. Jag refererar till boken Amorism eftersom den har mycket bra definition av politik och andra viktiga begrepp. Amorism utbildar världen om viktiga begrepp. Samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism idkar kravlös, alltså opolitisk, utbildning. Men vi har krav på samfundets ledare och representanter. Många andra människor och grupper missbrukar ofta begreppen politisk och opolitisk. Orsakerna till missbruken är okunnighet och/eller av girighet. Dessa människor säger det som passar dem själva, utan att ha vettig förklarlig av begreppens verkliga betydelse. Öppna denna artikel och läs mera....

Bild på boken Amorism.
Amorism förklarar vad politik är.
Boken förklarar att amorism (läran)
är opolitisk utbildning.
Många missbrukar genom att i situationer när man inte ska vara politisk så är man inte politisk. Och andra kan sägas vara politiska även när de egentligen inte är politiska, eller är de är så gott som opolitiska. Somliga förstår inte och/eller somliga förtalar genom att missbruka ord. 

Amorism® är en (så gott som) opolitisk filosofi/lära. Nämligen så opolitisk som någon lära* kan vara. (*Ordet lära definieras i boken amorism. Exempel på två läror är psykologi och matematik.) Amorism är nämligen en kravlös lära. 

Amoristerna, kyrkan för amorism är ett så gott som opolitiskt samfund. Stöd vår verksamhet. Ty vi tolkar och förvaltar viktiga förklaringar av viktiga ord och begrepp. Ords betydelser är inte självklara. Och många ord missbrukas ofta av många människor.Nationalencyklopedin ordbok
definition av politik.
Amoristisk definition är framsteg

Besläktade artiklar på www.amorism.cc

A) Amorism är nytt hopp för mänskligheten. Länk: Nytt hopp för mänskligheten.

B) Amorism är kravlös utbildning, alltså så opolitiskt som någon lära kan vara. Länk: Kravlös.

C) Många förstår inte vad religion egentligen är. Begreppet missbrukas av många. Därför blir många lurade om hur världen verkligen fungerar. Somliga företeelser stämplas som religion. Andra företeelser sägs felaktigt vara icke-religioner; även om vissa företeelser fungerar på exakt samma sätt som religioner, och därför egentligen är religioner. Anledningen är okunnighet, dålig filosofi och fattigt (och ointelligent) språk eller alltför felaktigt språk. Hyckleri respektive förtal orsakar många missbruk av ord och språk. Men amorism förklarar vad religion är och inte är. Länk: Religion.

D) Amorism educates the world
The Oxford Dictionary of English
definition av politik. 
Amoristisk definition är framsteg.


Wikipedia 2017-06-05.
Jag är stolt över definitionen
i boken Amorism från år 2016.
Jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism® och Amoristerna

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.