Absolut dygd

Bättrad den 2024-02-24 kl. 09:16 Inledning. Denna artikel publicerades den 2022-03-07 kl. 09:28 på www.amorism.cc.

jpg.Absolut dygd
Absolut dygd definieras av
Amoristerna, kyrkan för amorism.
Amoristernas trosbekännelse
definierar begreppet absolut dygd.
Amorism är ett nytt paradigm, nämligen en lära med förbättrade definitioner av flera viktiga begrepp. En av de viktigaste idéerna i amorism (läran) är uppenbarelsen av att amorism (total välvilja) är den absoluta dygden, som även 
kallas amorism. Amorism är den första eller enda religion eller samfund som helgar detta som den absoluta dygden; och även har i den amoristiska trosbekännelsen. Total välvilja är en specifik sorts allkärlek eller en specifik sorts omnibenevolens. Amorism (läran) avslöjar att kärlek är ett mångtydigt och därför otydligt begrepp. Kärlek kan nämligen vara allt ifrån egoism till gruppegoism till amorism. (Amorism förkastar somliga icke-amoristiska och felaktiga definitioner som nutida filosofer, psykologer och kyrkor använder.) Egoism och gruppegoism är två olika sorters 'kärlek', men inte några absoluta dygder. Otydligheterna i begreppet kärlek försvårar (eller omöjliggör bra) utbildning och bra själavård. Amorism förklarar att kärlek oftast endast är en relativ dygd. Ärliga människor och de som förstår amorism förstår att relativa dygder inte kan förverkligas helt, inte ens inom varelser. Men amorism är den kärlek som är den absoluta dygden och den heligaste dygden. Amorism är förverkligad inom varje rättfärdig varelse. Amorism förtydligar och hjälper utbildning, själavård och förädling av själar.

Amorism är en mental styrka som många människor tyvärr inte har. Men alla kan gynnas av utbildning om amorism så att de förstår sig själva och andra bättre. Alla andra dygder är endast relativa dygder. Amorism (läran) är den enda lära som har en trosbekännelse som nämner ordet välvilja. Amorism är en av de få läror som har trosbekännelse som nämner ordet kärlek. Amorism utbildar mänskligheten, psykologer, filosofer och experter om att en av de viktigaste egenskaperna i varje varelse är varelsens välvilja och kärleksdrift. Primitiva varelser saknar kärleksdrift. Men information om välvilja ingår i varje amoristiskt sakrament.

Flera begrepp i denna artikel avses att förtydligas i min nästa bok.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.