Relativa dygder

Bättrad den 2024-02-24 kl. 09:17 Inledning. Denna artikel publicerades den 2022-03-07 kl. 09:31 på www.amorism.cc.

jpg.Relativ dygd
Relativa dygder förklaras av
Amoristerna, kyrkan för amorism.
Amoristernas trosbekännelse definierar
begreppet relativ dygd.


.
De relativa dygderna kan inte förverkligas helt. 
En av de viktigaste idéerna amorism (läran) är uppenbarelsen av att amorism (den total välviljan) är den absoluta dygden. Den är förverkligad i varje rättfärdig varelse. Detta är en mental styrka som många människor tyvärr inte har. Men alla kan gynnas av utbildning om amorism så att de förstår sig själva och andra bättre. Alla andra dygder är endast relativa dygder. Ärliga och amoristisk bildade människor förstår att relativa dygder inte kan förverkligas helt, inte ens inom sig själva. Men amorism menar att det kan vara bra att även utbilda om de dygder som enligt amorism endast är relativa. De amoristiska dygderna nämns i amoristiska trosbekännelsen. Amorism är den enda lära som har en trosbekännelse som nämner ordet välvilja. Vi är en av de få läror som har trosbekännelse som nämner ordet kärlek. Amorism utbildar mänskligheten, psykologer, filosofer och experter om att en av de viktigaste egenskaperna i varje varelse är varelsens välvilja och kärleksdrift. Primitiva varelser saknar kärleksdrift. Men information om välvilja ingår i varje amoristiskt sakrament.

Flera begrepp i denna artikel avses att förtydligas i min nästa bok, alltså i min andra bok om amorism.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.