Diakon

Bättrad den 2019-11-29 kl. 13:04 urkyrka; kl. 10:11 representant och ledare; 19-11-28 inledning; länkar. Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-27 kl. 13:47 på www.amorism.cc.
.
Diakon är ett ämbete i Amoristerna, kyrkan för amorismAndra ämbeten är präst och biskopDiakon betyder tjänare på grekiska. Amorism använder ordet diakon i betydelsen medarbetare med den specifika uppgiften att sprida den viktiga och heliga läran amorism. Kyrkans ämbetsmän ska helga amorism och inte missbruka begreppet amorism. Amoristiska ämbeten är heliga ämbeten. Att ha amoristiskt ämbete innebär att vara någon sorts representant för amorism och någon sorts ledare i kyrkan. Heliga ämbeten handlar förstås inte om att gilla allt, alltid vara vänlig eller att alltid vara fullkomlig i allt. Ämbetsmän i Amoristerna, kyrkan för amorism ska hänvisa till: 1) Amoristerna, kyrkan för amorism, 2) amoristiska trosbekännelsen som sammanfattar amorism och 3) boken Amorism. Ämbetsmän ska informera kyrkan när ämbetsmän förmedlar sakrament. 

Kyrkans uppgift är förutom utbildning även att samarbeta för församlingens gemenskap och andra mera materiella uppgifter. Diakoners uppgift är inte att viga personer till kyrkans ämbetenAmoristiska diakoners huvuduppgift är att vara medhjälpare. De har alltså inte det yttersta ansvaret för att sakramenten förmedlas rättAmoristiska diakoner får förmedla (även konsekrera) vissa sakrament, t.ex. att: utbilda om amorism, leda samtal, döpa och förmedla nattvard. Diakoner har inte samma krav på tystnadsplikt. Anledningen till att amorism är en lära eller filosofi är att begrepp som kärlek, välviljalycka är viktiga, men avancerade begrepp. Obs., vi har inte alltid förtroende för andra lärares och andra samfunds definitioner av dessa begrepp. Ty de kan ibland skapa onödiga missförstånd. Många begrepp och amorism är inte självklara. Man kan fungera som diakon eller präst utan att vara amoristiskt vigd till dessa ämbeten. Men Amoristerna, kyrkan för amorism har vigning för att formellt godkänna och visa att någon har ämbete i kyrkan.

Läs gärna om att Amoristerna, kyrkan för amorism är en urkyrka.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.