God jul och Gott nytt år. Jultiden varar åtminstone till 6/1

Bättrad den 2023-10-23 korrektion av datum; 23-01-03 text om amorism respektive veganism; bättrade bilder; 2022-12-28 bilder på Vegankören och Greta T. Artikeln publicerades första gången år 2012 på www.amorism.cc.
             
Bild-God-Jul-logotyp-blue-gold-Amoristerna-kyrkan-f-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141223
God jul! Jag tillägger amorism® till julhälsningen. Ty godhet, välvilja och kärlek är inte självklara, entydiga eller oomstridda begrepp. Med jul menar jag här främst den kristna julen eftersom Jesus Kristus har inspirerat amorism. Att idka godhet är inte alltid lätt. Det finns olika definitioner av godhet. Det är viktigt att ihågkomma sådant. Mänskligheten behöver ny definition av kärlek för att förstå Jesus. Amorism har den nya definitionen, se nedan. Vi tror att amorism (total välviljaär den främsta, rättfärdiga och heligaste sortens godhet, välvilja och kärlek. Boken Amorism avslöjar även paradoxen att godhet och kärlek är en orsak till konflikter. Obs., olika varelser och olika människor kan ha olika definitioner av godhet och olika varelser har olika sorters kärleksdrift. Därför betonar jag återigen vår önskan till alla om amoristisk jul, png.Amorist Julgran Gott Nytt Årså att ni ska förstå vilken sorts kärlek och vilken sorts rättfärdighet och vilken sorts godhet som vi amorister firar i jul. Amorism bygger inte på tro på Gud. Men vi har egen teologi (egna idéer om Gud) som passar bra med amorism (läran) och amoristiska visionen, som är grunden i amorism. Visionen och läran gör att amorism kan gillas av både ateister och gudstroende. Amorism gör att utbildning om nämnda ämnen blir tydligare och att missförstånd motverkas. (Läs gärna rapport om gratis julbord.)

Amorister får gärna fira jul i betydelsen: födelse av människan och Jesus Kristus eftersom han har inspirerat till amorism genom att säga att vi ska älska vår nästa och våra fiender. För att förstå detta rätt och inte missförstå så måste kärlek definieras som: Välvilja är kärlek; kärlek kan även vara förverkligad välvilja; vänskap och gillande måste inte vara kärlek. Det är grund i den amoristiska definitionen av kärlek som finns i amoristiska trosbekännelsen. Denna definition ingår i det som är bäst för psykologi och själslig förädling. Definitionen är skapad av mig för att förklara kärlek, Jesus och amoristiska visionen. Definitionen avses att förtydligas i min andra bok om Amorism som avses att publiceras. 

Amorism eukaristi
Nattvard kallas även eukaristi.
De som vill får kalla Jesus för Gud och Guds son eftersom de och alla rättfärdiga personer har total välvilja, vilket vi kallar amorism. Vi tror att det är på amoristisk sätt Jesus menar att vi ska älska, vilket inte måste vara på det sätt som oamoristiska filosoferoamoristiska psykologer och oamoristiska "kyrkor" säger. F.ö. amorism är främst kravlös lära och mycket viktig utbildning. Amorism är inte beroende av Bibeln. Men vi amorister får gärna tro att amorism har de bästa tolkningarna av Bibeln. En källa till ovanstående information och denna artikel är boken Amorism.  Greta Thunberg arbetar för bättre miljö.
Hoppas att Greta och alla intresserar sig för
amorism! 
Amorism läran och kyrkan är opolitisk. Ty amorism kräver inte att någon är kärleksfull eller gör något. Men amorism och kyrkan utbildar med heliga (unika) definitioner om vad kärlek är och vad kärlek inte är. Rättfärdighet enligt amorism är att önska total lycka till varje varelse, även om man inte kan förverkliga detta. 


Vegankören sjöng i Stockholm
för djurens och 
mänsklighetens
bästa. 
Vegetarisk kost och veganism kan enligt amorism vara ett bra sätt att förverkliga något av amorism. Ett annat sätt är att förverkliga något av amorism är att önska väl till någon människa eller annan varelse. Och ännu hellre att göra kärleksfullt väl till så många varelser som möjligt. Vegankören har inget att göra med amorism. Men amorism utbildar om den kravlösa/opolitiska visionen om amorism (den nya filosofin om total välvilja till alla varelser, alltså även djur); det kan vara gemensamt intresse för veganer och alla som vill.


Artikeln innehåller följande kapitel

Bilden är från ett julspel i Immanuelskyrkan i Stockholm år 2016.
Julspelet och Immanuelskyrkan har inte att göra med Amoristerna
1. Jul
2. Bakgrund
3. Om kärlek, amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism
4. Besläktade artiklar, länkar
5. Referenser
6. Ytterligare länkar


Jul

DSC00648 Änglar krubba Jesus amorism animeringI kyrkor firas jul för åminnelse av Jesu födelse. (Ordet jul har hedniskt ursprung.) Amorism är inte beroende av förklaringar om Jesus, Bibeln och Gud etc. (Men jag tror att amorism har de bästa förklaringarna av sådant.) Amorism har uppstått p.g.a. missnöje med andra läror partier, grupper, kyrkor och religioner. Amorism bygger på amoristiska visionen, trosbekännelsen, se länk. Amoristerna, kyrkan för amorism skiljer sig från andra grupper, partier, kyrkor religioner etc. med förkunnelse som nämns här. Amoristerna kännetecknas av mera och bättre yttrandefrihet än i andra grupper. Vi har färre tabun och mera amorism.


Bakgrund

DSC02814.JPG Lucia 2014 kyrkan. Med amorism
Bild förställer Lucia.
Lucia har särskild
betydelse i Sverige.
I (några) katolska
länder firas Lucia,
men på annat
sätt och vid annan
 tid på året. Lucia
är ursprungligen
ett katolskt helgon.
 
DSC00607 (1) Lucia 2013 Med amorism_redigerad-1_thumb-TWINKLESöndagen före advent är domsöndagen. Tiden före jul kallas advent. Advent kommer från latinets adventus som betyder ankomst. Advent är en period som börjar fjärde söndagen före julafton. (Länk till artikel om advent: Advent.) År 2018 börjar advent i många (västerländska) kyrkor söndagen den 2/12. Advent varar till julafton som alltid är den 24/12. Efter advent kommer jultid. De flesta kyrkor firar jul till den 6/1 som av de flesta kallas tolftedagen, eftersom det är tolfte dagen efter juldagen. I Sverige kallas dagen ofta för trettondagen. (Dagen kallas även epifania.  Det kommer av grekiska epifaneia (Έπιφάνεια) ljus uppenbarelse. Eller theofaneia (θεοφάνιεα) guds-uppenbarelse. Eller tre kungars dag. Namnen har att göra med att Kristus då anses vara uppenbarad för världen.) I Sverige varar julen till tjugondedag jul den 13/1.DSC02588.JPG Amoristernas kyrkofader Fredrik Vesterberg vit skrud mitra predikstol kyrka (1) med amorism komprimerad
Alla människor dömer, 
diskriminerar (särbehandlar 
etc.) eller t.o.m. straffar; (men 
många inser inte det eller 
erkänner inte det). Därför är 
det viktigt med välvilja och 
förlåtelse, vilket är två 
av de amoristiska dygderna. 
Jul borde handla om amorism. 
Ty amorism förklarar sådant 
och annat viktigt som inte är 
självklart.
I Sverige och Norden slutar julfirandet som sagt till tjugondedag jul den 13/1. Jultiden övergår i en tid som av somliga kallas för epifaniatiden. Därefter kommer fastan. Men datum för fastan varierar eftersom det styrs av månen/påsken. Somliga, men inte alla protestanter har kvar fastan. De flesta kyrkor börjar sin fasta ca 40 dagar före påsk. I Sverige börjar fastan dagen efter fettisdagen, nämligen på askonsdagen, någon gång i februari eller mars. Traditionen att fasta har behållits av några Lutheraner i Sverige och andra länder ända sedan Martin Luthers reformation, men han nedtonade fastans betydelse.
 


Om kärlek, amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism


Kärlek innebär välvilja. Kärlek innebär inte att man måste vara stark eller perfekt. Det finns olika "sorters" kärlek. Amoristisk kärlek skiljer sig från egoistisk och gruppegoistisk kärlek. Amoristisk kärlek bygger nämligen på önskan om fullkomlig lycka till alla, alltså inte enbart på önskan om egoism och gruppegoism. Amorism är även namnet på en lära som förklarar sådant m.m. Många andra lärare, psykologer och samfund har naiva definitioner av sådan begrepp jämfört med amorism och amoristisk terminologi.
Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5 Vetande är tro. Men tro måste inte vara vetande. Jag tror att Jesus och Gud är amorister, t.o.m. helhjärtade amorister! I så fall arbetar de och vi tillsammans för bättre värld (enligt amorism, min tro)! Bildspelet här förklarar amorism, ordet kyrka m.m. Nedan, bland Besläktade artiklar finns en länk till en artikel som förklarar begreppet kyrka.
Amorism är tro på och önskan om total eller fullkomlig lycka till alla. Amorism är tankar och även ord. Trosbekännelse (se länk)  förklarar vad amorism är. Jag tror att amorism är “Guds ord”.
Men alla människor önskar inte amorism helhjärtat, alla önskar alltså inte total lycka till alla. Alla är alltså inte helhjärtade amorister. Många är inte ens amorister. De vet inte ensa ad amorism är. Amorism och amoristerna grundades/“föddes” år 2012. Jag tror att domsöndagen påminner om eller förutsäger en amoristisk dom, alltså rättvis, sanningsenlig dom från Gud, (om han finns och är mer än enbart en fantasifigur). Helst vill jag inte att någon döms. Men tyvärr verkar verkligheten även innebära domar, åtminstone människors domar. Gud dömer kanske dem som har syndat i amoristisk mening, alltså skadat utan amoristisk önskan till alla, även till fiender. Amorism menar att strid kan vara nödvändigt, men det bör ske amoristiskt för att kallas rättfärdigt. Amorister måste alltså inte vara pacifister, mesiga eller oärligt inställsamma (politiskt “korrekta”). Amorism har inte heller upphävt egoism och gruppegoism. Se artikeln Profeten: länk Profeten. Men jag vet inte om det verkligen är så som jag har sagt här. Men om det vore som artikeln säger så tror jag att världen skulle vara mycket bättre, alltså att flera eller alla var helhjärtade amorister eller åtminstone undervisades med amoristisk trosbekännelse. Bilden ovanför visar min jul- och nyårshälsning; samt om kärlek, amorism, rättfärdighet, synd m.m.

DSC05863.JPG Fredrik Vesterberg lila skjorta djungel med god jul gott nytt år text om rättfärdighet synd förtal och amorismMan måste inte vara helhjärtad amorist för att vara amorist. För att vara amorist så räcker det att man förstår grunden, nämligen filosofin som sammanfattas i trosbekännelsen. Ju flera som får höra om amorism och undervisas med det desto bättre tror jag att alla (eller åtminstone flera) hade mått! Det tror jag mer än mycket (allt) annat i världen! F.ö. jag och amorism gillar yttrandefrihet och vetenskap. I synnerhet i amoristisk anda. Läs trosbekännelsen! Jag tror att den är god utbildning, minst lika viktig som annan utbildning! Trosbekännelse finns i länk och i länken Definition av amorism...!
För övrigt, om någon/några betalar tillräckligt så skapar jag unikt, viktigt föredrag om Uppenbarelseboken, länk Uppenbarelseboken. Vi behöver nämligen pengar till att hyra lokal för det föredraget. 


Besläktade artiklar, länkar

Följande artiklar är smakprov på det som förklaras av amorism och i boken Amorism. Nedanför dessa finns referenser och andra länkar.


A) Amorism är ordet för total välvilja. Amorism, alltså total välvilja är möjligt. Länk: Total välvilja.

B) Amorism är även ordet för total lycka. Amorism, alltså total lycka är möjligt. Länk: Lycka och Total lycka.

C) Kärlek. Amorism förklarar vad kärlek egentligen är, länk: Kärlek.

D) Rättfärdighet. Amorism förklarar vad rättfärdighet egentligen är. Förklaringen gör att begrepp som rättfärdighet och synd blir meningsfulla och viktiga även för ateister. Länk: Rättfärdighet.

E) Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm, t.o.m. en ny religion. (Ordet paradigm betyder: Paradigm.) Amorism ger ordet religion viktig betydelse även för ateister. Det beskriver viktiga företeelser i allas liv, även för dem som säger sig vara oreligiösa. Länk: Religion.

F) Amorism avslöjar att altruism och utilitarism är otydliga och otillräckliga begrepp. Men amorism är tillräckligt. Amorism helgar inte självutplåning. Men många andra läror och idéer riskerar det onödigt mycket. Länk: Altruism och utilitarism.

G) Bättre utbildning om filosofi behövs. Verklighetens och ords betydelser är inte alltid självklara. Länk: Bättre utbildning om filosofi behövs.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

4 kommentarer:

 1. Ingen gudstjänst under helgen? Eller sammankomst?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi har firat Julen med nattvard och utbildning om amorism. Vi är som i den första kyrkan då Jesus firade den första nattvarden med sina tolv lärjungar, tyvärr inte hela världen. Hör gärna höra av dig om du vill mötas och säg vem du är. God fortsättning!

   Radera
 2. Ska du också klistra fast dig i gatan med Greta?

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.