Höst 2019

Bättrad den 2020-02-12 bild; 2019-11-16 avsnittet Lästips med länkar till andra artiklar; 19-11-09 bildtext maximer; 19-11-07 präst; 19-11-04 förtydligande av §1; 19-11-03 "kultur"-röra ersätter vänlighet och kärlek med snällhet; §2 urkyrka, 19-11-02 Alla helgons dag; kl. 10:35 text. 19-10-24 kl. 00:53 Svenska Akademien; 19-10-07 begreppet förverkliga; 19-09-29 stöd nästa utgåva av boken. 19-09-26 respekt, artighet, hövlighet; bästa filosofiska samtalen; välvilja, kärlek, kyrka; 19-09-23 egoism; 19-09-19 bildtext; 19-09-17 inledning; 19-09-05 humanism; 19-09-04 språk är inte statiskt; länkar; AGI, NARS, AI; 19-09-03 Artificiell intelligens. Denna artikel publicerades första gången den 2019-09-03 kl. 13:33 på www.amorism.cc.

Evert Sundien är biskop i
Liberal katolska kyrkan (LBK).
(Jag Fredrik är inte med i LBK.) 
Inledning. Här avses att placeras länkar till några av de hundratals artiklar som finns här på www.amorism.cc. Att skriva artiklar tar tid och kräver arbete. Stöd samfundet Amoristerna så utvecklas denna och andra artiklar. Artiklar som skrevs, uppdaterades eller anbefalldes i somras finns i artikeln Sommar 2019. Där finns många flera länkar till ytterligare några av de hundratals artiklarna om amorism. Nedan i denna artikel beskrivs andra teman, nämligen: Allhelgonahelgen, artificiell intelligens m.m..


Välkommen att vara
med på bild här på
Amoristernas hemsida
§1 Kära mänsklighet. Språka hur ni vill. Men amorism kan skapa god ordning i språk, filosofi och kultur istället för onödig röra däri. Amorism stöder inte kaotiska sammanblandningar eftersom de försvårar samvaro, förståelse och språk. Amorism kan även avslöja kultur-röra och andras svårigheter med språk och filosofi. Exempel: Begreppet snäll (och snällhet) betyder enligt amorism (och ursprungligen) främst snabb, stark eller skicklig. Amorism gillar tydlighet och ordning. Men enligt de dominerande massmedierna i Sverige de senaste årtiondena så har begreppet "snällhet" successivt ersatt det som amorism kallar: a) vänlighet, b) artighet, c) välvilja, d) kärlekMen amorism har istället ökat klarheten av sådana viktiga begrepp genom att skapa och förvalta bättre definitioner av dessa, (se amoristisk terminologi). Istället för att nämnda massmedier stöder eller nämner amorism så medverkar de intensivt till att begreppet "snäll" m.fl. har fått onödigt förvirrande betydelser. De visar således sin ovetenskaplighet (pseudovetenskaplighet) och dåliga "smak". Dominerande massmedier publicerar inte ens goda samtal om amorism och betydelserna av begreppen a – d ovanför. Uppenbart är att god, äkta och ny filosofi (amorism) är svårt för dem och många människor. De amoristiska definitionerna av begreppen vänskap och kärlek är okända av alltför många. Läs artikel om amoristiska (de bästa) definitionerna av snällhet och andra begrepp. Stöd mig Fredrik Vesterberg och amorism ekonomiskt så kan vi publicera ännu bättre böcker om amorism och utbilda flera människor om god filosofi och ordna flera möten. Vi arbetar helt ideellt. Dominerande massmedia är partiska och släpper inte ens in information om amorism. Vi har inte råd att köpa reklam i kommersiell media. Img. Alla helgons dag
Allhelgonahelgen
§2 Alla helgons dag är år 2019 den 2 november i Svenska Kyrkan (SvK). Dagen efter kallar SvK för alla själars dag. SvK menar att det är en extra lämplig dag för att ihågkomma sina döda närstående, vänner o.s.v.. (Andra kyrkor kan ha andra datum.) Nåväl, denna helg är populär för att ägna sig åt sådant. 
Tidigare stod här om Luther, Svenska kyrkan och Amoristerna, kyrkan för amorism. Det har flyttats till artikeln Kyrka eller samfund.

Img jpg Svenska Akademien börssalen
Svenska Akademien 
introducerade Horace 
Engdahl sin bok 
Kristinas Maximer. (Filosofiskt
verkar amorism vara 
överlägsen hennes maximer.)
Tack för fint program och 
fint spelad musik skriven 
av drottning Kristina. 
§3 Studiebesök på Svenska Akademien den 2019-10-24. På Svenska Akademien introducerade Horace Engdahl sin bok Kristinas Maximer. Tack för fint program och fint spelad musik skriven av drottning Kristina. 

§4 På mobiltelefoner ges förenklad visning av www.amorism.cc. Om sökfunktion på www.amorism.cc ska aktiveras kan du (på tillräckligt avancerade mobiltelefoner) välja bättre (mera avancerad) visning.

På mobiltelefoner
visas enklare version.
På mobiltelefoner visas
de olika sidorna som har
 länkar till några viktiga
artiklar om amorism.
Sidorna visas om du
klickar på (gula) strecket
upptill på sidan, se bild.

Lycka kan vara att arbeta för något som är
intressant och viktigt. Därför arbetar jag
mycket och äkta ideellt för amorism. 
För 
övrigt, man bör inte äta alltför mycket 
strömming eftersom det kan innehålla 
miljögifter.

På datorer: visas sidorna överst, 
turkost på bilden. Och i vänstra 
spalten finns ruta så att du kan 
söka efter artiklar.
§5 Lästips, exempel på anbefallda/rekommenderade artiklar på www.amorism.cc.

Utgåva 1 av boken Amorism.
Köp så stöder du kommande
utgåva.
  1. Begreppet egoism missförstås av (många) andra lärare, (många) andra läror och av okunniga och av hycklare. Somliga förkunnar t.o.m. farliga illusioner om egoism. Amorism har (och kommer med) den bästa definitionen av egoism. Länk till artikel: Egoism. Amorism har grundats för att andras definitioner är otillräckliga, nämligen även otillräckliga om begrepp som välvilja och kärlek.
  2. Lär den rätta (ursprungliga) betydelsen av begreppet kyrka. Artikeln uppdaterad den 2019-11-16. Länk till artikel: Kyrka.
  3. Yttrandefrihet och referenser är viktigt för äkta filosofi. Somliga gillar inte sådant. Därför har de snarare naiv-samtal än filosofiska samtal. Länk: Amoristerna har (bäst) filosofiska samtal
  4. Artighet, respekt och hövlighet måste inte vara kärlek. Länk till artikel: Artighet/hövlighet.
  5. Köp boken Amorism så stöder du skapandet av nästa förbättrade utgåva. Länk till artikel: Nästa utgåva av boken Amorism
    Dimmorna lättar
  6. Begreppet förverkliga, förverkligad välvilja och förverkligad kärlek är utvecklat inom amorism. Länk till artikel: Förverkliga.
  7. Här är recensioner av andra författares böcker. Recensioner.

Tack för föredrag om arti-
ficiell intelligens på ABF
i Stockholm 2019-09-02.

§6 Tack Robert Johansson för bra föredrag om AI (Artificiell Intelligens)

Föredraget handlade om AI, alltså om maskiner och datorer. Men även om psykologi. Jag Fredrik är filosof och arbetar med amorism. Amorism är en ny filsofi och lära som troligen blir bra grund för skolor för människor och även för AGI-maskiner. (AGI är Artificiell Generell Intelligens, alltså en sorts AI) Jag granskar vad andra filsofer skriver om viktiga begrepp för människor (och är även intresserad av AI-maskiner). Robert sade att begreppet "kropp" är vikigt inom NARS. Jag tillägger här att amorism inte är bundet av inskränkta begrepp som humanismJag instämmer i att NARS (Non Axiomatic Reasoning System, alltså en sorts AI) är en intressant variant av AGI. Robert sade att NARS är resursbesparande för maskinerna (mitt tillägg: och för världen/mänskligheten). Robert sade även att NARS kan hantera och ge intressanta svar även vid bedömning av självmotsägande företeelser; nämligen flera olika svar; varje svar kompletterat med procentuell "trovärdighet". Intressant att Robert nämnde att språk inte är statiskt. Jag instämmer och säger att det är illusion att tro att språk är statiskt. Därför skapades amorism som en lära och ett samfund. Därför är amorism inte endast förvaltning av enstaka begrepp. Robert sade även: under utveckling är att NARS ska kunna hantera/bedöma känslor. Jag har tidigare skrivit artikel om att AI kan vara hot och/eller goda möjligheter för mänskligheten. Robert visade att för NARS är inlärning och imitation viktigt. Därför säger jag att amorism har bättre definitioner av några begrepp än vad pre-amoristisk filosofi och många andra filosofer har. Vi amorister är inte nöjda med allt som andra (kända) filosofer säger. Filosofi och psykologi är ofta inte enkelt och självklart. Robert sade att skolor kommer att behövas för somliga AGI-maskiner. Och att det är viktigt att "goda människor" lär dem. Ty annars kan AI och AGI-maskiner missbrukas och bli ännu kraftigare/farligare än hittillsvarande teknik. Därför tror jag att utbildning med amorism är viktigt. 


Bild på Sokrates. All filosofi
gillas inte av alla. Sokrates,
Aristoteles och Jesus dömdes
 till döden. All god, viktig 
och revolutionerande filosofi 
belönas alltså inte. Amorism
säger: girighet, avund och
elakhet kan motverka god
filsosofi och mänskligheten
och göra så att somliga goda
filosofer inte belönas.
Amorism avslöjar: neutral
massmedia och neutrala
skolor finns inte
Amorism är ett nytt filosofiskt system, alltså en lära. Ett system som kan jämföras med andra system, t.ex. andra läror eller hela mänsklighetens filosofiska system; även med hjälp av AI, t.ex. NARS. Utgåva 2 av min bok Amorism blir ännu bättre än utgåva 1; stöd mitt och Amoristernas arbete för publicering. I första utgåvan av boken år 2016 beskrevs även att imitation är viktigt; även tidigare trosbekännesler har publicerat om det. Så det kan vara bra att kunna imitera känslor, vilket Amorism har publicerat om och hävdar. T.ex. att artighet som bäst är imiterad välvilja. Sådant är en av de viktiga filosofiska upptäckter som även står i amoristiska trosbekännelser sedan flera år tillbaka. Däri står även att otacksamhet, avund och elakhet är olika tecken på kärleksbrist och orättfärdighet. Sådant, alltså orättfärdighet, skadar mänskligheten och världen oerhört mycket sedan livets begynnelse. Amorism nämner det och visar varför. Utbilda gärna mänskligheten och AGI-maskiner även om sådant; och om att förtal ofta är skadligt och orättfärdigt. Amorism försöker leverera den bästa filosofin och de bästa definitionerna. Jag arbetar mycket med sådant och med vetenskap. Visa intresse och tacksamhet för mitt arbete genom att stöda mig eller samfundet Amoristerna. Jag arbetar äkta ideellt för amorism, ty jag tror att amorism är viktigt för mänskligheten. En bättre bok om Amorism behövs. Vi behöver pengar för att publicera nästa utgåva av boken amorism. Amorism educates the world with (my) new philosophy.


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.