Orättfärdighet

 Bättrad den 2020-10-26. Denna artikel publicerades första gången den 15-11-13 kl. 14:29 på www.amorism.cc.       

Bild på orättfärdighet
Boken amorism förklarar över
hundra viktiga ord. Orden är inte
 självklara. Amorism är inte beroende av
förklaringar om Gud etc..
Stöd mig Fredrik ekonomiskt för
skapande av ny utgåva av boken.
Amorism® informerar om att många andra filosofer och andra läror har andra definitioner av orättfärdighet. (Amorism anbefaller inte andra definitioner. Somliga andra definitioner förkastas. Ty vi tror att den amoristiska definitionen är bäst.) Vi tror att mänskligheten skulle gynnas av att flera fick reda på den amoristiska definitionen av orättfärdighet. Den amoristiska definitionen visar att nämligen att begreppet rättfärdighet är viktigt för alla, även för ateister. Enligt amorism är rättfärdighet ett unikt och exakt begrepp. 
Amorism menar att rättfärdighet inte är vilken rättvisa som helst. Och att rättfärdighet inte måste vara samma som laglydnad. Trosbekännelsen förklarar vad rättfärdighet respektive orättfärdighet är. Trosbekännelsen sammanfattar boken Amorism. Nåväl, orättfärdiga varelser idkar orättfärdighet. Orättfärdighet är att handla utan amorism (total välvilja). Orättfärdighet är alltså frånvaro av total välvilja. Amorism har egen definition av välviljaOrättfärdighet kännetecknas av brist på total välvilja t.ex. avund, girighet, otacksamhet, orättfärdig snålhet eller orättfärdig konflikt. Synd är en sorts orättfärdighet, nämligen handlingar som präglas av att frivilligt förkasta amorism (välviljan och dygderna). Det kan ibland vara nödvändigt eller rättfärdigt att (helt eller delvis) förlåta orättfärdighet.

Amoristerna, kyrkan för amorism bevarar visionen amorism, alltså visionen om nåd och förlåtelse så att alla (rättfärdiga och orättfärdiga) får fullkomlig lycka. Kyrkan bevarar amorism (visionen) även när den inte uppnås.

Jag tror att världen, lärare, skolor, filosofer och kyrkor behöver amorism för att erhålla och upprätthålla trovärdighet!Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.