Orättfärdighet

 Bättrad den 18-01-04 kl. 16:34. Denna artikel publicerades första gången den 15-11-13 kl. 14:29 på www.amorism.cc.       

Bild på orättfärdighet
Boken amorism förklarar över
hundra viktiga ord. Orden är inte
 självklara och det finns många olika
förklaringar. Men amorism har de
trovärdigaste förklaringarna. F.ö.
Amorism är inte beroende av
förklaringar om Gud etc.
Amorism® (läran) och boken Amorism förklarar vad amorism menar att rättfärdighet, orättfärdighet och synd är. Trosbekännelsen (referens 1) sammanfattar boken. Trosbekännelse förklarar vad rättfärdighet respektive orättfärdighet är, men längre och tydligare förklaring ges i boken. Orättfärdiga idkar orättfärdighet, alltså handlingar som präglas av frånvaro av amorism; alltså frånvaro av total välvilja. Orättfärdighet kännetecknas av t.ex. avund, girighet, otacksamhet, orättfärdig snålhet eller orättfärdig konflikt. Synd är en sorts orättfärdighet, nämligen handlingar som präglas av att frivilligt förkasta amorism (välviljan och dygderna). Det kan ibland vara nödvändigt eller rättfärdigt att (helt eller delvis) förlåta orättfärdighet.

Amoristerna, kyrkan för amorism bevarar visionen amorism, alltså visionen om nåd och förlåtelse så att alla (rättfärdiga och orättfärdiga) får fullkomlig lycka. Kyrkan bevarar amorism (visionen) även när den inte uppnås.

Jag tror att världen, lärare, skolor, filosofer och kyrkor behöver amorism för att erhålla och upprätthålla trovärdighet!


Här förklaras amorism


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc. 


Länk: Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.