Orättfärdighet

 Bättrad den 2020-04-05. Denna artikel publicerades första gången den 15-11-13 kl. 14:29 på www.amorism.cc.       

Bild på orättfärdighet
Boken amorism förklarar över
hundra viktiga ord. Orden är inte
 självklara och det finns många olika
förklaringar. Men amorism har de
trovärdigaste förklaringarna. F.ö.
Amorism är inte beroende av
förklaringar om Gud etc.
Obs., andra definitioner av rättfärdighet finns. Amorism informerar om att andra definitioner finns. Men amorism helgar inte andra definitioner. Ty vi tror att den amoristiska definitionen är bäst. Den amoristiska definitionen visar att nämligen att begreppet rättfärdighet är viktigt för alla, även för ateister. Enligt den amoristiska definitionen är rättfärdighet ett unikt och exakt begrepp. Amorism® (läran) och boken Amorism förklarar vad amorism menar att rättfärdighet, orättfärdighet och synd är. Trosbekännelsen (referens 1) sammanfattar boken. Trosbekännelse förklarar vad rättfärdighet respektive orättfärdighet är, men längre och tydligare förklaring ges i boken. Orättfärdiga idkar orättfärdighet, alltså handlingar som präglas av frånvaro av amorism; alltså frånvaro av total välvilja. Orättfärdighet kännetecknas av t.ex. avund, girighet, otacksamhet, orättfärdig snålhet eller orättfärdig konflikt. Synd är en sorts orättfärdighet, nämligen handlingar som präglas av att frivilligt förkasta amorism (välviljan och dygderna). Det kan ibland vara nödvändigt eller rättfärdigt att (helt eller delvis) förlåta orättfärdighet.

Amoristerna, kyrkan för amorism bevarar visionen amorism, alltså visionen om nåd och förlåtelse så att alla (rättfärdiga och orättfärdiga) får fullkomlig lycka. Kyrkan bevarar amorism (visionen) även när den inte uppnås.

Jag tror att världen, lärare, skolor, filosofer och kyrkor behöver amorism för att erhålla och upprätthålla trovärdighet!


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.