Ande

Bättrad den 2024-05-05 disposition av artikeln. 18-05-29 bildtext amorism överlägsen; 18-01-18 Efterord; 18-01-16 Helig ande; 18-01-12 kl. 18:16 Inledning; "avmystifierat"; 18-01-04 icke-materiell ordning. Denna artikel publicerades första gången den 2018-01-03 kl. 16:36 på www.amorism.cc.

Bild amorism överlägsen
Amorism är ny filosofi och
nytt hopp till mänskligheten.
Köp boken Amorism.
Då stöder du arbetet för en
ännu bättre utgåva. 
Boken Amorism förklarar ännu mera och flera begrepp än denna artikel. Jag anbefaller boken. (Språkvård: Anbefalla är bättre ord än rekommendera. Obs., anbefalla måste inte innebära befallning/krav.) Amorism är inte beroende av den exakta definitionen av ande. Ty det viktigaste i amorism är visionen och dygderna.

Ande har enligt mig flera betydelser. (Inget begrepp är självklart. Begreppet ande är inte något självklart begrepp; även om somliga besserwissrar säger att det är självklart.) Min första bok om amorism förklarade unikt. För att bäst förklara ande så menar jag och amorism följande: Ande är det som inte är materia. Ande är åtminstone ordning. Amorism menar alltså att essensen i all ande är icke-materiell ordning
Kraft är ande. Vilja är ande. Medvetande är ande. Som sagt så har allt ande, alltså ordning. Även materia har ordning/ande. Men ande är inte materian, men materians ordning. (Kanske kan ande och materia inte separeras helt. Men amorism är inte beroende av om det är så eller inte.) [Ande kan även betyda låg eller obefintlig ordning, även kallat oordning eller kaos. Inget, inte ens oordning är helt utan ordningOrdning är ett relativt begrepp, nämligen: det som är ordning för en människa kan vara oordning för en annan: t.ex. chiffer.] 

Ande måste inte innebära liv. Ande måste inte heller vara någon varelse, ande-varelse. Ett exempel på sådant är begreppet pneumatik. Pneumatik börjar med det gamla grekiska ordet pneuma (πνεύμα). Det betyder just ande. Pneuma/ande kan traditionellt även betyda: ⦁vind, ⦁andning, ⦁själ, ⦁ande-varelse eller ⦁inspiration, god idé. Förr i tiden när begreppet ande utvecklades så förstod många människor inte att vind, andning och luft var materia. Många trodde att sådant var icke-materiellt. Därav kommer den gamla (och intressanta) idén att ande är något icke-materiellt. Pneumatik är ett lämpligt uttryck ty enligt amorism kan ande som sagt även betyda kraft. Enligt boken Amorism kan begreppet ande börja användas igen av mänskligheten och vetenskap. 

Denna bild stöder det som jag
säger om ordning och oordning.
Artikeln i bilden skulle kunna
vara ännu bättre.
Intressant är att ande kan överföras från ett tillstånd till ett annat. T.ex. informationen/ ordningen/ anden i denna artikel kan överföras via radiovågor, elektriska signaler, tryckas på papper, visas på bildskärm och/eller läsas upp via ljudvågor. Ande är ett kortare ord än information och ordning: välj själva vilket ord ni vill använda. Amorism avser att hjälpa mänskligheten.Tack vare amorism, alltså förståelsen att essensen i all ande egentligen är icke-materiell (=immateriell) ordning så förstår man att andar kan överföras. Jag nämnde ovanför att denna artikels ande kan överföras. Men även varje levande organisms ande, även människas ande (och själ) kan teoretiskt överföras, återuppstå eller återskapas. Traditionellt så kan själ vara en sorts ande, se ovanför. Amorism menar att själ är den den ande (ordning etc.) som gör en individ till individ; alltså det essentiella. 
Boken Amorism härleder
begrepp även till grekiska
och latin. Stöd arbetet!
Än så länge har mänsklig teknik inte lyckats med det. Men det kan bli möjligt. Obs., amorism är inte beroende av förklaringar om återuppståndelse, själavandring etc. Ty amorism ger inga garantier för liv efter detta.
Efterord


Amorism® är en enhet av viktiga idéer, varav somliga är nya. Amorism, alltså sådana idéer sammanfattas i en trosbekännelse. I trosbekännelsen och denna artikel förklaras ytterligare. Amorism och helhjärtade amorister önskar total lycka till alla, även till fiender. Amorism och helhjärtade amorister bevarar önskan även när önskan inte kan eller inte bör förverkligas. Amorism menar att helig ande är det som är eller det som vägleder till något gott, nämligen till det godaste, vilket amorism menar är t.ex.: total välvilja och total lycka. Amorism har definitioner av vad som är gott respektive heligt och vad som är mindre gott eller t.o.m. "ont"; Amorism förklarar mera om sådana begrepp. Enligt amorism kanske även en allmäktig Gud finns, som med denna avsikt (total välvilja) har skapat allt. Artikel, länk: Helig ande
Bild amorism överlägsen
Många andra böcker och
filosofier nämner inte att essensen
i all ande är ordning, nämligen 
icke-materiell ordning. Bilden är
ur Nationalencyklopedins ordbok.
Det är en relativt bra artikel. Men 
filosofi är uppenbarligen inte lätt.
Vi tror att amorism har kommit
med viktiga bidrag till filosofin. 
Amorism förklarar nämligen 
att substansen  i all ande och all 
själ kan vara immateriell ordning. 
Amorism har överlägsna definitioner.
. Obs., för att missförstånd inte ska uppstå så har amorism (läran) och boken Amorism även definierat begreppen välvilja kärlek, total välvilja, total lycka m.fl.. Ty
inte heller dessa begrepp är självklara. Stöd amorism!

Amorism har alltså förklarat trovärdigt vad essensen och substansen i ande verkligen kan vara, alltså mer eller mindre "avmystifierat" begreppet ande. Nämligen genom att förklara att essensen i all ande är ordning.

Slutsats: mycket är inte självklart. Det kan behövas långa och logiska förklaringar för att visa vad man menar med ord och begrepp. Många begrepp har samband. Därför är det viktigt att förstå att olika definitioner finns, att somliga definitioner är mera lämpliga i ett sammanhang. Och att andra definitioner är mindre lämpliga. Därför förvaltas viktiga och intelligenta definitioner; de förvaltas av samfundet Amoristerna, för att skapa ordning och öka förståelse för världen. Samfundet Amoristerna är ett samfund som dessutom är en ny kyrka: lär dig den egentliga betydelsen av begreppet, kyrka. Vi är övertygade om att världen behöver Amoristerna, kyrkan för amorism som grundades år 2012.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.