Snällhet, vänskap, artighet och fred. Vad sådant är. Och när sådant är lämpligt

Bättrad den 2020-03-21. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-16 kl. 10:41 på WWW.AMORISM.CC.

Bild visar boken Amorism. Den
förklarar vad snällhet och
artighet m.m. är. Och att välvilja,
åtminstone  amorism ofta är minst
lika viktigt som snällhet eller
ännu viktigare.
Välvilja är ofta (eller alltid) minst lika viktigt som snällhet, vänskap, artighet och fred. Åtminstone så är amorism (total välvilja) ofta viktigare än snällhet, vänskap, artighet och fred. Amorism avslöjar att det ständigt pågår konflikter mellan människor. Varning för människor som säger sig inte idka konflikt. Vänskap och fred är bra. Men att tala om vänskap eller fred kan i vissa fall vara ett sätt att förtycka. Amorism menar att förtryck är vanligt. Det finns olika grader av förtryck. Orden välvilja, konflikt och förtryck förklaras via denna artikel, se kapitlet Besläktade artiklar.

Den bästa utbildningen om essensen i snällhet, vänskap och artighet kan finnas i boken Amorism®. (Jag har inte sett någon bättre källa om essensen i dessa begrepp.) Amorism förklarar att de två begreppen bygger på respekt. Den ädlaste sortens snällhet, vänskap och artighet bygger på välvilja, helst amorism (total välvilja). Det är viktigt att betona amorism. Ty all välvilja är inte optimal eller inte total; referens 1, 2. Men det är viktigt att komma ihåg att snällhet, vänskap och artighet kan bygga på rädsla eller girighet istället för välvilja. Boken förklarar ännu mera. Boken förklarar över 100 viktiga ord med viktiga (och nya) förklaringar. Världen bör tala mera om välvilja. Välvilja är minst lika viktigt som snällhet, vänskap och artighet. Amorism avslöjar illusioner. Amorism och trosbekännelsen förklarar mycket. T.ex. att välvilja inte måste innebära fred eller vänskap med den/de som man vill väl. Det är svårt (ibland omöjligt) att förstå riktigt, i synnerhet för djur, små barn och för människor med otillräcklig medkänsla. 

Stöd mitt skrivande om amorism. Skänk pengar. Då kommer flera och ännu bättre böcker. Jag arbetar ideellt. Men det kostar pengar att producera goda texter. Vi önskar minst 40 000 kr för att utveckla projektet amorism och publicera utgåva 2 av boken Amorism. Stark (eller överdriven) tro på snällhet kallas snällism


Slutsats

Det är otillräckligt att betona snällhet utan att främst helga välvilja, amorism. Det är då även viktigt att förstå att det finns tre olika sorters välvilja (och kärlek), nämligen: egoism, gruppegoism och amorism.

Snällhet, vänskap, fred och artighet är ofta viktigt. Men välvilja är ofta minst lika viktigt som sådant. Jag använder oftare begreppet välvilja än kärlek. Ty det är viktigt att betona att essensen i äkta kärlek är välvilja. Välvilja är kärlek, se vår trosbekännelse läs den i avsnittet Länkar nedan.

Världen/mänskligheten bör utbildas och tala bättre och mera om välvilja, än vad som hittills har gjorts. Och man bör betona den amoristiska förståelsen för begreppet välvilja. Amorism (läran) och boken Amorism förklarar alla dessa begrepp på viktiga och ofta nya sätt. Amorism är en ny filosofi och ett nytt paradigm.


Besläktade artiklar

A) Bättre utbildning om filosofi behövs. Länk: Bättre utbildning behövs om filosofi
B) Förklaring av begreppet paradigm. Länk: Paradigm.
C) Välvilja förklaras. Total välvilja är möjligt, alltså ingen utopi. Länk: Total välvilja. Ni kan även höra om sådant via min text Mystik. Rättfärdig mystik. Länk: Mystik.
D) Ordet konflikt förklaras av amorism. Olika sorters konflikter förklaras. Länk: Konflikt.
E) Ordet förtryck förklaras av amorism: Förtryck.
F) Självkänsla, medkänsla, "empati". Amoristisk förklaring: Självkänsla, medkänsla, empati.
G) Kärlek förklaras. Likhet och skillnad mellan välvilja och annan kärlek, nämligen förverkligad välvilja: Kärlek.

Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.