Pre-amorism

Bättrad den 2024-03-03 preamorism är samma som pre-amorism. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-09 kl. 10:40 på www.amorism.cc.

Jpg.pre-amorismPre-amorism (substantiv) och pre-amoristisk (adjektiv) betyder före amorism. Pre-amorism kan även stavas preamorism. Amorism (läran och samfundet etc.) grundades år 2012. (Pre är latin och betyder före.) Ingen lära (eller de flesta läror) är inte självklara. Jag menar: Äkta filosofer kopierar inte andras idéer, filosofier och definitioner. Äkta filosofer skapar viktiga och egna idéer.

Om ny och bättre förståelse önskas så måste ibland nya begrepp, nya läror (ny filosofi) och nya synonymer införas. Ny och förtydligad terminologi behövs och finns nu! Amorism har nämligen nya, unika och i många (de flesta) sammanhang överlägsna definitioner av några viktiga ord/begrepp. T.ex. av begreppen välvilja, kärlek, gillande, vänskap, välvilja, barmhärtighet, förlåtelse, egoism, artighet, lycka, konflikt, gott, ont, rättfärdighet, synd, värde, kunskap, tro, vetande, helighet m.fl.. Överlägsenheten är att amorism förklarar likheter och skillnader mellan ord och synonymer bättre än pre-amoristiska filosofer. Därför har amorism rikare, effektivare (mera användbart och mera beskrivande) språk än pre-amoristiska filosofier. Detta är resultat av amoristisk filosofi. Boken Amorism är ett pågående projekt för att publicera amoristisk filosofi, terminologi. Amorism (terminologin) är överlägsen på att förklara samband (likheter/skillnader) mellan här ovanför nämnda viktiga begrepp. Amorism betonar sambanden mellan olika begrepp. Alltså att varje begrepp måste ha bra, unik (och intelligent) definition för att motverka missförstånd. Enligt amorism bör begreppens definitioner inte endast beskriva hur begrepp brukar användas av allmänheten, av andra filosofer och pre-amoristiska ordböcker; vilket tyvärr är alltför vanligt i andra ordböcker. Ty sådan o-amoristisk filosofi fungerar alltför ofta som slump och röra; ett bra exempel på det är de o-amoristiska definitionerna av kärlek, välvilja och barmhärtighet. Där skapar amorism klarhet och motverkar den gängse röran. Amorism harmonierar ofta med traditionella definitioner. Men amorism är en ny och självständig lära, alltså inte beroende av andra läror. Mänskligheten skulle vinna på att införa de nya amoristiska begreppen som kan förbättra svenska och andra språk; och öka förståelse och motverka missförstånd. Begreppen främjar samvaro och motverkar missförstånd. Amorism är en ny filosofi/lära (grundad 2012). Amorism bygger på idén att total välvilja är den främsta dygden (av totalt 15 dygder). Andra läror bygger istället på idéer som t.ex.: "alla har lika värde", "vi har rätt att...", "någon måste...", "Guds vilja är...", "demokrati". Amorism förkastar inte sådant. Men amorism bygger inte på sådant. Amorism är utbildning. Amorism är inte politik och krav. 


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.