Filosofi, förening, kyrka, religion?

Bättrad den 18-05-10.

Länkar. Samfundet Amoristerna grundades för att andras förklaringar av vissa viktiga begrepp är otillräckliga. Amorism är en ny filosofi/lära med egen terminologi. Amorism är en lära och terminologi (=samling av viktiga ord och deras definitioner) som förvaltas av samfundet Amoristerna. § Ordet terminologi förklaras, länk: Terminologi. § Är du amorist? Artikeln som förklarar vilka som kan kallas amorister, länk: Amorist. § Amorism är en egen ny filosofi/ lära som bygger på amoristiska visionen och läran. Amorism är inte självklart. Därför har amorism (läran) skapats; länk: paradigm. Amoristerna är en grupp/ samfund/ förening, men även en kyrka, som förvaltar visionen och filosofin/ läran amorism. § Förklaring av den verkliga betydelsen av kyrka: Kyrkabegreppen förening, samfund, men även kyrka kan ha samma betydelse; Likheter och skillnader mellan dessa begrepp förklaras. § Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud, Bibeln och Jesus. Men amorism har ibland bäst förklaringar av sådana begrepp. Amorism har även egen teologi; men man måste inte tro på den för att vara amorist. Man kan alltså vara ateist och amorist samtidigt. Läs gärna artikel om det: Gud eller treenighet. § Amorism förklarar begreppet religion; länk: Religion

(På startsidan www.amorism.cc kan du själv hitta artiklar om amorism och Amoristerna.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.