Filosofi, förening, kyrka, religion?

Bättrad den 20-02-07.

Länkar

1. Samfundet Amoristerna grundades för att andras förklaringar av vissa viktiga begrepp är otillräckliga. Amorism är en ny filosofi/lära med egen terminologi. Amorism är en lära och terminologi (=samling av viktiga ord och deras definitioner) som förvaltas av samfundet Amoristerna

2. Är du amorist? Följande artikel förklarar vilka som kan kallas amorister, länk: Amorist. 

3. Amorism är en egen ny filosofi/ lära som bygger på amoristiska visionen och läran. Många begrepp är inte självklara. Därför har amorism (läran) skapats; länk: paradigm

4. Amoristerna är en grupp/ samfund/ förening, men även en kyrka, som förvaltar visionen och filosofin/ läran amorism. Den verkliga betydelsen av kyrka, länk: kyrka. Begreppen förening, samfund, men även kyrka kan ha samma betydelse. Likheter och skillnader mellan dessa begrepp förklaras. 

5. Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud, Bibeln och Jesus. Men amorism har ibland bäst förklaringar av sådana begrepp. Amorism har även egen teologi; men man måste inte tro på den eller Gud för att vara amorist. Man kan alltså vara ateist och amorist samtidigt. Läs gärna artikel om det: Gud eller treenighet

6. Amorism förklarar begreppet religion; länk: Religion. Amoristerna, kyrkan för amorism är den första svenska urkyrkan.

(På startsidan www.amorism.cc kan du själv hitta artiklar om amorism och Amoristerna.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.