Ideell, äkta ideell

Bättrad den 17-05-27 kl. 12:30 definition av anställning; 17-05-15 Svenska Akademien; 17-05-13 del-ideell. Denna artikel publicerades första gången den 17-05-13 kl. 11:00 på WWW.AMORISM.CC.


Denna artikel handlar egentligen inte om amorism®. Artikeln handlar istället om mina privata åsikter om ordet ideell. Man måste alltså inte hålla med om mina privata åsikter för att vara amorist. Om du vill läsa om amorism och Amoristerna så finns i länkar i denna artikel.

Amoristerna, kyrkan för amorism® är en äkta ideell verksamhet; alltså helt ideell. Med ideell menar jag: frivilligt arbete som görs utan anställning, utan lön. Min definition: Anställning (och lön) är att avtala innan specifikt arbete utförs: att (pengar eller annan förmån) betalas för arbetet. Jag betonar att Amoristerna är äkta ideellt. Men många andra föreningar och samfund säger sig vara ideella. Somliga av dessa har nämligen anställda som får lön. Det är egentligen inte ideell verksamhet. Att kalla sådant för ideell verksamhet är illusion, i många fall t.o.m. .... Det är mycket, mycket vanligt att ordet ideell missbrukas. Tänk på det när du hör om verksamheter som kallar sig ideella. Missbruket gör att det inte finns något allmänt accepterat ord för dem som verkligen arbetar ideellt. Vi är många; vi som arbetar äkta ideellt. Det är vi som verkligen förtjänar att kalla vårt arbete ideellt.
Jag menar att så fort någon förening har någon anställd som får lön så är det inte ideell verksamhet. Jag föreslår att sådan verksamhet istället bör kallas för löneverksamhet, ekonomiskt vinstgivande verksamhet eller yrkesmässig verksamhet eller professionell verksamhet. Jag föreslår att verksamheter med kombination av lönearbetande och äkta ideellt arbetande snarare borde kallas del-ideella, halv-ideella eller ... % ideella. Amoristerna har tills vidare tyvärr ingen anställd. Vi har aldrig haft det. Vi arbetar alltså äkta ideellt. Ty vi är övertygade om att världen behöver mera utbildning om amorism, läran. Vi har (tyvärr) inte råd att ha någon anställd. Varje krona och varje gåva till Amoristerna gynnar alltså till 100 % utbildning och möten om amorism. Vi bidrar dessutom med egna gåvor till verksamheten. Amoristerna förtjänar dessutom att kallas ordet allmännyttig. Amoristerna är verkligen en s.k. ideell allmännyttig förening. Vi är dessutom en religiös verksamhet; se definition nedan, i avsnittet Besläktade artiklar.

Tillägg: Amorism avslöjar illusioner som hindrar optimalt liv och utveckling.


Besläktade artiklar, länkar till artiklar på denna hemsida

Professor Horace Engdahl
är sedan år 1997 medlem
i Svenska Akademien. Han var
dess ständige sekreterare
 år 1999-2009. Bild på Horace
Engdahl efter den senares föredrag
i Riddarhuset den 2017-05-15.
A) Här kan du läsa om Amoristernas ekonomi: Ekonomi, stöd amorism och Amoristerna.


C) Begreppet religion förklaras; lär av amorism!

D) Illusioner.

E) Kyrka har ursprunglig betydelse som många inte vet. Kyrka enligt amorism och grekiskt ursprung.

F) Språk utvecklas. Läs min artikel om språkvård och Svenska Akademien. Svenska Akademien

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord visas. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofierMånga tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik.
 5. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 6. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen, och alla avancerade ord i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är kompakt. Det kan vara bra att ha boken för att bättre förstå trosbekännelsens ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.