Kärlek

Bättrad den 2019-05-19. Denna artikel publicerades första gången den 16-07-11 kl. 22:55 på  WWW.AMORISM.CC

Bild på välvilja kärlek
Amorism menar: "Välvilja är kärlek. Välvilja är essensen (det viktigaste) i all äkta kärlek. Kärlek kan vara mera än enbart välvilja, nämligen: förverkligad välvilja, alltså handlingar som präglas av välvilja. (Handlingar är •tankar, •ord, •gärningar och •underlåtelser.) Att ha välvilja till någon är att vilja denne liv och lycka och att vilja motverka ofrivilligt lidande; (och att förverkliga välviljan genom handlingar, när man själv tror att det är lämpligt). Att ha välvilja (kärlek) till någon, alltså att älska någon, måste inte innebära att man gillar någon eller håller fred med någon; (ty felaktigheter och orättfärdighet måste inte gillas). Välvilja (kärlek) är en av de viktigaste egenskaperna hos varje varelse." (Citat ovanför är från  Amoristernas trosbekännelse den 16-03-16. Referens1.)


Allt kan definieras,
även kärlek och Gud. Bilden
visar citat ur artikeln
Amorism educates.
Enligt amorism är all äkta kärlek åtminstone välvilja. Men äkta kärlek kan även vara förverkligad välvilja. Det är alltså omöjligt att skilja välvilja från äkta kärlek. Amorism menar även att: välvilja (kärlek) måste inte handla om värde. Amorism är total välvilja till alla, oavsett vilket värde någon har. Amorism menar även att andra dygder än enbart välvilja är viktiga för att det verkligen ska vara kärlek. Åtminstone sanning, uttryckt genom vetenskaplighet; nämligen önskan att finna sanning. Även (artig) yttrandefrihet är viktigt; nämligen vilja att tillåta sanning och egna och andras känslor och åsikter. (Dessa och flera viktiga dygder är utvalda och samlade i Amoristernas trosbekännelse. De förklaras av amorism, läran.)

Amorism inför även idén att det finns tre olika sorters kärlek. Det kan vara bra att förstå att det finns minst tre viktiga och olika sorters kärlek. Ty kärlek kan vara ett mångtydigt begrepp. Åtminstone finns dessa tre sorter: A) egoism (det primitiva som alla normala "måste" ha mer eller mindre för att överleva, även om de själva inte inser eller inte erkänner det). B) Gruppegoism (avancerad sorts egoism som de flesta har, även om de själva inte inser eller inte erkänner det. C) Amorism den kärlek som präglas av total välvilja. Många idkar tyvärr inte amorism, men det kan ändå vara bra att utbilda om den och alla tre sorters kärlek.


Bild på Amorism är överlägsen
Amorism är överlägsen,
unik och ny filosofi.
Den vanligaste orsaken till osanning är bristfällig välvilja och bristfällig kärlek. 

Jag har inte hittat någon annan filosof eller lära som förklarar så bra som amorism. Amorism och boken (referens2) förklarar så att man förstår att det är skillnad på välvilja/kärlek och gillande. Kärlek är nämligen egentligen välvilja och förverkligad välvilja. Om kärleken även innebär gillande eller t.o.m. fred så är det härligt; det är enligt amorism den högsta önskan. Men amorism betonar att välvilja inte måste innebära gillande eller fred. Två vanliga missförstånd är att välvilja/kärlek måste innebära gillande eller fred. De flesta andra lärare och böcker än amorism har inte tillräckligt bra förklaringar av sådant, se länk till artikeln Amorism educates. Amorism utbildar. Därför har amorism (läran) och Amoristerna, kyrkan för amorism grundats. Obs. Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud, Bibeln etc. 

De som inte förstår ovanstående förklaring av kärlek (och boken Amorism) förstår inte Jesu ord "älska era fiender". Vilket Jesus säger i Matteus 5:44. Jesus sade även i Matteus 10:3435: "Jag har inte kommit med fred.... Jag har kommit med svärd... Jag har kommit för att uppväcka söndring...."  Amorism är viktigt för att man ska förstå Jesus rätt. Bibeln räcker inte för att förklara sådant. Många människor, läror, religioner och kyrkor missförstår sådant eller tror att sådant är galenskap. Ty de förstår inte tillräckligt. Men amorism gör att man förstår Bibeln och sådant bättre. Boken Amorism förklarar även mycket om konflikter. Det är ofta otillräckligt, eller blir fel eller i vissa fall nästan "meningslöst" att tala om kärlek, rättfärdighet och synd med dem som inte förstår amorism.

The image shows my improvement of 
a quotation of ArthurSchopenhauer.
Amorism är förutom en lära, även ordet för total välvilja, total kärlek, total lycka till alla. Enligt amorism kan man ha amoristisk välvilja, alltså total välvilja, även när ingen kan förverkliga välviljan. Se artikeln om total välvilja, länk Förverkligad välvilja. Det är grunden i rättfärdighet. Boken Amorism skrevs för att många andra läroböcker saknar tillräckligt goda förklaringar av många viktiga begrepp. Boken Amorism förklarar att förlåtelse kan vara nödvändigt för samarbete. Utan förlåtelse så omöjliggörs mycket samvaro och många samarbeten. Artikeln Amorism Educates The world förklarar varför boken behövs och hur många andra källor och lärare hittills varit otillräckliga. Amorism har flera nya begrepp t.ex. att kärlek även kan vara förverkligad välvilja.


Länkar till artiklar som förklarar mera

Denna bild visar ett citat av
den världsberömde författaren
Mark Twain
A) Förverkligad välvilja, amoristisk definition: Förverkligad välvilja.

B) Total välvilja, amoristisk definition: Total välvilja.

C) Kärlek, amoristisk definition: 1. Kärlek. 2. Olika "sorters" kärlek. 3. Allkärlek och universell kärlek jämförs med amorism.

D) Det kan vara stor skillnad på konflikter, om de är välvilliga eller ovälvilliga: Olika sorters konflikter.

E) Enligt amorism bygger rättfärdighet på total välvilja, amoristisk definition: Rättfärdighet. Artikeln är viktig. Ty det finns olika definitioner av rättfärdighet. Amorism har definition som man inte behöver tala om Gud. Ty Gud kan vara ett otydligt begrepp som ofta missbrukas.

F) Lycka, amoristisk definition: 1. Lycka, 2. Total lycka.

G) Många har alltför enkel syn på vad religion egentligen är. Därför saknar många ord för läror som prioriteras av somliga människor. Men med amorismens definition av religion kan man sätta ord på viktiga/prioriterade filosofier, vi kallar dem för religioner: Religion.

H) Amorism är en ny filosofi, en föregångare följande artikel visar några exempel: Länk: Amorism educates the world.

I) Egoism m.m. förklaras (på nytt sätt) av amorism: Egoism.Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du även läsa om boken och helst köpa den.

Länkar: Här förklaras amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

1 kommentar:

  1. Amorism presenterar •viktiga förklaringar och definitioner av viktiga (även vanliga) ord/begrepp. Dessa baseras främst på Fredriks mångåriga studier, avancerad filosofi och ofta egna idéer.
    Detta är oumbärligt eftersom gängse förklaringar som ges av andra filosofer, lärare, ordböcker och andra böcker (än boken Amorism) ofta ger otillräckliga eller t.o.m. felaktiga förklaringar. Andra missar (att prioritera) det viktigaste om kärlek, nämligen välvilja. Jag är glad att jag kan hjälpa denna viktiga filosofi och bok till framgång. Fredrik arbetar nu med nästa utgåva. Jag och många ser fram emot att läsa den. Vi önskar utveckla samfundet Amoristerna och boken Amorism. Stöd Amoristerna genom gåvor, gärna genom att köpa boken Amorism redan nu.
    Tack Fredrik för att du lärt mig och mänskligheten dina nya och bättre förklaringar av många viktiga och vanliga ord och begrepp. Psykologer, präster, författare och många andra borde lära sig av dig och amorism.

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.