Förverkliga

Bättrad den 2019-10-07 kl. 14:04 länk. Denna artikel publicerades första gången den 2019-10-07 kl. 10:40 på www.amorism.cc.

Om begreppen förverkliga, förverkliga välvilja och förverkliga kärlek.

Stöd mitt arbete. Då kommer 
en ännu bättre utgåva av
boken Amorism som jag
har författat; se bild.

Bakgrund: Amorism grundades år 2012 för att jag (Fredrik m.fl.) förstod att världen behövde bättre definitioner av begrepp som kärlek, helighet, rättfärdighet m.fl.. Amorism har de bästa definitionerna (tror jag och flera andra). Amorism förklarar varför dessa begrepp är viktiga. Amorism förkastar inte andra definitioner, men amorism helgar inte otillräckliga eller felaktiga definitioner. Jag upptäckte att all äkta kärlek är välvilja; (delvis inspirerad av Aristoteles och Aquino). Definitioner av begreppen kärlek och välvilja har utvecklats av mig. Begreppen är komplexa och har inte förklarats tillräckligt bra av någon annan som vi har hört talas om. För att förvalta de rätta och logiska definitionerna av begreppen grundades läran amorism. Några definitioner är sammanfattade i amoristiska trosbekännelser. Definitionerna och trosbekännelserna förvaltas även av samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Boken Amorism förklarar mera. 

Slutsats: Jag upptäckte att begreppet förverkliga är viktigt för att förstå att "välvilja är kärlek; och att kärlek kan vara mera än enbart välvilja, nämligen förverkligad välvilja". Ungefär detta citat finns i amoristiska trosbekännelser och i boken Amorism. Begreppet förverkliga och förverkligad välvilja och förverkliga kärlek definieras av amorism. Ty jag förstod att utan rätt definitioner av begreppet förverkliga så kan välvilja, kärlek och vissa andra begrepp inte förstås tillräckligt. Stöd mitt arbete för amorism så skriver jag en ännu bättre bok; se bild på boken.
Jag Olof Vesterberg (professor, fil. dr., med. dr.) instämmer i denna och många andra av Fredriks artiklar.

Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.