God sommar 2019!

Bättrad den 2020-06-18; 19-08-30 länkar; bild trosbekännelse; 19-08-12 Slaget vid Stäket; 19-07-20; 19-07-09 så "fungerar" Wikipedia; 19-07-07 världens främsta problem eller möjligheter; bild 1700-talspicknick; bild Stockholms mittpunkt. Denna artikel publicerades första gången den 2019-06-11 kl. 09:54 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas.

Midsommardagen är 
den 2019-06-22.
Midsommarafton är år 2019 den 21/6.

Läs gärna dessa förbättrade artiklar.
1. Vetenskap, vetenskaplighetdenna artikel handlar även om arbetet eller "kampen" för bättre filosofi, alltså för att främja kommunikation och motverka missförstånd mellan människor. Betänk den inskränkta filosofiska yttrandefriheten i dominerande massmedia (p.g.a. att det kan vara svårt eller avancerat med filosofi? Eller medias partiskhet?).
2. Grunden i amorism®: Amoristiska visionen. Amorism är viktigt på vår planet Tellus och i rymden: relationer i rymden.
3. Därför är Filosofi viktigt.
4. Därför behövs amorism: Definitioner av begrepp är inte självklara, även om somliga säger att begrepp är självklara). Det är illusion att tro att begrepps definitioner är självklara: Illusion.
5. Presentation av mig Fredrik Vesterberg.
6. Amorism måste inte innebära altruism och utilitarism.

7. Amorism är tydligare (och ofta bättre) än begreppen allkärlek och universell kärlek.                  Öppna gärna denna artikel för mera läsning om God sommar...

Trevlig picknick! År 2019.
8. Amorism har världens bästa definition av kärlek: Äkta kärlek (och olika "sorter". Förklaring av begreppet total välvilja.
9. Total lycka.
10. Förtal.
11. Guldkväll. Även om den filosofiska "kampen" om definition av kärlek.
Amorism utbildar dig, världen och andra filosofer om skillnaderna mellan kärlek, artighet, vänlighet och snällhet.
12. Avund.
13. Besserwisserpriset
14. Intelligent och mera användbar definition av begreppet religion.

15. Viktig definition av begreppet politik.
Helgande av den nya
amoristiska trosbekännelsen
(bild augusti 2019).
16. Amorism har de mest realistiska definitionerna av egoism och gruppegoism.
17. Världens främsta problem och möjligheter; olika hot mot mänskligheten beskrivs. 
18. Artighet är en av de amoristiska dygderna. 
19. Förklaring av begreppet anbefalla.
20. Så "fungerar" Wikipedia and dominating mass media.
21. Trosbekännelse.
22. Slaget vid Stäket 300-årsjubileum.
23. Sjukdomar kan motverkas med amoristiska dygder.


Jpg img. Stockholms geografiska mittpunkt
Stockholms mittpunkt
Den geografiska mittpunkten i Stockholms stad ligger i Traneberg, se bild.

Utgåva 1 av boken Amorism
år 2016. Stöd mig,
Amoristerna. Då kommer
 ännu bättre böcker.
Humlor är viktiga pollinerare
Stöd mig Fredrik och Amoristerna ekonomiskt i vårt arbete för ännu bättre utgåva av boken Amorism.


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.