Gruppegoism

Bättrad den 2021-02-17 kl. 12:02 förtydliganden; 16-08-01 huvudsymbolum. Denna artikel publicerades första gången den 16-07-16 kl. 13:01 på WWW.AMORISM.CC.

Följande länk visar att det inte går
att trovärdigt lösa konflikter om man inte
förstår viktiga begrepp: Attentat i Paris.
Ty många missförstånd orsakar
illusioner och skenhelighet som väcker 
avsky istället för att lösa konflikter och 
skapa upplysning.
Gruppegoism är en sorts egoism. Enligt amorism är gruppegoism ”välvilja (kärlek) till en grupp; att gruppen prioriteras före andra grupper”. All egoism innebär även viss hänsynslöshet. Många missförstår begreppen egoism och gruppegoism. De som definierar att vänskap är en sorts kärlek skapar ofta röra, ty sanningen är att man tyvärr alltid är mera eller mindre hänsynslös mot (någon eller) många varelser. (Tyvärr verkar även Gud vara det.) Men de rättfärdiga (troligen även Gud) har total välvilja till alla trots att även rättfärdiga har viss hänsynslöshet. Boken Amorism avslöjar även: många vill inte erkänna att de själva är mer eller mindre hänsynslösa. Amorism säger även att viss egoism och viss hänsynslöshet är ofrånkomlig, åtminstone så länge någon lever. Den främsta motsatsen till egoism och gruppegoism är amorism. Men amorism kritiserar inte all egoism och all gruppegoism. Boken förklarar även att altruism och allkärlek inte måste vara motsats till gruppegoism. (Gruppegoism kan även stavas grupp-egoism.) Boken Amorism (referens 2) har skrivits för att andra lärare, andra läror och andra böcker har otillräckliga eller felaktiga förklaringar av många viktiga begrepp. 
Somliga menar att rättfärdighet innebär vänskap eller önskan eller visionen att vara vän med alla. Amorism varnar för sådana definitioner eftersom det är omöjligt att vara vän med alla och att inte ignorera somliga. Ty ibland kanske man måste vara ovän med alla, alternativt 'hatad av världen'. Något liknande står i Bibeln; varning Bibeln är inte tillräckligt tydlig om vissa viktiga idéer som amorism förkunnar. 

Amorism skiljer på olika sorters egoism

Bild på bok om egoism.jpgI detta stycke beskrivs skillnaden mellan: 1. Rättfärdig egoism (respektive rättfärdig gruppegoism). 2. Orättfärdig egoism (respektive orättfärdig gruppegoism). Amorism menar alltså att viss gruppegoism är rättfärdig och annan gruppegoism är orättfärdig (eller t.o.m. synd). Primitiva definitioner av rättfärdig kan hävda: rättfärdighet är något som är gott på något sätt eller t.o.m. heligt; det som är orättfärdigt är inte lika gott; eller det är dåligt. Mera exakta och amoristiska definitioner av begreppen rättfärdighet, orättfärdighet (och synd) finns i trosbekännelsen; däri förklaras att total välvilja är essensen i allt som är rättfärdigt. Enligt amorism måste ingen vara god eller rättfärdig. Ty amorism är främst en kravlös lära och utbildning. Amorism menar inte att alla egoism är orättfärdig. 

Många andra lärare, böcker och andra källor förstår inte eller beskriver inte eller betonar inte det viktigaste om vad egoism och hänsynslöshet verkligen är. De gör inte heller denna åtskillnad. De har dessutom andra definitioner av rättfärdighet och orättfärdighet. (Somliga icke-amorister menar t.o.m. att rättfärdighet och orättfärdighet inte finns, troligen för att de inte förstår eller på grund av att andra läror knyter begreppet till Gud. Men amorism är tydlig och oberoende av förklaringar om Gud.) Somliga andra kan ge långa, avancerade och bristfälliga eller otillräckliga förklaringar av nämnda begrepp. Men boken Amorism förklarar bättre och kortfattat i trosbekännelse. Därför bör du läsa boken! Stöd skrivande av ännu bättre böcker om amorism, (se länk om ekonomi). Världen behöver det!

Mera om amorism

Amorism är inte bara namnet på en lära och en bok. Amorism är även ordet för ”total välvilja (kärlek) till alla”. Boken förklarar alltså att egoism är paradoxalt. Boken förklarar nämligen att egoism och gruppegoism kan vara nödvändigt, det minst onda. Boken förklarar att det finns två olika sorters egoism/gruppegoism, nämligen rättfärdig respektive orättfärdig. Men boken säger att egoism aldrig är det mest rättfärdiga. Och att det är en illusion att egoism och gruppegoism alltid bör avskaffas. Begreppen rättfärdighet och synd är mycket användbart för att få rätt och realistisk hantering av egoism, men de är inte självklara och entydiga begrepp.

Amorism är även namnet på en lära/religion som främst helgar amorism (total välvilja till alla). Alla v
arelser, människor, läror, partier och religioner gör inte det. Det naturliga och vanligaste i alla andra läror är någon sorts gruppegoism helgas, förutom i vissa varianter av kristendom. Men andra läror än amorism är alltför otydliga om sådant. De nämner inte ens problemet med gruppegoism. De har dessutom andra definitioner av viktiga begrepp som rättfärdighet och synd. Boken amorism har förklaringar som inte är beroende av Gud, inte ens för att förklara begreppen rättfärdighet och synd. Ty Gud och Guds vilja kan vara ett mycket otydliga och kontroversiella begrepp. Men amorism är öppen för vissa idéer om Gud. Amorism är alltså öppen även för ateister. Amorism sammanfattas i en trosbekännelsereferens 1. Amorism har kanske världens enda trosbekännelse (huvudsymbola) som nämner begreppen kärlek, rättfärdighet och synd. Dessutom: trosbekännelsen förklarar begreppen.

Notera: Kärlek står här ofta i parentes eftersom välvilja är essensen (det viktigaste eller mest kännetecknande) i all äkta kärlek. Även sådant förklaras i den unika boken som utbildar världen med amorism – ett nytt och unikt paradigm som ger klarhet och bättre förståelse för många viktiga begrepp.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.