Gruppegoism

Bättrad den 2019-09-17 inledning; 16-08-01 huvudsymbolum. Denna artikel publicerades första gången den 16-07-16 kl. 13:01 på WWW.AMORISM.CC.


Följande länk visar att det inte går
att trovärdigt lösa konflikter om man inte
förstår viktiga begrepp: Attentat i Paris.
Ty många missförstånd orsakar
illusioner och skenhelighet som väcker 
avsky istället för att lösa konflikter och 
skapa upplysning.
Enligt amorism är gruppegoism ”välvilja (kärlek) till en grupp; att gruppen prioriteras före andra grupper”. Egoism innebär även viss hänsynslöshet. Många missförstår begreppen egoism och gruppegoism. Boken Amorism avslöjar även: många vill inte erkänna att de själva är mer eller mindre hänsynslösa. Amorism säger även att viss egoism och viss hänsynslöshet är ofrånkomlig, åtminstone så länge någon lever. Den främsta motsatsen till egoism och gruppegoism är amorism. Boken förklarar även att altruism och allkärlek inte måste vara motsats till gruppegoism. Boken förklarar även att egoism även kan innebära viss hänsynslöshet. (Gruppegoism kan även stavas grupp-egoism.) Boken Amorism (referens 2) har skrivits för att andra lärare, andra läror och andra böcker har otillräckliga förklaringar av många viktiga begrepp. 


Amorism skiljer på olika sorters egoism

Bild på bok om egoism.jpg(Amorism skiljer ibland även på: a) egoism och b) gruppegoism. Men detta stycke gäller för både egoism och gruppegoism.) I detta stycke beskrivs skillnaden mellan: 1. Rättfärdig egoism. 2. Orättfärdig egoism. Detta gäller alltså både egoism och gruppegoism. Amorism menar att rättfärdig betyder: det som är rättfärdigt är bra på något sätt, tillräckligt gott eller i vissa fall t.o.m. heligt. Det som är orättfärdigt är inte lika gott; eller det är dåligt. Bra är att här betona trosbekännelsen: Enligt amorism måste ingen vara god eller rättfärdig. Ty amorism är främst en kravlös lära och utbildning. Nåväl, amorism menar inte att alla egoism är orättfärdig. 

Många andra lärare, böcker och andra källor förstår inte eller beskriver inte eller betonar inte det viktigaste om vad egoism och hänsynslöshet verkligen är. De gör inte heller denna åtskillnad. De har dessutom andra definitioner av rättfärdighet och orättfärdighet. (Somliga icke-amorister menar t.o.m. att rättfärdighet och orättfärdighet inte finns, troligen för att de inte förstår eller på grund av att andra läror knyter begreppet till Gud. Men amorism är tydlig och oberoende av förklaringar om Gud.) Somliga andra kan ge långa, avancerade och bristfälliga eller otillräckliga förklaringar av nämnda begrepp. Men boken Amorism förklarar bättre och kortfattat i trosbekännelse. Därför bör du läsa boken! Stöd skrivande av ännu bättre böcker om amorism, (se länk om ekonomi). Världen behöver det!


Mera om amorism


Amorism är inte bara namnet på en lära och en bok. Amorism är även ordet för ”total välvilja (kärlek) till alla”. Boken förklarar alltså att egoism är paradoxalt. Boken förklarar nämligen att egoism och gruppegoism kan vara nödvändigt, det minst onda. Boken förklarar att det finns två olika sorters egoism/gruppegoism, nämligen rättfärdig respektive orättfärdig. Men boken säger att egoism aldrig är det mest rättfärdiga. Och att det är en illusion att egoism och gruppegoism alltid bör avskaffas. Begreppen rättfärdighet och synd är mycket användbart för att få rätt och realistisk hantering av egoism, men de är inte självklara och entydiga begrepp.

Amorism är även namnet på en lära/religion som främst helgar amorism (total välvilja till alla). Alla v
arelser, människor, läror, partier och religioner gör inte det. Det naturliga och vanligaste i alla andra läror är någon sorts gruppegoism helgas, förutom i vissa varianter av kristendom. Men andra läror än amorism är alltför otydliga om sådant. De nämner inte ens problemet med gruppegoism. De har dessutom andra definitioner av viktiga begrepp som rättfärdighet och synd. Boken amorism har förklaringar som inte är beroende av Gud, inte ens för att förklara begreppen rättfärdighet och synd. Ty Gud och Guds vilja kan vara ett mycket otydliga och kontroversiella begrepp. Men amorism är öppen för vissa idéer om Gud. Amorism är alltså öppen även för ateister. Amorism sammanfattas i en trosbekännelsereferens 1. Amorism har kanske världens enda trosbekännelse (huvudsymbola) som nämner begreppen kärlek, rättfärdighet och synd. Dessutom: trosbekännelsen förklarar begreppen.

Notera: Kärlek står här ofta i parentes eftersom välvilja är essensen (det viktigaste eller mest kännetecknande) i all äkta kärlek. Även sådant förklaras i den unika boken som utbildar världen med amorism – ett nytt och unikt paradigm som ger klarhet och bättre förståelse för många viktiga begrepp.

Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.