Olika sorters kärlek

Bättrad den 2020-07-21; 2018-12-12; 2017-06-28 Länkar; dygder; bild. Denna artikel publicerades första gången den 2017-06-28 kl. 11:33 på WWW.AMORISM.CC.


Jpg. Olika sorters kärlek
Jag helgar människor, kyrkor och 
varelser som helgar och predikar
 amorism, åtminstone förståelse för 
essensen i kärlek. Tro på amorism
(total välvilja) är oftast viktigare
än tro på teologi eller ateism. Jag 
helgar åtminstone Amoristerna, 
kyrkan för amorism.
Många säger att det finns olika "sorters" kärlek, vilket kan ifrågasättas. Mänskligheten kan hittills alltför lite om välvilja. Och det utbildas alltför lite om välvilja. Detta är två brister. Amorism och samfundet Amoristerna har grundats för att avhjälpa sådana brister. Tack vare amorism måste man inte säga "kärlek är så mycket mera", eller "kärlek kan inte definieras". Ty amorismens definition av kärlek visar essensen i all äkta kärlek. Amorism menar även att välvilja (alltså essensen i all äkta kärlek) kan förverkligas på oerhört många olika sätt.

Enligt amorism finns egentligen endast en sorts kärlek. Boken Amorism och amoristiska trosbekännelsen förklarar detta. Men kärlek kan kombineras med och prägla allt möjligt, vilket då blir kärlek; således kan man alternativt säga att det finns flera än fyra sorters kärlek. Men om man rätt och kortfattat vill förklara vad kärlek är så bör man börja med att förklara att all äkta kärlek bygger på: 1) välvilja, alternativt även på 2) förvekligad välvilja. De som inte förstår detta (åtminstone 1 och 2) förstår inte riktigt vad äkta kärlek verkligen är. Det kan även vara befogat att nämna att: 1. egoism, 2. gruppegoism och 3. amorism (total välvilja och kärlek som bygger på total välvilja); detta är tre olika sorters kärlek. Dessa tre olika sorters kärlek riskerar inte lika lätt att missförstås; de är extra tydliga eftersom amorism (läran) har förklarat dessa tre begrepp; om dessa förklaringar förstås/ helgas så kan man tala om olika sorters kärlek utan att förändra kärlekens essens. Men de fyra nedanstående varianterna (A – D) m.fl. av kärlek eller "kärlek", missförstås mycket lätt. Om man vill vara kortfattad så bör man inte främst nämna de fyra (A – D) m.fl. olika sorternas kärlek eller "kärlek". Om mera utrymme finns för förklaring så kan även de amoristiska dygderna nämnas. Man kan även nämna att amorism varnar för att somligt av detta (A – D) m.fl. inte alltid är kärlek. Om ytterligare utrymme finns så kan de ännu flera "kärleks-liknade företeelser" nämnas t.ex. A – L nedan. Men det bör komma i andra hand. Ty essensen i all äkta kärlek är det som amorism (läran) säger, nämligen: 1) välvilja och alternativt även 2) förverkligad välvilja.


Jpg. gillandekärlek
Lägg till bildtext
Amorism "förkastar" det vanliga påståendet att det finns fyra olika sorters kärlek. Det jag menar med "förkasta" är: man bör inte främst definiera olika sorters kärlek enligt sorterna A – D. Man bör istället främst nämna det viktigaste i all äkta kärlek, nämligen 1) välvilja och 2) alternativt även förverkliga välvilja. Det som jag "förkastar" är t.ex. att all kärlek kan indelas i något av följande: A) storge betyder familjeband eller familjär kärlek, B) eros/amor betyder ofta sexualitet, men eros kan alternativt betyda allmänt gillande, m.m., C) filia/vänskap och D) agape/ caritas, vilket jag menar kan översättas till 1) kärlek, eller 2) barmhärtighet. 
För att förtydliga har jag i A – D tillagt amorismens förklaringar för att visa de verkliga betydelserna av de fyra begreppen; referens amorism och boken Amorism. Understrukna ord är grekiska. Bl.a. den världsberömde författaren C. S. Lewis har propagerat ovanstående fyr-delning. Jag har förtydligat den, men predikar den inte. Jag tillägger att agape måste inte ha Guds kärlek som förebild. Jag skulle säga att de begrepp som på latin bäst beskriver det som amorism menar är kärlek; det är begreppen agape respektive caritas. Jag betonar att all barmhärtighet, agape, caritas, självuppoffring, altruism och "kärlek" präglas inte av välvilja. Därför är inte alla dessa begrepp alltid äkta kärlek. För att betona det så skiljer jag ibland på: kärlek och äkta kärlek. Mänskligheten behöver amorism för att förstå att all äkta kärlek främst bygger på välvilja. Allt som bygger på välvilja är äkta kärlek, inte enbart de alldeles ovanför uppräknade begreppen A – D m.fl.


Jpg. Hatkärlek
Amorism (läran) menar att kärlek kan kombineras med det ovanstående (A – D) och oerhört mycket annat. Amorism förklarar kärlek kortare och bättre. Med amorismens förklaringar så kan man även förklara att kärlek kan kombineras med A – D ovanför. Jag och amorism tillägger att kärlek även kan kombineras med t.ex.: E) glädje, F) sorg, t.o.m. med G) hat; kombinationen av kärlek med hat är paradoxal, den kallas hatkärlek; H) fosterlandskärlek, I) människokärlek J) djurkärlek, K) förlåtelse, L) nåd, ..... Kärlek kan enligt amorism alltså kombineras med mycket mera än enbart med A – D. Det jag menar med "förkasta" är: man bör inte främst definiera olika sorters kärlek enligt sorterna A – D. Man bör inte heller främst säga att kärlek kan kombineras med sorterna E – LÄven om många glömmer dessa oerhört viktiga "sorters" kärlek så bör de inte nämnas främst. Amorism förklarar även dessa viktiga begrepp  på bästa sätt. Det jag menar är att sådana uppräkningar (A – D, E – L, o.s.v.) bör inte nämnas främst eftersom det ger onödigt långa, otydliga och krångliga (ointelligenta, ineffektiva) definitioner av kärlek, och onödigt långa uppräkningar. Sådana definitioner missförstås mycket lätt, i synnerhet om man inte främst förklarar essensen (det viktigaste) i äkta kärlek, nämligen välvilja etc. Men många människor, författare, lärare, filosofer och böcker före amorism år 2012 har glömt eller inte förstått att det är välvilja etc. som är essensen i all äkta kärlek. Amorism betonar att kärlek alltid är kärlek, oavsett vad det kombineras medFör att förstå kärlekens essens bör man alltså inte först och främst uppräkna olika känslor och förhållanden som kärlek kan kombineras med. Jag och amorism menar att man istället primärt bör börja med att förklara essensen i kärlek. Amorism föredrar ofta istället en annan förklaring än A – Dnämligen att all äkta kärlek är en eller flera av tre olika sorters kärlek, nämligen: 1. egoism, 2. gruppegoism eller 3. amorism. (Egoism är ett ofta missförstått begrepp. Men rätt definition av egoism är nödvändigt för att bra förstå hur människor fungerar. Därför förklarar amorism även begrepp som egoism m.fl. begrepp. Egoism visar att all kärlek inte är helig. Ty egenkärlek eller egoism är inte lika heligt som amorism, som bygger på total välvilja.) Detta är tre bra och logiska "sorters" kärlek. Dessa tre sorter kan användas för att förklarar kärlekens riktning och intensitet, utan att ändra kärlekens essens. Men sorterna A – D, o.s.v. ovanför riskerar mycket lätt att missleda till tron att kärlekens essens kan variera. Amorism (läran) och boken Amorism förklarar att kärlek kan ha olika riktning och olika intensitet; i detta avseende kan man tala om olika sorters kärlek utan att ändra kärlekens essens. Världen behöver amorism (åtminstone läran) för att utvecklas på bästa sätt. Se Länk om begreppet kärlek enligt amorism. Det viktigaste om de olika sorternas kärlek förklaras i boken Amorism och via Länkar nederst i denna artikel.

Ett problem med de flesta böcker om kärlek hittills är att många inte ens nämner begreppet välvilja. Trots att välvilja är det viktigaste i all äkta kärlek.


Länkar till besläktade artiklar på denna hemsida

A) Allkärlek och universell kärlek är ytterligare "sorters" kärlek. Amorism jämförs med dessa. Länk: Allkärlek, universell kärlek och amorism jämförs.

B) Den egentliga betydelsen av begreppet kyrka förklaras. Kyrka betyder...

C) Välvilja och total välvilja definieras av amorism. Länkar: Välvilja är inte självklart ; Välvilja och total välvilja.

D) Konflikter kan vara kärleksfulla. Amorism möjliggör förklaring. Länk: Olika sorters konflikter.

E) Snällhet och fred är viktigt. Men kärlek, åtminstone rättfärdighet, alltså amorism, total välvilja kan vara viktigare än snällhet och fred. Länk: Snällhet, artighet och fred.

F) Många begrepp är inte självklara. Jag tror att amorism är en ny och viktig filosofi som har viktiga förklaringar av många begrepp. Amorism är en pionjär-insats. Länk: Amorism educates the world.Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.