Politik, definition

Bättrad den 2020-05-13 kl. 09:00 förtydligande av begreppet opolitisk. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-16 kl. 13:18 på WWW.AMORISM.CC.

Politik idkas t.ex. i riksdagshuset. Men
med amorismens definition av politik
så förstår man att mycket annat, även
utanför riksdagshuset är politik. Av
definitionen så förstår man även vad
som inte är politik. Många andra
definitioner är inte lika bra.
Politik är ett viktigt begrepp i världen. Många människor och myndigheter m.fl. förstår inte vad politik egentligen är. (Många t.o.m. missbrukar begreppen politisk och opolitisk. Somliga använder nämligen definitioner som främjar dem själva; och andra definitioner för att kritisera andra människor/ organisationer. Orsakerna till missbruken är okunnighet och/eller av girighet.)

Enligt amorism® är politik att avsiktligt påverka människor, främst grupper av människor och samhällen. Ju mera krav som något ställer desto mera politiskt är det. Amorism är en (så gott som) opolitisk lära. Amorism är opolitiskt (så opolitiskt som någon idé eller lära kan vara). Ty amorism är kravlös utbildning, kravlös bön, kravlös meditation. Så gott som allt kan användas i politik, även det som är opolitiskt. Ju mera krav som ställs om något och ju flera varelser som påverkas desto mera politiskt är det. 


Bild på boken Amorism.
Somliga andra läror (än amorism) är kravfulla. De är politiska. Boken Amorism förklarar sådant. Tack vare amorism kan man nu skilja vad som är politik respektive icke-politik. Amorism utbildar världen om viktiga begrepp. Öppna denna artikel och läs mera....Även begreppet lära definieras i boken Amorism. Exempel på två läror är psykologi och matematik. Amorism är en kravlös lära. Men vi har krav på samfundets ledare och representanter. Somliga andra läror innebär krav på medlemmar eller t.o.m. på samhällen. Stöd amorism t.ex. genom att köpa boken Amorism. Då kommer ännu bättre filosofi.

Många missbrukar genom att när man inte ska vara politisk så är man inte politisk. Och andra kan sägas vara politiska även när de egentligen inte är politiska, eller är så gott som opolitiska. Somliga förstår inte och/eller somliga förtalar genom att missbruka ord. 

Samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism idkar kravlös, alltså opolitisk, utbildning. Amoristerna är ett så gott som opolitiskt samfund. Stöd vår verksamhet. Ty vi tolkar och förvaltar viktiga förklaringar av viktiga ord och begrepp. Ords betydelser är inte självklara. Och många ord missbrukas på grund av dålig eller otillräcklig filosofi.

Nationalencyklopedin ordbok
definition av politik.
Amoristisk definition är framsteg

Besläktade artiklar på www.amorism.cc

A) Amorism är nytt hopp för mänskligheten. Länk: Nytt hopp för mänskligheten.

B) Amorism är kravlös utbildning, alltså så opolitiskt som någon lära kan vara. Länk: Kravlös.

C) Många förstår inte vad religion egentligen är. Begreppet missbrukas av många. Somliga företeelser kallas religion. Andra sägs vara icke-religioner; även om vissa företeelser egentligen är (som) religioner. Anledningen är okunnighet och dålig filosofi. Hyckleri respektive förtal orsakar många missbruk av ord och språk. Men amorism förklarar vad religion är och inte är. Länk: Religion.


D) Amorism educates the world
The Oxford Dictionary of English
definition av politik. 
Amoristisk definition är framsteg.


Wikipedia 2017-06-05.
Jag är stolt över definitionen
i boken Amorism från år 2016.Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.