Allkärlek och universell kärlek jämförs med amorism

Bättrad den 17-06-11  kl. 15:54 bättrat språk; kl. 14:24 bild länk; kl. 13:08 förverkligad; kl. 10:46 inledning. Denna artikel publicerades första gången den 16-07-28 kl. 20:33 på WWW.AMORISM.CC

Bild på definition av allkärlek
Boken Amorism
Allkärlek är ett svenskt ord. Ordet är kanske en översättning av danskans alkærlighed, alkiærlighed eller alkjærlighed. Alkiærlighed publiceras t.ex. år 1803 i dikten "Den hellige Therese" av A.W. Schack von Staffeldt. Skribenten Martinus skriver alkærlighed i sin bok "Livets Bog" vid mitten av 1900-talet. Där har det specifik tolkning.
Oavsett begreppets ursprung så beskrivs allkärlek i boken Amorism2. Allkärlek är kärlek till alla. Boken förklarar även många andra ord för kärlek, även grekiska och latinska. Allkärlek heter på engelska universal love. Boken förklarar att amorism är en sorts allkärlek. Men boken förklarar även att amorism betyder total allkärlek, alltså mera än halvhjärtad allkärlek, halvhjärtad kärlek till allt. Det är viktigt att förstå detta ty begreppen allkärlek och universell kärlek är användbara och bör finnas kvar. Detta nämns i boken. De två begreppen har även annan historia och annan användning än begreppet amorism; vilket antyds i inledningen ovanför. Amorism är även unikt eftersom amorism även betonar att kärlek åtminstone är välvilja. Det är viktigt att förstå, ty kärlek kan inte alltid förverkligas. Det är viktigt att förstå det för att undvika illusioner. Amorism är alltså ett tydligare begrepp än allkärlek och universell kärlek.

Citat av stycke 94 i Livets bog 
av Martinus. Amorist-
kommentarer i rött.
Understrykningar varnar.
Amorism betonar nämligen total välvilja (kärlek), alltså allkärlek utan avund och elakhet. Amorism betonar nämligen total välvilja. Men även total kärlek. Men amorism förklarar att kanske kan ingen idka total kärlek. Ty det kräver oändlig styrka. Även detta beskrivs i boken Amorism. Om man inte förstår amorismens definition av kärlek som 1 välvilja och 2 förverkligad välvilja så förstår man inte vad Jesus Kristus och Bibeln menar med "var fullkomliga såsom er fader i himlen". Amorism menar att man kan ha fullkomlig/total välvilja. Sådan välvilja kallas amorism. Amorism, d.v.s. fullkomlig eller total välvilja är verklig och mycket viktig hos alla rättfärdiga varelser. Även om välviljan är verklig hos somliga, kanske ingen genom handlingar kan förverkliga sådan välvilja fullkomligt eller totalt. På det sättet kan det vara omöjligt att ytterligare förverkliga den totala välviljan. Se bilden som visar citat om Martinus. Välviljans beskaffenhet är mycket viktig egenskap hos varje varelse. Boken Amorism förklarar.


Citat av stycke 65 i Livets bog.
Med amorist-kommentarer. 
Enligt amorism är det 
viktigt att förstå att kärlek 
inte måste innebära gillande 
eller fred.
Amorism och trosbekännelsen menar att kärlek förstås bättre om man först förstår att essensen i all äkta kärlek är välvilja och att kärlek även betyder förverkligad välvilja. Då förklaras vissa paradoxer som många människor annars inte förstår. Amorism hävdar, till skillnad från Martinus och andra skribenter, att själviskhet/egoism inte måste vara problem. Ty viss själviskhet/egoism är nödvändig. Boken Amorism förklarar varför. Både boken och trosbekännelsen1 förklarar även att det viktigaste i all äkta kärlek är välvilja, amorism är alltså total välvilja till alla. Dessutom att: gillande är härligt, men inte nödvändigt för äkta kärlek. Kärlek måste inte innebära sex. Kärlek kan innebära gränser.
Boken Amorism sammanfattas i en trosbekännelse. Trosbekännelsen förklarar även hur amorism förklarar flera andra viktiga ords betydelser. Det är mångårigt och intensivt filosofiskt arbete bakom boken Amorism. Många idéer och förklaringar är nya och unika i en unik kombination, som visar likheter respektive skillnader mellan olika ord/begrepp. Köp boken och stöd gärna arbetet genom ekonomiska gåvor. Ny ännu bättre utgåva kommer när 30 000 kr insamlats. Ju mera gåvor desto bättre blir tryck och annat. Se referens2 om hur du beställer boken.

Länkar till besläktade artiklar på www.amorism.cc

Språk och filosofi är viktigt.
Sådant kan kräva skicklighet
samt träning, arbete och tid.
Det har tagit 250 år för
Svenska Akademien att
förtydliga och förklara svenska
språket. Arbetet pågår alltjämt.
F.ö. författande av boken
Amorism
har tagit många års
arbete. Den förklarar många viktiga
ord för världen och akademierna.
Ny filosofi t.ex. amorism behövs
ibland för att förklara ords
verkliga betydelser.
A) Läs gärna även om att amorism har bättre förklaringar av viktiga begrepp än många andra lärare och källor. Många tror sig förstå tillräckligt. Men de har tyvärr ofta fel. Många som man frågar kan nämligen inte förklara vad vissa begrepp betyder. De kan inte ge enkel och tillräcklig förklaring. Kärlek m.fl. har visat sig vara svåra begrepp. Om man sedan berättar om hur amorism förklarar så säger många, men det där är ju självklart. Men det är alltså egentligen inte självklart. Jag har inte hittat någon annan bok än amorism, som förklarar tillräckligt bra. Länk: Amorism educates. Därför har samfundet Amoristerna grundats och därför har boken Amorism skrivits.

B) Amorism är en ny filosofi (med unika idéer). Länk: Amorims educates the world.
C) Om Svenska Akademiens arbete: Länk: Svenska Akademien. Varning, amorism och allkärlek finns inte med i Svenska Akademines Ordbok. Dessa två begrepp saknas även i andra ordböcker. Men amorism bör nämnas, ty det är ett mycket viktigt begrepp som kan hjälpa många.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

1 kommentar:

  1. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
    I'll make sure to bookmark it and return to read more of your
    useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.