Guldkväll

Bättrad den 2019-05-22 kl. 10:34 förtydligande om radioprogram Filosofiska rummet. Denna artikel publicerades första gången den 2018-11-18 kl. 21:05 på www.amorism.cc.

Den 2018-12-... kl. . Kontakta Fredrik för tid och plats. Välkommen att läsa din egen amoristiska poesi eller läsa tillsammans med oss (kontakta då Fredrik i förväg). Du får då gärna vara med på bild om du vill.

Amoristisk poesi och gärna filosofi i anda av denna guld-kväll, den gyllene tidsålderns himmelska filosofi. Begreppet användes första gången inför amoristiska poesiläsningen den 2018-11-10. Klicka på bilderna så förstoras de.

Öppna denna artikel för rapport om den 2018-12-10.

Rapport om den 18-12-10

Jpg. Gyllene filosofiMin (Fredriks) poesi om biologi (barrträd, gran, en, tall, idegran och lärk) lästes på Stockholms Stadsbibliotek för att visa att definitioner är nödvändiga i filosofi och vetenskap för att god förståelse ska finnas. Amorism menar att man bör skilja på olika begrepp, alltså "skilja på äpplen och päron". Ty annars fortsätter otydligheten i de gängse, dominerande otillräckliga filosofierna och vetenskaperna (om kärlek). Amorism är den gyllene tidsålderns himmelska filosofi. Den filosofi som kan skilja på begrepp som kärlek, välvilja, godhet, barmhärtighet, vänskap, egoism, altruism, gruppegoism och konflikt. Besserwissrar tror att sådana begrepp är självklara eller att nya definitioner (amorism) inte har behövts. Men om man ber besserwissrarna att definiera så kan man se att dessa har synnerligen svårt att skapa andra bra definitioner. En orsak till att andra filosofer och mänskligheten har onödigt svårt att förstå begreppet kärlek är girighet, orättfärdig gruppegoism, okunnighet eller avund och otacksamhet mot mig Fredrik så att Amorism inte har nämnts tillräckligt i massmedier och skolor.

Radioprogram

Vår tro att amorism har världens bästa definitioner av kärlek befästes efter att ha lyssnat på Sveriges Radio P1, radioprogrammet Filosofiska rummet den 2018-12-09. Befästandet gjordes genom att jag Fredrik spelade programmet i repris för min far professor Olof m.fl.. Programmet handlade om professor Bengt Brülde's bok Kärlek och vänskap från år 2018Jag förklarade orsaker till att amorism alltjämt är överlägsen. Jag avslöjade några felaktiga idéer i programmet. Bengt sade t.ex. i programmet att han inte ville definiera begreppet kärlek. Trots det så sade Bengt det som Amorism sagt alltsedan många år, nämligen att "all kärlek innebär välvilja". Bengt sade alltså emot sig själv genom att säga att han "inte vill definiera", (vilket är en kapitulation i försöket att själv definiera begreppet kärlek). Jag menar alltså att Bengt har redovisat en definition, nämligen citatet "all kärlek innebär välvilja". Detta citat är en del av den amoristiska definitionen av kärlek. Citatet har varit en del av den amoristiska definitionen sedan år 2012 och i amoristiska trosbekännelser. Och i boken Amorism sedan år 2016. Även filosoferna Aristoteles och Aquino har använt den här citerade definitionen. Amorism har dessutom min utvecklade och bättrade variant av den definitionen. (Utgåva 2 av boken Amorism avses att bli ännu tydligare.) I programmet nämnde Bengt m.fl. istället flera definitioner från pre-amoristisk filosofi, alltså otillräcklig filosofi och illusioner om kärlek, vilka avslöjas av amorism. Många har alltså tyvärr inte lärt sig av amorism (den nya filosofin). Stöd mitt arbete för amorism så kan flera få utbildningen och ännu bättre böcker om amorism. Nåväl, jag avslöjade radioprogrammets illusionerna för Olof m.fl. med tydliga exempel och med den amoristiska definitionen av kärlek. Olof m.fl. som hörde mitt tal intygar detta, nämligen att amorism troligen har världens bästa definition av begreppet kärlek. Det bästa hade varit om jag hade varit med i programmet och hade kunnat korrigera eller kommentera direkt. Jag har alltsedan flera år förklarat att Aristoteles och Thomas av Aquino menade att kärlek innebär att vilja väl, se artikeln Amorism educates the world about love. Men amorism förklarar att kärlek är att önska det goda, med det amoristiska förtydligande tillägget "att önska lycka". Nåväl, det var roligt att även Bengt nämnde Aquino i radioprogrammet. Jämför gärna det med en annan filosofs kapitulation i filosofi och psykologi. Mitt tal kommer kanske att publiceras här på hemsidan. Amorism har alltjämt bättre och mera utvecklad filosofi och terminologi om välvilja m.m.. Amorism har även förstått att det krävs att flera andra begrepp än kärlek måste definieras och förvaltas för att missförstånd inte ska uppstå om begrepp som kärlek. De amoristiska definitionerna förvaltas av samfundet Amoristerna.

Boken Amorism
På min (Fredriks) poesiläsning nämndes även att det nu är advent (väntan, antågande); kanske för bevisande av att amorism är överlägsen filosofi. (Vi behöver ditt 
ekonomiska stöd för detta helt ideella författande.) Poesin antydde även att amorism (läran) visar varför välvilja (helst total välvilja) ofta är ännu viktigare än (de viktiga) dygderna och begreppen: medkänsla, altruism, snällhet och vänskap m.fl.. Amorism visar även varför brist på välvilja är större problem än brist på medkänsla, altruism etc. Amorism menar att en annan stor brist är att de flesta människor inte har fått utbildning om amoristisk filosofi, alltså den nya och överlägsna filosofin. Utbildning är lättare att åtgärda än brist på välvilja. Men det krävs politiska beslut och pengar för utbildning. Amoristerna, kyrkan för amorism grundades år 2012 på amorism, den gyllene filosofin. Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

2 kommentarer:

 1. Jag bekräftar härmed att Fredriks föredrag (och avslöjanden) den 2018-12-09 om radioprogrammet var bra och övertygande om överlägsenheten med amorism, alltså att amorism har världens bästa definitioner av kärlek och andra begrepp.
  Olof Vesterberg, professor

  SvaraRadera
 2. Framför här mitt gillande av artikeln Guldkväll. Den är viktig eftersom den förklarar viktiga ord. Tyvärr har alltför många människor ofullständiga eller felaktiga förståelse av många sådana ord. Det medför onödiga missförstånd mellan människor. Artikeln visar att alltför många tror att filosofi är enkelt eller självklart.
  Jag instämmer i att Fredrik och amorism har publicerat definitioner som är bättre än många andra filosofers definitioner. Jag tror att nästa utgåva av boken Amorism kommer att bli ännu bättre och kan förklara ytterligare viktiga ord. Hoppas att Fredrik snart får ekonomiskt stöd så att den kan publiceras. Fredrik borde få medverka i massmedia så att dessa viktiga filosofiska framsteg sprids mera.
  Olof Vesterberg, professor med dr.

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.