“Planeten” Ceres och relationer i rymden

Bättrad den 2019-08-29 kl. 13:30 bildtext; 2015-03-06 Stars’ Peace instead of Star Wars. Denna artikel publicerades första gången den 2015-03-06 kl. 12:15 på www.amorism.cc.


DSC00495 (1) komprimerad Astronaut Christer Fuglesang   Fredrik Vesterberg i universum (1) med amorism
Christer Fuglesang och jag. Jag berättade
kortfattat om amorism. Jag vet inte om
han tagit sig tid att förstå mera
om amorism.

Artikeln avses att utvecklas. Att skriva goda artiklar kräver tid, arbete, kunskaper och resurser. Artiklarna är unika, de har även ny filosofi/verklighetsbild som grund. Jag behöver ditt stöd, se länk i artikeln! (Gillar du den nu så kanske den gillas ännu mera senare.) Bilder på denna hemsida visas och förklaras ibland på Amoristernas möten. Välkommen! Möten mellan varelser, grupper och civilisationer är inte alltid lätt. Min erfarenhet av jordiska varelser, alltså människor och djur, ofta är egoister eller gruppegoister; amorism avslöjar att sådana begrepp är svårare än vad många förstår och att andra förklaringar än amorism ofta är otydliga eller otillräckliga. De flesta är inte helhjärtade amorister. Det främsta problemet är att många inte ens vet vad välvilja är, eller att många böcker har inte tillräcklig förståelse för begreppet. Inte heller kändisar i tv, radio och tidningar brukar ens använda ordet. En orsak till ordets ovanlighet kan vara de otydliga definitioner som finns utanför amorism. Den otillräckliga och röriga terminologin som finns utanför amorism gäller även begreppet kärlek. Äkta kärlek är det viktigaste begrepp som har missats av pre-amoristisk psykologi och pre-amoristisk filosofi. Mänskligheten förlorar oerhört mycket på det.  Jag ser oerhört många onödiga och icke-optimala konflikter och även kärlekslöshet. Orsaken är att filosofi kan vara svårt. Därför arbetar jag ideellt för amorism och gör reklam för amorism. Bra förklaringar skapas nämligen inte hur lätt som helst. Därför har jag skapat filosofin och läran amorism som definierar vad välvilja, kärlek, total välvilja, vänskap, barmhärtighet, rättfärdighet och många andra begrepp är. Jag har även skrivit boken Amorism som handlar om sådant. Amorism förklarar även i boken och i trosbekännelsen att välviljan eller kärleksdriftens utformning är en av varje varelses viktigaste kännetecken och egenskaper. Amoristiska kunskaper är bra för att förstå olika sorters relationer och olika sorters konflikter

Amorism standar flagga på DSC01903 Moln himmel
Flagga
Jag föreslår även att Amoristernas flagga blir universell flagga för mänskligheten och universum, se bild här. Människor och alla varelser i universum borde efterleva de amoristiska principerna; menar jag eftersom jag är helhjärtad amorist. Ty utan rättfärdighet skapas onödigt många konflikter. Och alltför många konflikter blir icke-optimala. Annars är mänskligheten kanske inte mogen att möta utomjordingar.


Min bakgrund: Amorism är bevarande av viktig, god, lära och helig vision som kallas amorism. Amorism är sammanfattad i trosbekännelsen, se länkar i artikeln. De förklarar amorism. (Helhjärtade amorister är de som gillar amorism och förstår att människor bör utbildas med den viktiga visionen kärlek, sanning och förlåtelse för total lycka till alla; och med de amoristiska dygderna.) Bild ovanför visar astronauten Christer Fuglesang och jag. 

Astronomi

Den 15-03-06 har en rymdsond från NASA (National Aeronautics and Space Administration) börjat cirkulera runt Ceres (jag tror det uttalas Cēres). ...
Ceres är en s.k. dvärg-planet. Där kommer sonden att cirkulera i åratal tills den slutar fungera. Målet är inte att landa. Sonden och projektet kallas Dawn. Dawn är möjligt tack vare en “ny” raketmotor (med högre verkningsgrad) som kallas jonmotor. Jonmotorer har hög verkningsgrad, men liten drivkraft jämfört med vanliga kemiska raketer.
(Snart landar kanske någon på Ceres? Det skulle bli en av mänsklighetens första landningar på främmande himlakroppar!) Ceres ligger i vårt solsystem i ett område som kallas Asteroidbältet.......
Asteroidbältet ligger mellan planeterna Mars och Jupiter. Ceres är den största objektet i Asteroidbältet. Till nu mars 2015 tror man att Ceres är det ca 32 – 33:e objektet i storleksordning i Solsystemet (Solen inräknad). Sedan år 2006 räknas Ceres som en dvärgplanet, vilket även gäller Pluto, Haumea, Makemake och Eris. Ceres räkas alltså som inte som “äkta” planet.
Eftersom det finns flytande vatten på Ceres så kan det finnas liv tror astronomer. (Där finns troligen även stora mängder fryst vatten.) Man är även intresserad av två ljusa fläckar på ytan. Ceres tros vara ett exempel på hur planeter bildas, nämligen genom att objekt krockar och sammanfogas. Namnet är från Cēres – en forn-italisk fruktsamhets-gudinna.
  ______________________________

Mitt förslag

Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Om någon information ska utsändas i rymden så är det amoristisk trosbekännelse!, den finns via länk nederst i artikeln. Ty amorism är bästa sättet att visa sin egen vänskap, välvilja och inspirera andra att också göra det. Jag tror att amorism® hör till det viktigaste i hela universum, och på jorden (planeten Tellus). Jag tror även att Du skulle främjas av att sprida trosbekännelsen! Bland länkarna visas inbjudan till Amoristernas nästa möte. Du kan välja och läsa någon egen, viktig text som du tror är viktig för universum och livet! Bildspelet här visar grunderna i Amorism. Amorism ökar chans för gott samarbete; risk för konflikter och stjärnornas krig minskar! NASA och astronomer har länge funderat om sådant. Redan har information utsänts. Vi har dock inte hittat några elektromagnetiska (Ljus, radiovågor och annan strålning), tydliga spår av intelligent liv i universum (än så länge) trots att sökning efter det har pågått intensivt alltsedan 1960-talet. (Förutom de som anser att universum är det främsta beviset på intelligent liv, nämligen Gud.) Mitt förslag handlar om att Amorism tillhör ämnen som rymdpolitik, rymdfilosofi och rymdreligion. Alltså universell filosofi, religion och politik av största betydelse!
Animerad-jordglob-Amoristerna-F-Vesterberg1--3--0-(1) 

Stars’ Peace instead of

Star Wars

Nedanstående trosbekännelse är från den 15-02-04. Via länk sist i artikeln kan de som vill hålla sig uppdaterade om förtydligande/förbättringar av trosbekännelsen. Det är enklare att sända ut trosbekännelsen i rymden än bilder. Bildspelet här är inte om Ceres. (Det handlar istället om ett föredrag om fysik som jag höll för Amoristerna)

Amorism®, grund och sammanfattning. En äldre TROSBEKÄNNELSE. Nyare trosbekännelse förklarar ännu mera.

Amorism är heligaste tron, hoppet och kärleken! Kärlek innebär välvilja! Kärlek kan innebära arbete, uppoffringar, gränser, krav, strid och/eller fred. Kärlek måste inte innebära gillande.
Amorism sammanfattas i visionen: fullkomlig lycka till alla. Visionen är även att alla önskar kärlek, sanning och förlåtelse så att alla får fullkomlig lycka. Amorism gillar yttrandefrihet och vetenskap; åtminstone om sådant används i amoristisk anda. Amorism kräver inget, inga: önskningar, tankar, ord och gärningar.
DSC00720-(1)-Dark-Matter-animation-by-Fredrik-Vesterberg-with-amorism-the-140117Amorism innebär åminnelse och utbildning med trosbekännelsen. Det avser att främja rättfärdighet, tänkande och samtal. Det är viktigt även när visionen inte kan förverkligas och om amoristisk välvilja saknas. Trosbekännelsen är en viktig enhet av viktiga ord och förklaringar som inte är självklara!
Rättfärdighet är tankar, ord, gärningar och underlåtelser som gynnar förverkligande av amorism. Att förkasta amorism är synd. Val, makt och kultur kan vara viktigt. Sådant bör utövas rättfärdigt. Varje val innebär både ödmjukhet och hänsynslöshet. För svaga (alla varelser) kan viss hänsynslöshet (egoism och gruppegoism) vara nödvändigt. Amorism kan påverka och optimera mina och våra val.
De heligaste samfunden utgörs av amorister. Min gud är verkligheten. Amorism och Kristus kan vara goda förebilder.
+   +   +
Hjrta-kors-utropstecken-amorism_thum 
 Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

DSC09795-1-Fredrik-med-romersk-hjlm-

DSC01673-1-Krucifix-Jesus-amor-meus-[1]
  • DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[2]  • Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar

    Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
    Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.