Besserwisser-priset

Bättrad den 18-05-29 bildtexter; 18-01-14 inledning; 17-12-30 kl. 10:27 bildtext psychology, other philosophies; 17-12-21 många måttliga besserwissrar; skitviktig; orsaker; otillräcklig psykologi; 217-12-20 dold besserwisser. Denna artikel publicerades första gången den 2017-12-20 kl. 19:33 på www.amorism.cc.
Bild amorism överlägsen
Bild visar ytterligare ett 
exempel på mänsklighetens 
dåliga = alltför förväxlings-
bara definitioner. Amorism har
bättre definitioner av många begrepp,
länk: Amorism educates.
Filosofi är t.ex. att förklara vad
ord betyder. Men filosofi är
uppenbarligen inte alltid lätt.
Det kan krävas (hög)
intelligensmånga kunskaper, 
välvilja (helst amoristisk) och 
arbete för att förklara bra. 

Besserwisser är ett flertydigt begrepp. Ordagrant betyder besserwisser: någon som vet bättre än andra. [Från tyskans besser (bättre) wisser (vetare).] Somliga vet bättre än andra. Det kan vara bra. Men besserwisser används oftast för att betona kaxig felaktighet och/eller oartighet, se nedan; denna definition är viktig för att skilja begreppet besserwisser från begreppet verkligt kunnig och artig lärare. Besserwisserpriset är ett humoristiskt och tvetydigt pris. Obs., Amoristerna helgar artighet, ödmjukhet och vetenskaplighet; alltså inte oartighet. Obs., att vara bra eller bäst på något eller att vara chef eller dominant måste inte innebära att man är besserwisser i nedsättande betydelse. Amoristerna utdelar Besserwisserpriset för att avslöja oartigt samtalande, illusioner och övermod. Men även för att visa att det finns väldigt många dolda besserwissrar. Det är vanligt att somliga besserwissrar även säger: "du/den har fel", "det du/den säger är självklart"; "det där kan jag redan". (Många besserwissrar är dessutom avundsjuka, vanliga orättfärdiga och/eller t.o.m. narcissister eller t.o.m. psykopater.) Besserwissrar kan avslöjas genom att man kräver att de själva förklarar. Är de otillräckliga på att förklara så är de besserwissrar. Obs., intelligens och kunskaper behövs för att avgöra sådant. Definition av begreppet besserwisser står (i fetstil) nederst i denna artikel.

Some besserwissers are characterized
by the belief that the predominant 
psychology, other philosophies and 
other churches has good enough definition 
of the concept of love. They don't 
know that amorism (better philosophy) 
is necessary to enough define love.
F.ö. jag vet inte om någon 
Psykologiguiden är besserwisser.
I bilden visas inte nedre delen av 
deras artikel, där den traditionella 
illusionen om olika sorters kärlek 
finns. Jag avslöjar den illusionen, 
länk: Endast en sorts äkta kärlek.
Amorism (läran) menar att äkta 
kärlek bygger på välvilja. 
Därur har amorism grovt indelat
all äkta kärlek i tre olika sorter:
läs amorismens trosbekännelse.
Dolda besserwissrar fördömer i tysthet (ofta även genom förtal) utan att förstå tillräckligt och utan tillräcklig ödmjukhet och tillräcklig vetenskaplighet. Somliga människor är så eftersom kunskap, inlärning och god filosofi kan kräva mycket tid och studier. Jantelagen är alltså "helig" för nedsättande besserwissrar, även om de själva inte inser det eller inte erkänner det. De tror i tysthet att någon annan är sämre; många sådana talar bakom ryggen.  Men de som inte är besserwissrar: de erkänner istället att de själva inte vet om något är bra eller dåligt. 
Orsaken till besserwisser är okunnighet och/eller bristfällig intelligens. Det kan vara svårt att avslöja sina egna besserwisser-illusioner. De dygder som bäst motverkar besserwisser är: amorism, alltså läran och dygderna, främst total välvilja, ödmjukhet och vetenskaplighet.

Skitviktig är mera nedsättande än besserwisser, åtminstone den ordagranna betydelsen; ty den är kombination av skit- och viktig. Eller att de inte har tagit sig tid att undersöka. Sådant är egentligen det som borde menas med besserwisser. Ordagrant är begreppet skitviktig bättre än besserwisser. 

Dolda besserwissrar är alla de övermodiga personer som tror sig förstå tillräckligt om något (t.ex. amorism) utan att verkligen kunna amorism; de som tror sig förstå utan att ha läst något specifikt; tror sig förstå t.ex. amorism utan att ha lyssnat på och förstått amoristisk lärare; eller (utan att ha läst och) utan att förstå Amoristernas senaste trosbekännelse, och boken Amorism. Dolda besserwissrar förkastar eller bejakar (icke ödmjukt och/eller ovetenskapligt) sådant som de inte förstår tillräckligt. Amoristernas idé med priset är att man kan lära sig av mycket, även av sådant som kan tros vara mindre bra. Besserwisser är en person som är eller tror sig vara kunnigare än andra om något. Besserwisser är ofta ett pejorativ, alltså ett ord med nedsättande betydelse. 

Definition av den nedsättande betydelsen av besserwisser: Besserwissrar tillrättavisar i onödan andra. Besserwissrar antyder ofta oartig, kaxig (icke ödmjuk) (och/eller t.o.m föraktfull) och/eller ovetenskaplig attityd mot andra människor. Besserwissrar inbillar sig falskeligen att de själva kan bättre eller mera än andra.  

Varning: det är olämpligt att hävda att besserwissrar tror sig förstå allt bättre än alla andra. Det är olämpligt eftersom den definitionen missar de flesta besserwissrar, nämligen det stora antalet av måttliga besserwissrar.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.