Gonorré m.m. starkare än någonsin

Bättrad den 2020-01-09. Denna artikel publicerades första gången den 2019-08-05 kl. 13:42 på www.amorism.cc.

Bild 1 från Folkhälsomyndigheten visar 
att förekomst av gonorré har ökat i 
Sverige till år 2018 (kop. 2019-08-06)
Diagrammet visar att genomsnitt hade 
gonorré diagnosticerats hos drygt 25 
individer per 100 000 individer. Gonorré ger 
ofta inte symptom. Så förekomsten kan vara 
högre. Liknande ökning har skett i flera 
andra länder (som har god statistik). 
Kommentar: även vissa andra bakterie-
sjukdomar har ökat p.g.a. antibio-
tikaresistens och andra faktorer som 
okunskap, resor, invandring, dålig moral etc..
Klicka på bilder så förstoras de.
Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonnorhoeae. Denna artikel handlar även om viktiga teman som äkta kärlek, tacksamhet och otacksamhet. Amoristiska dygder kan motverka antibiotikaresistens och andra problem(Jag har deltagit på KTH i kartläggning av DNA hos besläktade bakterier. Jättespännande. Jag har t.o.m. hållit i sådana bakterier med pipett och handskar och fördelat dem i testplattor och laddat maskiner som analyserar DNA. Resultat: sett på dataskärm vilka gener de har och hur nära släkt de är. Jag har aldrig varit smittad av någon könssjukdom. Jag har testat mig vid behov, se nedan.) 
(Tyvärr "orkar" många inte läsa sådant som är viktigt. Ty många tror att läsning endast eller främst är ett nöje eller tidsfördriv. Det är tyvärr mycket populärt med tidsfördriv, struntprat, oviktig kultur och oviktig litteratur. Massmedia och reklambranschen lyfter i det avseendet fram mycket oviktigt eller t.o.m. felaktigheter och trams. Sådant tröttar människor. Orsak de vill få människor att njuta och därigenom lyssna på deras budskap, som inte alltid är bra eller inte alltid är rättfärdigt framförda. Obs., det är alltså ofta inte någon optimal eller amoristisk njutning.)
Älska varandra, helst amoristiskt. Härligt med liv? Alltid bra med kopiering, samarbete, nyskapande och utveckling av liv, även bakterier? Amorism svarar: nej inte alltid och inte på alla ställen, ty sådant kan hindra lycka hos dig och andra som har lyckoförmåga. Amorism menar att kärlek inte måste innebära gillande och inte vänskap. Ty gillande och vänskap är inte de essentiella definitionerna av kärlek. Därför varnar amorism sedan år 2012 för att kalla vänskap, gillande (t.ex. sexuell attraktion) etc. för kärlek eller "sorters" kärlek; de kan innebära kärlek, men måste inte innebära kärlek. Sådan begrepp missförstås alltför ofta eftersom pre-amoristiska definitioner är otydliga och otillräckliga. Enligt amorism finns endast en essentiell definition av kärlek, nämligen den amoristiska, som beskrivs i amoristiska trosbekännelsen. Där står även att kärlek kan imiteras, helst ärligt. Många oamoristiska pre-amoristiska förklaringar som dominerar i andra böcker, utbildningar, massmedier och bibliotek innehåller mycket text eller hela böcker. Men de flesta (eller alla) oamoristiska definitioner är så dåliga eller röriga att många människor inte förstår vad äkta kärlek är eller de missar mycket av kraften i äkta kärlek. Därför grundades amorism år 2012 för att vi önskar (egna) bättre förklaringar.

(Klicka på de understrukna orden om ni vill läsa mera.)


Bild 2 från Folkhälsomyndigheten visar 
hur gonorré har ökat (kop. 2019-08-06) i 
Stockholm till år 2017.  Där hade 2017 totalt 
63 individer per 100 000 diagnosticerats. 
Det är alltså större andel i Stockholm 
som är bärare än i övriga Sverige, 
åtminstone i vissa befolkningsgrupper.
Enligt amorism innebär kärlek sanningssökande. Amorism betyder att åtminstone önska sig själv och alla total lycka. Mitt privata råd: man bör hålla sig till så få sex-kontakter som möjligt. Gonorré är en smittsam könssjukdom. Den kan även smitta via kyssar. Ett problem är att användning av antibiotika. Ju mera antibiotika som används desto mera ökar de resistenta bakterierna. Somliga som levererar antibiotika i många länder använder antibiotika ansvarslöst. I sådana länder är resistenta bakterier ännu vanligare. Kontakta god sjukvård så bör du få rätt behandling. Svenska sjukvård är bättre på det sedan många år tillbaka (t.ex. STRAMA projektet). Men i många andra länder missbrukas antibiotika. Det straffar sig genom ökat antal resistenta infektioner. De som missbrukar antibiotika löper extra stor risk eftersom de har högre andel resistenta bakterier på sig p.g.a. antibiotikamissbruket. Somliga bakterier är nyttiga, åtminstone somliga icke-sjukdomsalstrande bakterier. Det kan vara bra att hjälpa dessa, ty dessa kan utkonkurrera och skydda mot farliga bakterier. Problemet med gonorré och många onyttiga bakterier är att de endast är sjukdomsalstrare; vi behöver inte dessa. Denna artikel fokuserar på gonorré. I Stockholm år 2017 hade gonorré diagnosticerats hos 63 individer per 100 000 individer. Men antibiotikaresistens är ett mycket större problem än hos enbart gonorré.

På 1940-talet kunde den då nyuppfunna antibiotikan bota så gott som alla från gonorré. Därefter har ökad användning antibiotika gjort att många gonorrébakterier (och andra sjukdomsalstrande bakterier) har utvecklat resistens mot antibiotika. Och för att år 2017 registrerades flera fall av gonorré i Stockholm än år 2016 (källa 1177.se). Därför säger man att gonorré är "starkare än någonsin". Den ökade resistensen är p.g.a. att om levande varelser utsätts för påfrestningar ("evolutionärt tryck") så överlever ofta(st) de mest anpassade (vilket Charles Darwin blev berömd för). Många sjukdomsalstrare utsätts för antibiotika. Därför överlever ofta(st) de mest anpassade eller de "starkaste". Det gäller även gonorré. Därför finns nu många gonorrébakterier som är resistenta mot antibiotika. Därför är det extra viktigt att du och alla söker vård och kollar om man har någon smittsam sjukdom före man har sex med någon ny partner, och efter första gången du har haft sex med någon ny partner, och efter att din partner (i hemlighet) haft sex med någon annan, alltså gäller uppmärksamhet! Varning, gonorré ger inte alltid symptom. Därför bör man testa sig vid de ovanför nämnda situationerna. Läs gärna på sjukvårdsupplysningen 1177.se. Amorism menar även: sanning bör helst belönas med någon tacksamhet, åtminstone om sanningen framförs kärleksfullt, (helst amoristiskt). Sanning är en av de amoristiska dygderna som står i den amoristiska trosbekännelsen. Tacksamhet främjar sanning. Stöld och otacksamhet mot filosofer och sanningssägare hämmar ofta sanning. Av amorism kan ni lära er om sanning.

För att fira USA's och mänsklighetens 50-års-jubileum med att vara först på månen säger jag följande. Jag tänker t.ex. på de tyska uppfinnare och filosofer som i slutet av Andra världskriget tillfångatogs och fick bidra till att Sovjetunionen kom flera år före USA i rymdkapplöpningen (fram till mitten av 1960-talet). Som "tack" för den framgången sade en rysk ledare för ingenjörerna: "de är värdelösa", vilket vi t.o.m. kunde höra i TV nyligen om julbiléet. (Amorism är inte motståndare till någon.) Tänk på att otacksamhet alltför ofta tyvärr är världens "lön". Amorism och annat kan vara bra även om amorism förtigs, förringas eller t.o.m. kallas värdelöst. Enligt amoristiska trosbekännelsen är otacksamhet ofta (men inte alltid) ett kännetecken på orättfärdighet. Amorism (välviljan) innebär att utbilda om och att helga de amoristiska dygderna, främst att önska total lycka till alla, även till fiender. (Detta förklaras nu ännu tydligare i den senaste trosbekännelsen.) Även när man inte kan och inte bör förverkliga välviljan. Därmed tror vi att amorism även har den bästa förklaringen av vad Jesus menade med sitt uttalande att man ska älska sina fiender. Obs., amorism kräver inte att någon älskar. Amorism är främst en helig utbildning. Amorism är ingen lag och ingen lagreligion.

Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.