Inte självklart

Bättrad den 2019-05-13 inledning; 18-06-10 olika filosofer; 18-06-09 länkar; 18-06-04 bildtext; 18-06-03 bilder; 18-06-02; Orsak till att amorism finns. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-02 kl. 10:20 på www.amorism.cc.

Bild visar boken Amorism
Amorism® är en ny och unik filosofi/lära, skapad för att flera människor ska förstå varandra bättre. Och för att flera ska slippa missförstånd. Amorism har även ny och unik terminologi för att förklara bättre. Amorism, den nya filosofin, är inte självklar. T.ex. tro inte att välvilja, kärlek och amorism måste innebära gillande, fred, snällhet eller vänskap; det är illusion att tro att kärlek måste innebära dessa kursiverade begrepp. Ty att tro att de kursiverade begreppen ovanför alltid ingår i kärlek ger röra, onödiga motsägelser och missförstånd både i språk och i psykologi. Amorism är nämligen en ny filosofi/lära som ger bättre förklaringar av många begrepp, inte bara av kärlek. Egoism och gruppegoism utreds av amorism; slutsatserna av det framgår av amorism och av boken. Slutsatserna är inte självklara. Många andra begrepp förklaras. Mänskligheten behöver ny filosofi och ny psykologi: nämligen amorism. Att förvalta gamla idéer kan vara viktigt. Men det är inte alltid enkelt. Vilka idéer bör prioriteras? Sådana val är filosofins och din (kära läsares) uppgifter. Tro inte att gamla/befintliga förklaringar av ord alltid är bra eller tillräckliga. Så gott som ingen lära och inget begrepp är helt självklart. Därför finns (och behövs) läror, böcker och lärare. De som tror att välvilja, kärlek, amorism och många andra begrepp är självklara är okunniga, icke-ödmjuka, icke-vetenskapliga. Många begrepp har t.o.m. flera olika synonymer, (alltså andra ord med samma eller liknande betydelser). Man bör läsa trosbekännelsen och boken Amorism för att förstå vad amorism är. Boken förklarar trosbekännelsen.

Det finns olika filosofer, olika läror, olika politiska partier och t.o.m. olika religioner som var och en förvaltar olika idéer. Det är ett bevis på att många idéer inte är självklara.

Orsak till att amorism finns. + ett exempel

Bild på att amorism har
unik och överlägsen
definition av kärlek.
För att främja förståelse för verkligheten så nedvärderar amorism definitioner som prioriterar alltför många betydelser av begrepp. Amorism nedvärderar även definitioner som inte tillräckligt betonar och prioriterar begreppens essens (= begreppens viktigaste betydelser). Detta är alltså filosofi. Men amorism förkastar ofta inte helt andras definitioner, även om de kan vara sämre än amorism. Men ibland nedvärderas andras definitioner och nya förklaringar införs (av amorism) för att förbättra språk och förståelse. Exempel beträffande begreppet kärlek: enligt amorism är kärlek främst välvilja; och förverkligad välvilja (detta uttrycks ännu tydligare i vår trosbekännelse). Betydelserna gillande, vänskap och sex är nedprioriterade i den amoristiska förklaringen av begreppet kärlek. 


Läs gärna även följande artiklar 


Citat av Mark Twain och
mig Fredrik som visar att
analys av ord kan vara svårt,
kräva, tid, kunskap och
intelligens.
  1. Förklaring av begreppet neologism. Länk: neologism.
  2. Amorism är ny filosofi. Länk: Ny filosofi.
  3. Amorismens överlägsenhet och unicitet om begreppet kärlek jämförs med traditionella förklaringar. Länk: Kärlek.
  4. Amorismens överlägsenhet och unicitet om begreppet välvilja jämförs med traditionella förklaringar. Länk: Välvilja.
  5. Amorismens överlägsenhet och unicitet om flera ytterligare begrepp jämförs med traditionella förklaringar. Länk: Amorism educates.
  6. Därför är amorism viktigt för alla. Följande artikel har länkar till artiklar som förklarar många (unika) begrepp i amoristisk terminologi. Länk: Apologetik
  7. Det är illusion att tro att (alla) ord är självklara. Förståelse för ord och språk kan utvecklas under lång tid, årtusenden och ibland innebära motsägelser/konflikter mellan olika filosofer, författare och läror. Beskrivning av sådant kallas idéhistoria. Ords förklaringar är alltså inte alltid självklara.

Citat av Schopenhauer om
nya idéer.Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.