Härlig höst

Bättrad den 2022-11-05 kl. 09:47 alla helgons dag; 22-09-27 bild på medeltidsinspirerad mässa; bild på roddarmadam. Denna artikel publicerades den 2022-09-11 kl. 10:01 på www.amorism.cc..

I denna artikel hittar du länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida. Hemsidan visas bäst på datorer. På mobiltelefon visas förenklad version av artiklarna. Men de nästan alla moderna mobiltelefoner kan visa artiklarna i dator-läge. Prova detta genom att nederst på denna hemsida trycka på 'Visa webbversion'.
 1. År 2022 firas enligt Svenska kyrkan (Svk) Alla helgons dag den 5 november och 6 november är Alla själars dag (eller Söndagen efter alla helgons dag). Läs gärna artikeln som förklarar helighet, helgon och de nämnda helgdagarna och hur amorism betraktar sådant. 
 2. 🇸🇪 Amorism® finns för att andra inte har lyckats att definiera kärlek tillräckligt bra. Amorism finns för att visa att mänskligheten (filosofi, psykologi och kyrkor m.fl.) behöver vår vision om total välvilja. Läran amorism menar att denna totala välvilja är inte någon handling. Amorism är inte politik. Amorism är inte samma som altruism, pacifism eller utilitarism; (men amorism är inte motståndare mot sådant eller andra idéer). Amorism visar att total lycka total och total välvilja är realistiska. Ny amoristisk trosbekännelse som förklarar mer om amorism och världshistoriens bästa definition av kärlek publiceras förhoppningsvis år 2024. 
  Länk till artikel där den nuvarande trosbekännelsen från år 2019 finns. Länk till ytterligare en kort sammanfattning av amorism. Trosbekännelsen ger försmak av den kommande definitionen av begreppet kärlek.  I artikeln finns även andra kyrkors trosbekännelser. 
  För övrigt, I varje punkt i artikel nedan finns en flagga som visar vilket språk artikeln innehåller. 
 3. 🇸🇪 Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av enstaka andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna). (Begreppet välvilja har numera av somliga föreslagits ingå i psykologins femfaktormodell. Min kommentar till det finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med definition av det (enligt amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i våra trosbekännelser och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppet välvilja tillräckligt bra.
 4. Bilden visar FN's flagga. 
  Amorister får förstås tycka 
  vad de själva vill även om FN.
   
  🇸🇪 Om Ukraina och Ryssland, i dessa länkar kan ni läsa om illusioner om FN's mänskliga rättigheter: 1) Du kan främja det som är ännu viktigare än FN's mänskliga rättigheter och FN; även förklaring: därför har varje stat och varje människa varit och är 'tvungna' att bryta mot mänskliga rättigheter. 2) De mänskliga rättigheterna påstår att Ryssland och stormakterna har rätt att göra vad de vill; är det bra eller dåligt? Läs gärna om hur FN fungerar. 3) Icke-amoristisk filosofi och psykologi har en grav svaghetDessa förstår nämligen inte tillräckligt bra vad äkta kärlek är. Men amorism förstår, vilket kommer att visas tydligare i den kommande boken om amorism. Punkt 1 - 3 här visar att det oftast är viktigare att utbilda om amorism än om FN och FN's s.k. mänskliga rättigheter. (Men all utbildning, även om FN och illusioner etc. kan vara bra att avslöja.) 

  Konflikten i Ukraina visar att mänskligheten behöver helga något som är viktigare än FN och andra religioner, nämligen amorism, vilket avses att visas mycket tydligare i min andra bok.
  Tack för trevligt möte
  med roddarmadamen Toya!
  Vi talade om natur, 
  miljö och politik.
  Jag berättade om amorism.


 5. 🇬🇧 Judgment. Amoristic philosopy (Judges, punisments, acquittals, Bible and more) brings clarity to the concept Judgment and love. 
 6. 🇸🇪 Amorism helgar verklighet, inte illusioner. Amorism utbildar om och helgar verkliga dygder, främst och åtminstone total välvilja (enligt amorism) som är av nåd till alla oavsett deras värde. Enligt amorism kännetecknas varje rättfärdig varelser av total välvilja. Rätt definitioner är viktiga för att förstå detta. Amorism tror att det är viktigt/heligt att utbilda om detta som är totala välviljans vision och om de amoristiska dygderna. Och utbilda om att olika människor är olika bra på att förverkliga dygderna. Amorism inser att varje människa bryter mot lagar och rättigheter; politiker t.o.m. ändrar lagar och rättigheter. Amorister får tro på illusioner (även FN's mänskliga rättigheter, 'alla lika värdighet' och demokrati/'demokrati'). Amorism är inte motståndare mot sådant. Men amorism helgar inte sådant, illusioner och naivitet. Amorism avslöjar det självmotsägande i de mänskliga rättigheterna; nämligen sådant som gör att de är verkningslösa mot somliga tyranner och sådant som gör att människor lärs att bli lögnare av rättigheter, lag-samlingar eller (utopiska och dystopiska) visioner. Icke-amorister saknar någon tillräckligt bra idé om när det kan vara moraliskt acceptabelt (även om det inte är det mest rättfärdiga) att ändra eller t.o.m. bryta mot lagar, rättigheter etc.. Jag och amorism tror att ett optimalt motmedel (men inte det enda) mot många illusioner är att människor och samhälle utbildas om dygder (främst rättfärdighet) och om rätt definitioner av dessa dygder (amoristiska definitioner). 🇸🇪 Därför föreslår jag följande [ingen måste instämma i detta eftersom amorism (läran) endast är kravlös utbildning]: inför amorist-certifieringistället för att som nu 'demokrati-'certifiera (d.v.s. sluta bevilja alltför mycket bidrag till illusioner).
 7. Tack för medeltidsinspirerad
  mässa i medeltida stil, delvis
  på latin, men i Luthersk anda. 
  🇸🇪 Filosofi. Amorism innebär ny och förbättrad filosofi. Länk till artikel: Filosofi. 🇸🇪 Amorism erbjuder nytt ord för kärlek eftersom det inte funnits tillräckligt bra definition tidigare. Artikeln Nytt ord för kärlek antyder varför detta behövs; (förtydligad den 21-02-02). 🇬🇧 The article Amor, caritas and Cupido explains why mankind needs amorism, the new explanation of love.  🇸🇪 Något som skulle kunna kallas insiktsfull och ärlig kapitulation (av andra filosofer och andra psykologer) i att definiera begreppet kärlek publicerades i professor Sapolskis bok år 2017. Det visar att filosofi (ofta) inte är självklart och lätt, inte ens för världsberömda experter. Även jag har insett att uppgiften är svår. Men amorism har lyckats definiera och inte kapitulerat. Några av våra resultat visas i vår trosbekännelse; detta borde mänskligheten glädja sig åt. Läs gärna om akademiska titlar.
 8. Begrepp som dom 
  och straff klargörs
   med amoristisk 
  filosofi; se artikeln 
  Judgment.
  🇸🇪 Amorism bygger på Amoristiska visionenAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln(men amorism tror sig kunna förklara sådant bra). Utredning av begreppen präst, biskop och pastor; 🇸🇪 diakon och 🇸🇪 urkyrka. Förklaring av vad kyrka egentligen betyder. Artikeln förklarar även skillnaden mellan tempel och kyrka. 🇸🇪 Begreppet religion blir ännu viktigare och mera användbart om moderna definitioner inte används. Läs min definition av begreppet religion. Definitionen är inspirerad av begreppets ursprungliga betydelse.
 9. 🇸🇪  Vad innebär amorism: förbättring, uppenbarelse eller reformation.
 10. 🇸🇪  Läs om de amoristiska definitionerna av rättfärdighet respektive orättfärdighet. Tack vare amorism så kan man förstå att rättfärdighet kan vara ett mycket viktigt begrepp, även för ateister och icke-religiösa. Andra läror kan ha andra definitioner.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.