Opus om opulens

Denna artikel publicerades den 2022-12-12 kl. 18:25 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas.

Här är jag Fredrik på en
poesitävling.
Jag läste amoristiskt
inspirerad poesi.
Men snart kommer
den nya, förtydligade
amoristiska trosbekännelsen.
 
Opus om opulens

Låt var och en tala 
och bli hörd
Ge plats åt alla, 
men i turordning,
inte bli störd.
Även till de som 
pladdrar, 
stapplar och 
staplar 
ord 
i språkmaterialistisk 
anda. 
Men 
tillåt inte 
alltför mycket 
av oartig 
opposition mot 
opulens 
av artigt framförda, 
viktiga, 
betydelsefulla 
 meningar. 
Låt inte 
människovärdets och den artiga yttrandefrihetens dödgrävare 
skrika alltför ofta 
och alltför högt 
för att avbryta poeters meningsfulla poesi. 
Alla, 
inte bara språkmaterialistens 
nästan innehållslösa 
meningar slösa 
ord som nöje, 
läte eller beläte 
för att visa: 
jag finns, jag vågar, jag kan, 
något. 
Hyllning till amorismens artiga yttrandefrihet! 
Någon ordning är livsnödvändig. 
Good bye alla ordmatare och kära vänner. 
God fortsättning på advent!

Poesi av Fredrik Vesterberg den 2022-12-08.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.