Helig, helga, helgon

Bättrad den 2020-06-12 kl. 11:17 inledning. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-07 kl. 12:17 på www.amorism.cc.


Inledning

Många andra lärare och andra böcker (än boken Amorism) har otillräcklig, fel eller annan förståelse för ordet helig. Många människor tror därför att helighet är oviktigt, inte finns eller att det endast är påhitt. I artikeln Amorism educates visas exempel och citat från andra läromedel än amorism. Amorism är en ny filosofi och en unik kombination av viktiga kunskaper. Amorism avslöjar illusioner. Amorism avslöjar att alla medvetna varelser helgar. Men många varelser förstår inte det. Ty de har inte den amoristiska definitionen av begreppet helig. Numera har begrepp som religion och helighet inskränkts till något som är övernaturligt eller handlar om Gud. Det har minskat mångas förståelse. Jag har även skapat begreppet kärleksdrift (vilken indelas i egoism, gruppegoism eller amorism). Kärleksdriften påverkar känslor och tankar. Sålunda förstås att somliga människor menar att deras eget ego är det heligaste, jfr. egoism. Deras världsåskådning präglas främst av egoism. Det är primitivt. Många vägrar att erkänna sådant. Andra människor betraktar någon grupp av människor eller andra varelser som det heligaste, jfr. gruppegoism. Deras världsåskådning präglas främst av gruppegoism. Gruppegoism är vanligt. Egoisters och gruppegoisters världsåskådning kan vara antingen teism eller ateism. Vi amorister har mera avancerad idé om vad som är heligt. Ty vi menar att amorism ingår i det som är heligast, jfr. total välvilja. Allt i denna artikel och mycket annat förklaras även i boken Amorism.

Det finns som sagt olika och andra definitioner av begreppet helig. Denna artikeln förklarar den amoristiska definitionen av ordet helig. 
Många hänvisar till Gud när de förklaraHelig ande. Men eftersom Gud är ett otydligt, eller åtminstone mycket missbrukat ord/namn så blir sådana definitioner otydliga, mångtydiga och inbjuder lätt till missbruk. Men amorism visar att helighet kan vara tydligt, utan att blanda in förklaringar om Gud. 

Helig. Förklaring av begreppet helig


Boken amorism
Boken amorism (och trosbekännelsen) förklarar vad helig betyder. Nedanför denna definition av generell helighet eller "helighet" finns den specifika förklaringen av vad amorism menar är viktigt för äkta helighet: Helig betyder: 1. viktig och/eller prioriterad. 2. Att vara god. 3. Att vara viktigt vägledandeVarje varelser prioriterar. Varje varelse värderar olika varelser olika mycket. Varje varelse värderar olika företeelser, varelser, föremål och idéer olika högt. Den som helgar något tror att detta något är god vägledning, som är viktigare än annan vägledning. Alla varelser gör sådant prioriteringar, även om somliga inte inser det eller inte erkänner det. Men ovanför kan även skenhelighet innefattas. Verklig helighet definieras nedan.

Amorism menar att skillnaden mellan verklig helighet och annan  "helighet" är: Amorism tror att total välvilja (alltså amorism) är minst lika viktigt som annat. Amorism gäller oavsett vilket värde någon har. 
Amorism menar att verklig och äkta helighet är det som harmonierar med amorism, alltså total välvilja (gärna även med total lycka), eller till och med är total välvilja (och total lycka). Allt som är gott är alltså inte heligt. Alltså, allt som vägleder till något gott är alltså inte heligt. Amorism menar nämligen att heligt är det som är eller vägleder till det som är godast. Kanske finns även en allmäktig Gud. Det amoristiska "gudsbeviset" är att det verkar finnas väldigt många goda möjligheter för alla (eller de flesta). Om sådan Gud finns så är Gud verklig och helig. Det heliga måste alltså inte vara perfekt. Men det kan vara tillräckligt för att hänvisa till amorism, alltså total välvilja, gärna även total lycka.

Många vågar inte erkänna att de tycker att somligt är viktigare/heligare än annat. Många skäms eller är rädda eller tror att det är osmart att tala ärligt om det som de tror är viktigast. Alla varelser har inte samma tro. Amorism indelar alla val i tre olika sorter, nämligen: 1. egoistiska val. 2. gruppegoistiska val (är mera avancerad form av förståelse för godhet än vad vanlig egoism är). 3. Amoristiska val (är den mest avancerade formen av förståelse för godhet). Man kan även tala om tre olika sorters välvilja, nämligen: egoism, gruppegoism och amorism. Man kan även tal om tre olika drifter, nämligen egoism, gruppegoism och amorism. (F.ö. boken har viktiga kapitel om tro, vetande och vetenskap. Många andra människor, lärare och böcker har vissa fel om sådana begrepp.)


Varje varelse idkar 
konflikt. Tyvärr är 
konflikter ofrånkomliga.
Men de flesta konflikter
är onödiga, eller de 
orsakas av orättfärdighet.
Amorism menar att alla är mer eller mindre egoister. De flesta människor är dessutom mer eller mindre gruppegoister. Högre varelser och vissa människor är dessutom amorister, men alla människor är inte det. Det är "konkurrens" mellan olika drifter, även mellan de tre olika sorternas välvilja, inombords i varje varelse. Amorism (läran) menar att det är viktigt att utbilda om olika sorters varelser och olika individer. Kära läsare, tro inte att alla är lika (tänk på psykopater; amorism menar även att halv-psykopater finns. Alla orättfärdiga varelser är antingen psykopater eller halv-psykopater). Amorism och heliga människor önskar alla amorism (total lycka), även till psykopater och även när amorism inte kan förverkligas. (Amorismens definition av psykopater är: främsta kännetecknet på psykopater är att de prioriterar/helgar egoism.) Alla människor önskar inte amorism. Men alla människor bör få chans att utbildas med amorism och att utvecklas.

Tro inte att alla förstår

De flesta människor förstår inte tillräckligt för att leva gott. Tillräcklig förståelse är inte medfött. Men de flesta människor kan genom utbildning fås att förstå tillräckligt om (t.ex. amorism), även om många inte börjar helga amorism. Några förstår tillräckligt och helgar, vilket är ännu bättre.

Att värdera gärningar är relativt enkelt. Djur och människor gör det (nästan ständigt). Men att bedöma avsikter är svårare. Ty det kräver högre utvecklad empati än vad djur har. Och dessutom vilja att bedöma avsikter. Amorism är den heligaste avsikten. Egoism och gruppegoism är inte de heligaste avsikterna, även om egoism o gruppegoism ofta är nödvändigt. De flesta varelser har troligen inte heliga avsikter med sina gärningar och handlingar. Många ljuger om sina avsikter. Amorism är ingen domstol, alltså inte bestraffning av avsikter; inte bestraffning av handlingar (tankar, ord, gärningar och underlåtelser). Många andra ideologer, i synnerhet politik, kan föreslår nämligen straff. Amorism föreslår istället önskan om total lycka till alla och utbildning om dygderna. Amorism är istället kravlös utbildning om olika sorters välvilja, och begrepp som är relaterade till välvilja, t.ex. kärlek, nåd, förlåtelse, sanning, vetenskaplighet, empati. Amorism lägger sig inte i politik. 
Gärningar och avsikter måste inte vara samma. Ty man kan inte alltid förverkliga sina avsikter, ty ingen är oändligt stark. Men om amoristiska avsikt (den godaste avsikten) inte finns så är det inte heligt, inte en helig person. Lär sådant och mycket annat av boken! Där kan du även läsa amoristisk definition av vad politik egentligen är. Ty många människor förstår inte riktigt vad politik är. Amoristisk utbildning är viktig!

Många tror att gärningar är det främsta som ska bedömas. Att tro att man endast bör tala om eller bedöma gärningar har troligen fel. De som tror att man kan vara säker på att någonsin bli fullkomlig har troligen fel. Jag tror istället att man bör bevara ett verkligt heligt och gott mål, nämligen amorism. Jag tror att amorism är minst lika viktigt som andra kunskaper, politik och andra religioner. Amorism har ett andligt och kravlöst mål. Ty troligen är ingen fullkomlig i allt (inte ens Gud, om han finns?). Men amorism avslöjar att människor och högre varelser kan vara fullkomliga i något mycket viktig. Nämligen i välvilja. Fullkomlig eller total välvilja är att önska total lycka till alla, även när det inte kan förverkligas. Total välvilja kallas amorism. Ju flera som önskar amorism desto bättre blir mycket eller allt. Total välvilja (amorism) är möjligt och viktigt även i konflikter och i strider. Ju flera som vill amorism desto bättre blir konflikter, strider, fred och allt. De som inte är amorister är i vissa avseenden som djur, men människor är mycket intelligentare och farligare än (alla?) djur. Jag vill inte att hundar, psykopater eller halv-psykopater hanterar avfyrningsmekanismer för de kraftiga maskiner och vapen som finns. Troligen ökar maskinernas och effektivitet ännu mera i framtiden. Börja utbilda om amorism nu, om ni vill ha bättre värld. Amorism är ofta minst lika viktigt som annan utbildning. 

Amorism (läran) menar att välvilja och värdering av godhet kan utvecklas och ändras genom utbildning. I detta avseende är amorism viktigare än annan utbildning. Ty amorism har ny, unik förklaring av det som är minst lika viktigt som annat, nämligen välvilja, och vilken av de tre sorternas välvilja som prioriteras/helgas. Amorism menar att man bör låta amorism reglera egoism och gruppegoism. Ty egoism och gruppegoism är inte den främsta måttstocken, se på alla onödiga konflikter. Inte heller okunnighet, det vanliga, om att det finns tre olika sorters välvilja bär reglera egoism och gruppegoism. Amorism (läran) menar att amorism (total välvilja) är den främsta måttstocken. Många talar om Gud som främsta måttstocken. Men begreppet Gud är otydligt, omstritt och därför mycket missbrukat. Alltför mycket har sagts om Guds vilja. Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud och Guds vilja. Ty amorism är en självständig filosofi.Helgon

Det finns olika definitioner av vad helgon är. Amorism menar att helgon har två egenskaper: 1. De är helhjärtade amorister. 2. De utbildar andra om amorism (dygderna, främst total välvilja). Helgon är inte vilka lärare som helst. Helgon är nämligen extrema och viktiga lärare som är extremt välgörande för amorism (läran, välviljan, kärleken, kyrkan). Helgon arbetar extremt självuppoffrande för amorism. Men Amoristerna (kyrkan) propagerar inte helgondyrkan. (Men helgondyrkan är tillåtet om det inte skadar.) Amorism varnar för att andra kyrkors definitioner av helgon inte tydligt innebär amorism. Därför kan de skapa förvirring.

Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud. Man kan alltså vara amorist och ateist samtidigt. Men om Gud är alltings ursprung så är Gud även ursprung till allt gott, all god utbildning och alla goda möjligheter. Om Gud utbildar gör sådant med amorism (total välvilja) och utbildar om amorism så är även Gud ett helgon, nämligen det främsta och mest rättfärdiga helgonet. Läs om amorismens definition av rättfärdighet.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc. 


Länk: Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.