Helig, helga, helgon

Bättrad den 2023-12-13 sankta Lucia; 23-11-04 rubriken Helgon. Bild på heliga Birgitta. 23-11-03 Inledning. Denna artikel publicerades första gången den 2016-09-07 kl. 12:17 på www.amorism.cc.

Inledning

jpg.heliga Birgittas relik Sverige
Heliga Birgitta är ett Svenskt helgon.
Hon är enligt katolska kyrkan
även Europas skyddshelgon.
Bilden visar hennes relikskrin.
Enligt amorism (läran) har många andra lärare och böcker (än boken Amorism) fel eller annan förståelse för ordet helig. Många människor tror därför att helighet 
är oviktigt, inte finns, endast är påhitt eller är beroende av att Gud måste finnas. I artikeln Amorism educates visas exempel och citat från andra läromedel än amorism. Amorism är en ny filosofi och en unik kombination av viktiga kunskaper. Amorism avslöjar illusioner. Amorism avslöjar att alla högre medvetna människor helgar. Men många varelser förstår inte att de själva helgar någonting. Ty de har inte den amoristiska förståelsen och definitionen av begreppet helig. Numera har begrepp som religion och helighet inskränkts till något som är övernaturligt, handlar om Gud eller mirakler. Det har minskat mångas förståelse för begreppen helighet och religion. Jag har även skapat begreppet kärleksdrift [vilken innebär att all välvilja (kärlek) kan ha olika riktningar, nämligen: egoism, gruppegoism eller amorism. Enligt amorism kan kärlek ha olika intensiteter. Detta står även i den amoristiska trosbekännelsen.]. Kärleksdriften påverkar känslor och tankar. Sålunda förstås att somliga människor menar att deras eget ego är det heligaste, jfr. egoism. Deras världsåskådning präglas främst av egoism, gruppegoism eller okunnighet om amorism eller annat som alternativ. Det är primitivt. Många vägrar att erkänna sådant. Andra människor betraktar någon grupp av människor eller andra varelser som det heligaste, jfr. gruppegoism. Men läran menar att amorism (åtminstone total välvilja till alla) ingår i det som är heligast. Mycket i denna artikel förklaras även i boken Amorism.

Många hänvisar till Gud när de förklaraHelig ande; (läs gärna även om begreppet ande). Men eftersom Gud är ett otydligt, eller åtminstone mycket missbrukat ord/namn så blir sådana definitioner otydliga, mångtydiga och inbjuder lätt till missbruk. Men amorism visar att helighet kan vara tydligt, utan att blanda in förklaringar om Gud. Amorism är en kravlös utbildning som menar att all äkta kärlek innebär välvilja. Det som inte präglas av välvilja är inte äkta kärlek. Amorism menar att det är viktigt att förstå detta för att kunna ha bättre förståelse av Gud, Jesus och mänskligheten. Amorism menar att psykologer, präster och andra kyrkor bör lära sig denna amoristiska idé. Det viktigaste om kärlek står i den amoristiska trosbekännelsen.

Definition och förklaring av begreppet helig

Boken amorism
Boken amorism (och trosbekännelsen) förklarar vad helig betyder. Nedanför denna definition av generell helighet eller "helighet" finns den specifika förklaringen av vad amorism menar är viktigt för äkta helighet: Helig betyder: 1. viktig, prioriterad, gärna även vördnadsvärd. 2. Att vara god. 3. Att vara viktigt vägledandeVarje varelser prioriterar. Varje varelse värderar olika varelser olika mycket. Varje varelse värderar olika företeelser, varelser, föremål och idéer olika högt. Den som helgar något tror att detta något är god vägledning, som är viktigare än annan vägledning. Alla varelser gör sådant prioriteringar, även om somliga inte inser det eller inte erkänner det. Men ovanför kan även skenhelighet innefattas. Verklig helighet definieras nedan.

Amorism menar att skillnaden mellan verklig helighet och annan "helighet" är: Amorism tror att total välvilja (alltså amorism) är minst lika viktigt som annat. Amorism gäller oavsett vilket värde någon har. 
Amorism menar att verklig och äkta helighet är det som harmonierar med amorism, alltså total välvilja (gärna även med total lycka), eller till och med är total välvilja (och total lycka). Allt som är gott är alltså inte heligt. Alltså, allt som vägleder till något gott är alltså inte heligt. Amorism menar nämligen att heligt är det som är eller vägleder till det som är godast. Kanske finns även en allmäktig Gud. Det amoristiska "gudsbeviset" är att det verkar finnas väldigt många goda möjligheter för alla (eller de flesta). Om sådan Gud finns så är Gud verklig och helig. Det heliga måste alltså inte vara perfekt. Men det kan vara tillräckligt för att hänvisa till amorism, alltså total välvilja, gärna även total lycka.

Många vågar inte erkänna att de tycker att somligt är viktigare/heligare än annat. Många skäms eller är rädda eller tror att det är osmart att tala ärligt om det som de tror är viktigast. Alla varelser har inte samma tro. Amorism indelar alla val i tre olika sorter, nämligen: 1. egoistiska val. 2. gruppegoistiska val (är mera avancerad form av förståelse för godhet än vad vanlig egoism är). 3. Amoristiska val (är den mest avancerade formen av förståelse för godhet). Man kan även tala om tre olika riktningar av välvilja eller tre olika "sorters" välvilja, nämligen: egoism, gruppegoism och amorism. Man kan även tal om tre olika drifter, nämligen egoism, gruppegoism och amorism. (F.ö. boken har viktiga kapitel om tro, vetande och vetenskap. Många andra människor, lärare och böcker har vissa fel om sådana begrepp.)


Varje varelse idkar konflikt. 
Tyvärr går det inte att leva helt 
utan konflikt. Men de flesta 
konflikter är onödiga, eller de 
orsakas av orättfärdighet.
Amorism menar att alla är mer eller mindre egoister. De flesta människor är dessutom mer eller mindre gruppegoister. Högre varelser och vissa människor är dessutom amorister, men alla människor är inte det. Det är "konkurrens" mellan olika drifter, även mellan de tre olika sorternas välvilja, inombords i varje varelse. Amorism (läran) menar att det är viktigt att utbilda om olika sorters varelser och olika individer. Kära läsare, tro inte att alla är lika (tänk på psykopater; amorism menar även att halv-psykopater finns. Alla orättfärdiga varelser är antingen psykopater eller halv-psykopater). Amorism och heliga människor önskar alla amorism (total lycka), även till psykopater och även när amorism inte kan förverkligas. (Amorismens definition av psykopater är: främsta kännetecknet på psykopater är att de prioriterar/helgar egoism.) Alla människor önskar inte amorism. Men alla människor bör få chans att utbildas med amorism och att utvecklas.

Tro inte att alla förstår

De flesta människor förstår inte tillräckligt för att leva gott. Tillräcklig förståelse är inte medfött. Men de flesta människor kan genom utbildning fås att förstå tillräckligt om (t.ex. amorism), även om många inte börjar helga amorism. Några förstår tillräckligt och helgar, vilket är ännu bättre.

Att värdera gärningar är relativt enkelt. Djur och människor gör det (nästan ständigt). Men att bedöma avsikter är svårare. Ty det kräver högre utvecklad medkänsla än vad djur har. Och dessutom vilja att bedöma avsikter. Amorism är den heligaste avsikten. Egoism och gruppegoism är inte de heligaste avsikterna, även om egoism o gruppegoism ofta är nödvändigt. De flesta varelser har troligen inte heliga avsikter med sina gärningar och handlingar. Många ljuger om sina avsikter. Amorism är ingen domstol, alltså inte bestraffning av avsikter; inte bestraffning av handlingar (tankar, ord, gärningar och underlåtelser). Många andra läror, i synnerhet politiska läror föreslår nämligen straff. Amorism föreslår istället önskan om total lycka till alla och utbildning om dygderna. Amorism är nämligen kravlös utbildning om olika sorters välvilja, och begrepp som är relaterade till välvilja, t.ex. kärlek, nåd, förlåtelse, sanning, vetenskaplighet, medkänsla. Amorism lägger sig inte i politik. 
Gärningar och avsikter måste inte vara samma. Ty man kan inte alltid förverkliga sina avsikter, ty ingen är oändligt stark. Men om amoristisk avsikt (total välvilja) inte finns så är det inte någon helig handling (kanske inte helig person eller kanske inte heller heligt resultat). Men en paradox är att många vägar till helighet finns, även orättfärdighet kan vara "väg" till helighet. Det är inte alltid via Lär sådant och mycket annat av boken! Där kan du även läsa amoristisk definition av vad politik egentligen är. Ty många människor förstår inte riktigt vad politik är. Amoristisk utbildning är viktig!

Många tror att gärningar är det främsta som ska bedömas. Att tro att man endast bör tala om eller bedöma gärningar har troligen fel. De som tror att man kan vara säker på att någonsin bli fullkomlig har troligen fel. Jag tror istället att man bör bevara ett verkligt heligt och gott mål, nämligen amorism. Jag tror att amorism är minst lika viktigt som andra kunskaper, politik och andra religioner. Amorism har ett andligt och kravlöst mål. Ty troligen är ingen fullkomlig i allt (inte ens Gud, om han finns?). Men amorism avslöjar att människor och högre varelser kan vara fullkomliga i något mycket viktig. Nämligen i välvilja. Fullkomlig eller total välvilja är att önska total lycka till alla, även när det inte kan förverkligas. Total välvilja kallas amorism. Ju flera som önskar amorism desto bättre blir mycket eller allt. Total välvilja (amorism) är möjligt och viktigt även i konflikter och i strider. Ju flera som vill amorism desto bättre blir konflikter, strider, fred och allt. De som inte är amorister är i vissa avseenden som djur, men människor är mycket intelligentare och farligare än (alla?) djur. Jag vill inte att hundar, psykopater eller halv-psykopater hanterar avfyrningsmekanismer för de kraftiga maskiner och vapen som finns. Troligen ökar maskinernas och effektivitet ännu mera i framtiden. Börja utbilda om amorism nu, om ni vill ha bättre värld. Amorism är ofta minst lika viktigt som annan utbildning. 

Amorism (läran) menar att välvilja och värdering av godhet kan utvecklas och ändras genom utbildning. I detta avseende är amorism viktigare än annan utbildning. Ty amorism har ny, unik förklaring av det som är minst lika viktigt som annat, nämligen välvilja, och vilken av de tre sorternas välvilja som prioriteras/helgas. Amorism menar att man bör låta amorism reglera egoism och gruppegoism. Ty egoism och gruppegoism är inte den främsta måttstocken, se på alla onödiga konflikter. Inte heller okunnighet, det vanliga, om att det finns tre olika sorters välvilja bör reglera egoism och gruppegoism. Amorism (läran) menar att amorism (total välvilja) är den främsta måttstocken. Många talar om Gud som främsta måttstocken. Men begreppet Gud är otydligt, omstritt och därför mycket missbrukat. Alltför mycket har sagts om Guds vilja. Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud och Guds vilja. Ty amorism är en självständig filosofi.Helgon

Det finns olika definitioner av vad helgon är. Amorism menar att helgon har två egenskaper: 1. De är helhjärtade amorister. 2. De utbildar andra om amorism (dygderna, främst total välvilja). Helgon är inte vilka lärare som helst. Helgon är nämligen extrema och viktiga lärare som är välgörande för amorism (läran, välviljan, kärleken, kyrkan). Helgon arbetar intensivt och självuppoffrande för helgande förkunnelse av amorism, dygderna varav främst total välvilja, men även läran. Det viktigaste i amorism är att helga dygderna, främst och åtminstone dygden total välvilja. Amorism kräver inte att någon helgar något eller någon person, något helgon, Gud eller Jesus Kristus. Men sådan dyrkan är tillåtet om det inte skadar. Jag och Amoristerna, kyrkan för amorism tror (tills motsatsen bevisas trovärdigt) att amorism har den bästa förståelsen för Gud och Jesus. Amorism varnar för att andra kyrkors definitioner av sådant och helgon inte tydligt innebär amorism (visionen, dygderna, främst och åtminstone total välvilja etc.). Därför kan andras definitioner skapa förvirring. Men amorism menar att förebilder kan vara heliga om de lever efter de amoristiska dygderna, åtminstone och främst total välvilja (läs om dygder i trosbekännelsen). Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud. Man kan alltså vara amorist och ateist samtidigt. Men om Gud är alltings ursprung så är Gud även ursprung till allt gott, all god utbildning och alla goda möjligheter. Om Gud verkligen finns och gör sådant med amorism, alltså med total välvilja, och utbildar om amorism så är även Gud ett helgon, nämligen det främsta och mest rättfärdiga helgonet, förutom att vara skapare och alltings ursprung. Amoristerna (kyrkan) fortsätter att tro på Gud och att Jesus Kristus kan vara god förebild. Men om Jesus Kristus tolkas olämpligt så är han ingen god förebild. Amorism tror sig förstå Gud och Jesus Kristus bäst. Tack vare våra definitioner av kärlek, rättfärdighet och välvilja. Läs om amorismens definition av rättfärdighet.

Alla själars helg

År 2022 firas enligt Svenska kyrkan (Svk) Alla helgons dag den 5 november. Söndagen efter alla helgons dag är alla själars dag. År 2022 är detta den 6 november. Läs gärna artikeln som förklarar amoristiska definitioner av helighet och helgon. Enligt Svk firas inte helgon så mycket som i ortodoxa och katolska kyrkor. Enligt Svk firas istället 31 oktober och 1 november snarare som Alla själars dag, då döda människor och döda anhöriga åminns på något sätt. Amorism kräver inte att någon helgar något helgon, Gud eller Jesus. Men amorism menar att förebilder kan vara goda om de lever efter de amoristiska dygderna, åtminstone och främst total välvilja (läs om dygder i trosbekännelsen). Amorister får alltså helga helgon. Ursprunget till att fira helgon finns i äldre kyrkor. T.ex. i Katolska kyrkan firas Alla helgons dag eller Allhelgonadagen alltid den 1 november. Ortodoxa kyrkan firar sådan dag strax efter påsk eller strax efter pingst, vilket är på vår eller sommar.

Ett exempel på ett pre-amoristisk helgon är sankta Lucia. Hon är ett katolskt helgon. Pre-amorism har inte lika tydlig definition som amorism om vad kärlek är. Sankta Lucia offrade sig för den kristne guden och därmed för kärleken menar jag. Men jag tror inte att det främst var för egoistisk eller gruppegoistisk kärlek. Hon offrade sig troligen främst för amoristisk kärlek, alltså för total välvilja till alla. Amorism handlar om en ATTITYD. INTE nödvändigtvis om någon handling. Om man har amorism så syndar man inte. Synd är att frivilligt förkasta amorism. JESUS SADE: SYNDA INTE MER. Det är enligt amorism möjligt att INTE synda, nämligen genom att välja amorism, alltså att välja total välvilja till alla. Men amorism betonar att kan inte kan kräva att någon har välvilja och kärlek. De som inte har amorism kan be om att få sina synder förlåtna.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

1 kommentar:

  1. Flera miljarder människor använder ord som helg och helig. Det är bra och viktigt att vet vad orden betyder! Artikeln om helighet och helgon förklarar på nya sätt ord/begrepp. Förståelse väcks för dessa, som är viktiga för miljarder människor. Förklaringarna bygger på filosofi, som har förbättrats av Fredrik Vesterberg och förvaltas i Amorism (läran). Alla människor har begränsad livslängd. Alla har existensiella tankar såsom hur många år kan jag och personer jag känner förväntas leva. (Det existentiella kan handla om liv, död, ursprung, mål, gott och ont. Och om vad som kanske händer efter döden.) Hur vill vi bli ihågkomna? Därför vill många människor åtminstone några dagar varje år tänka på och tänka väl om personer som levt. Traditioner är viktiga för psykiskt välmående och autentiskt liv. Fredriks artikel behövs, är klargörande och är föredömlig för mänskligheten. Tack för ditt stora ideella arbete. Ekonomiska stöd behövs till dig och samfundet Amoristerna. Tack för att vi inspirerar varandra! Olof Vesterberg, professor em., med dr, fil dr.

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.