Höst år 2021

Bättrad den 2021-12-01 Karl XII; 21-11-26 Utbildning om amorism (nya definition av äkta kärlek) är viktigare än extrema åtgärder som vaccinationer och vaccinpass; 21-11-26 advent; 21-11-06 bilder; alla själars dag; 21-11-05 alla helgons dag; Gustav Adolfsdagen. Denna artikel publicerades den 2021-10-19 kl. 15:59 på www.amorism.cc.


Denna artikel innehåller länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida.
Hemsidan visas bäst på datorer. Om du har mobiltelefon så visas förenklad version av artiklarna. Men de flesta moderna mobiltelefoner kan visa artiklarna i dator-läge. Prova detta genom att nederst på denna hemsida trycka på Visa webbversion.
 1. jpg. key divine love
  Amorism has a key to
  human and divine love.
  🇸🇪 Trosbekännelse till amorism®. Den nuvarande är bra. Men utveckling av en ny pågår. Länk till artikel: trosbekännelse. Trosbekännelsen har bra (troligen världens bästa) definitioner av begreppet kärlek. (Och vad kärlek inte är.)  I artikeln finns även andra kyrkors trosbekännelser. 🇸🇪 Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna). (Begreppet välvilja har numera av somliga föreslagits ingå i psykologins femfaktormodell. Min kommentar till det finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med det (enligt amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i våra trosbekännelser och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppet välvilja tillräckligt bra.
 2. Karl XII firades 30/11
  God advent, länk: artikel om advent i amoristisk anda.
 3. Utbildning om amorism (nya definition av äkta kärlek) i skolor och massmedia är viktigare än extrema åtgärder som vaccinationer och vaccinpass, länk: Så motverkas smittor. Artikeln Splittra inte med Covid informerar om att den nya utbildningen om amorism, alltså den nya filosofin om vad kärlek verkligen är. Det är troligare viktigare för mänskligheten än vaccinpass.
 4. År 2021 firas enligt Svenska kyrkan (Svk) alla helgons dag den 6:e november och alla själars dag den 7:e november. Läs gärna artikeln som förklarar vad amorism menar om helighet, helgon och alla själars dag.
 5. Gustav Adolfbakelser.
  Gustav Adolfsdagen är den 6:e november. Artikel om att Gustav II Adolf bidrog till att religionsfrihet utvecklades successivt i Europa. Artikeln berör även vad människovärde verkligen är, inte hycklerier om sådant. Artikeln bättrades den 2021-11-06. 
 6. Möt Amoristerna genom att kontakta mig Fredrik.
 7. 🇬🇧 Judgment. Amoristic philosopy (Judges, punisments, acquittals, Bible and more) brings clarity to the concept Judgment and love. Ytterligare ett föredrag om begreppet dom kan komma.
 8. Amorism helgar verklighet, inte illusioner. Amorism utbildar om och helgar verkliga dygder, främst och åtminstone total välvilja (enligt amorism) som är av nåd till alla oavsett deras värde. Enligt amorism kännetecknas varje rättfärdig varelser av total välvilja. Rätt definitioner är viktiga för att förstå detta. Amorism tror att det är viktigt/heligt att utbilda om detta som är totala välviljans vision och om de amoristiska dygderna. Och utbilda om att olika människor är olika bra på att förverkliga dygderna. Amorism inser att varje människa bryter mot lagar och rättigheter; politiker t.o.m. ändrar lagar och rättigheter. Amorister får tro på illusioner (även FN's mänskliga rättigheter, 'alla lika värdighet' och demokrati/'demokrati'). Amorism är inte motståndare mot sådant. Men amorism helgar inte sådant, illusioner och naivitet. Amorism avslöjar det självmotsägande i de mänskliga rättigheterna; nämligen sådant som gör att de är verkningslösa mot somliga tyranner och sådant som gör att människor lärs att bli lögnare av rättigheter, lag-samlingar eller (utopiska och dystopiska) visioner. Icke-amorister saknar någon tillräckligt bra idé om när det kan vara moraliskt acceptabelt (även om det inte är det mest rättfärdiga) att ändra eller t.o.m. bryta mot lagar, rättigheter etc.. Jag och amorism tror att ett optimalt motmedel (men inte det enda) mot många illusioner är att människor och samhälle utbildas om dygder (främst rättfärdighet) och om rätt definitioner av dessa dygder (amoristiska definitioner). 🇸🇪 Därför föreslår jag följande [ingen måste instämma i detta eftersom amorism (läran) endast är kravlös utbildning]: inför amorist-certifiering istället för att som nu 'demokrati-'certifiera (d.v.s. sluta bevilja alltför mycket bidrag till illusioner).
 9. 🇸🇪 Filosofi. Amorism innebär ny och förbättrad filosofi. Länk till artikel: Filosofi. 🇸🇪 Amorism erbjuder nytt ord för kärlek eftersom det inte funnits tillräckligt bra definition tidigare. Artikeln Nytt ord för kärlek antyder varför detta behövs; (förtydligad den 21-02-02). 🇬🇧 The article Amor, caritas and Cupido explains why mankind needs amorism, the new explanation of love.  🇸🇪 Något som skulle kunna kallas insiktsfull och ärlig kapitulation (av andra filosofer och andra psykologer) i att definiera begreppet kärlek publicerades i professor Sapolskis bok år 2017. Det visar att filosofi (ofta) inte är självklart och lätt, inte ens för världsberömda experter. Även jag har insett att uppgiften är svår. Men amorism har lyckats definiera och inte kapitulerat. Några av våra resultat visas i vår trosbekännelse; detta borde mänskligheten glädja sig åt. Läs gärna om akademiska titlar.
 10. Begrepp som dom 
  och straff klargörs
   med amoristisk 
  filosofi; se artikeln 
  Judgment.
  🇸🇪 Amorism bygger på Amoristiska visionenAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln(men amorism tror sig kunna förklara sådant bra). Utredning av begreppen präst, biskop och pastor; 🇸🇪 diakon och 🇸🇪 urkyrka. Förklaring av vad kyrka egentligen betyder. Artikeln förklarar även skillnaden mellan tempel och kyrka. 🇸🇪 Begreppet religion blir ännu viktigare och mera användbart om moderna definitioner inte används. Läs min definition av begreppet religion. Definitionen är inspirerad av begreppets ursprungliga betydelse.
 11. 🇸🇪  Vad innebär amorism: förbättring, uppenbarelse eller reformation.
 12. 🇸🇪  Läs om de amoristiska definitionerna av rättfärdighet respektive orättfärdighet. Tack vare amorism så kan man förstå att rättfärdighet kan vara ett mycket viktigt begrepp, även för ateister och icke-religiösa. Andra läror kan ha andra definitioner.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

2 kommentarer:

 1. Amorism beskriver och förklarar många viktiga ord som yttrandefrihet, demokrati, människovärde, religionsfrihet, välvilja, kärlek, sanning, nåd, förlåtelse, vetenskaplighet
  och andra amoristiska dygder på nya, viktiga och unika sätt. Länkarna i artikeln leder till andra artiklar med unik, viktig intressant information som jag varmt rekommenderar.

  SvaraRadera
 2. Amorism beskriver och förklarar många viktiga ord som yttrandefrihet, demokrati, människovärde, religionsfrihet, välvilja, kärlek, sanning, nåd, förlåtelse, vetenskaplighet
  och andra amoristiska dygder. Länkarna i artikeln leder till andra artiklar med unik, viktig intressant information som jag varmt rekommenderar. Tack för att Fredrik och Amoristerna har lärt mig viktiga och unika definitioner av viktiga begrepp.

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.