God advent

Bättrad den 2021-11-28 kl. 17:03 definitioner av kärlek; kl. 16:33 inte naiv kärlek; kl. 13:53 Jesus inspirerade till amorism; 2020-12-17 begreppen rättfärdighet och kärlek är inte självklara; 20-12-01 människor och stater kan inte alltid lyda lagar; ny filosofi, ny kyrka. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-27 kl. 11:30 på WWW.AMORISM.CC.

Välsignad advent! 
Jesus och jungfru Maria

Varje artikel på denna hemsida innehåller länkar som förklarar våra definitioner av ord. Man förstår amorism bättre om man kollar länkarna. 

Advent kommer av latin (adventus, advenio eller advento). Det betyder antågande eller ankommande. Advent är den tid som varar fyra veckor fram till jul. Advent är inledningen till julen. Julen avlöser advent. Jesu Kristi födelse firas under julen, vars främsta högtidsdag är juldagen. Julen varar ca fyra veckor från juldagen. (Egentligen startar julen två dagar före juldagen.) Födelsen firas under hela julen, vars främsta högtidsdag är juldagen. Välsigna betyder att önska, besluta, handla för något gott eller att ge något gott. När amorister välsignar så innebär välsignelse åtminstone att önskan att total välvilja ska inspirera någon eller något.
Advent är många kyrkors nyår. Dessa kyrkors liturgiska år börjar första advent, vilket är den fjärde söndagen före Jul. Dessa kyrkors år består av en serien av helger som varje år beskriver de viktigaste händelserna i Jesu liv. År 2021 är första advent den 28/11.

Jesus Kristus har inspirerat till amorismens (lärans) nya, unika definitioner av kärlek, t.ex. amorism, alltså total välvilja till alla, även till fiender. Amorism, filosofin som grundades år 2012 behövs för att förklara vad kärlek är och att kärlek inte måste vara gillande eller vänskap. Det är viktigt att mänskligheten utbildas rätt om kärlek och att somliga människor har den nämnda kärleken till alla. Sådan kärlek måste inte vara naiv. Denna kärlek som kännetecknar rättfärdiga människor förklaras i vår trosbekännelse och i den första boken om amorism och i den andra kommande boken om amorism. Vi tror även att Gud ha sådan kärlek, men vi vet inte. Men amorism bygger inte på förklaringar om Jesus och Gud. Amorister måste alltså inte tro på Jesus och Gud. Men vi tror att amorism är bäst på att förklara sådant. Om man inte förstår amorism så förstår man inte Gud och Jesus tillräckligt. Med "tillräcklig" menas här t.ex.: att vara åtminstone nödvändig grund för maximalt god utveckling av världen. Som sagt, amorism bygger inte på tro på Gud. Men amorism är öppen för att Gud kan finnas. Amorism bygger på amoristiska visionen, filosofin om total välvilja och total lycka; de rätta och unika amoristiska definitionerna av dessa begrepp visar att detta inte är utopier. Begreppen total välvilja och total lycka har egna icke-självklara definitioner enligt amorism. Amorism (läran) förklarar hur amorism (total välvilja och total lycka) är möjligt. Exakta (nya) definitioner av somliga begrepp behövdes för att förklara sådant. Amorism är en ny religion som förvaltas av en ny kyrka som har förstått att total välvilja finns och definierat exakt vad vi menar med detta. Total välvilja kan vara viktigt för högre andlig och själslig utveckling. Du är lurad om du tror att människor och stater alltid kan lyda lagar. Amorism helgar total välvilja före andra dygder och före lagar: läs artikel om att varje människa och varje stat bryter lagar och mänskliga rättigheter. Men man bör (ofta) inte bryta mot lagar såsom somliga psykopater är extra benägna att göra. Därför är amorism viktigt komplement till lagar och rättigheter. 

Begreppet rättfärdighet är inte självklart. Det nämns även i boken Amorism. Olika filosofer, olika religioner och olika kyrkor har olika definitioner av rättfärdighet. Det är ett mycket viktigt begrepp i Bibeln. Jesus kritiserar däri judendom på sätt som kan gälla många människor, även icke-judar. Luthers reformation på 1500-talet innebär att olika kyrkor är oeniga. Amorism bygger på att ny definition av begreppen rättfärdighet och kärlek behövdes för att verkligen förstå Jesu budskap, filosofi och psykologi. Jag förstod även att begreppet kärlek inte är självklart. Hittillsvarande definitioner var otillräckliga eller fel. Amoristisk trosbekännelse förklarar hur amorism definierar begreppet. Amoristerna, kyrkan för amorism förvaltar definitionerna och tolkar visionen. Vi amorister tror att amorism förstår dessa två begrepp bäst.

Boken Amorism avslöjar
att ingen alltid kan följa alla
lagar och mänskliga rättigheter.
Amorism, total välvilja är
viktigt för god själslig
utveckling.
Amorism är ett nytt paradigm, alltså en ny lära som har nya och bättre förklaringar av viktiga ord. Världen behöver amorismens nya förklaringar för att utvecklas bättre, för att tänka bättre, leva bättre, utbilda bättre, kommunicera bättre och för bättre samvaro.


Amorism förklarar att det finns många viktiga ord som kan hjälpa, om man förstår dessa tillräckligt. T.ex.: kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd. Före att amorism grundades år 2012 har världen inte haft de bästa förklaringarna av sådana ord.Länkar till några besläktade artiklar

Följande artiklar är smakprov på det som förklaras av amorism och i boken Amorism. Nedanför dessa finns avsnittet Referenser och länkar. Där förklaras ännu mera.

A) Rättfärdighet är inget självklart begrepp. Katolsk och ortodox kristendom, luthersk kristendom, judendom, islam, amorism m.fl. har olika definitioner. Här förklaras vad amorism menar att rättfärdighet är. Den amoristiska förklaringen gör att begrepp som rättfärdighet och synd blir meningsfulla och viktiga även för ateister. Länk: Rättfärdighet. Obs., Bibeln räcker inte, vilket jag beskrivit i första utgåvan av boken Amorism, välvilja kärlek lycka. Reformationsstriderna och kyrkosplittringen sedan 1500-talet är konsekvens av Bibelns otydlighet i detta avseende.

B) Kärlek och välvilja är inte självklara begrepp. Olika filosofer och psykologi har olika definitioner. Amorism har förstått att oordning råder och att felaktiga definitioner gör att man inte förstår kärlek rätt och inte heller Jesus och Gud rätt. Bibeln räcker inte. Amorism har beaktat den nämnda röran ända sedan grundandet av Amoristerna, kyrkan för amorism år 2012. Amorism betonar begreppet välvilja och andra viktiga idéer om kärlek för att man inte ska missförstå. Amorism är den första kyrka och religion som nämner begreppen kärlek och välvilja i sin (främsta) trosbekännelse (huvud-symbolum).

C) Gud. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud och Jesus Kristus. Amorism är en självständig filosofi som klarar sig utan förklaringar om Gud. Länk: Gud.

C) Amorism har egen förklaring av Helig Ande: Länk: Helig Ande.

D) Amorism avslöjar att altruism och utilitarism är otydliga och otillräckliga begrepp. Men amorism är tillräckligt. Amorism helgar inte självutplåning. Men många andra läror och idéer riskerar det onödigt mycket. Länk: Altruism och utilitarism.

E) Bättre utbildning om filosofi behövs. Verklighetens och ords betydelser är inte alltid självklara. Länk: Bättre utbildning om filosofi behövs.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.