God advent

Bättrad den 2019-12-24. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-27 kl. 11:30 på WWW.AMORISM.CC.

Jesus och
jungfru Maria
Advent kommer av latin (adventus, advenio eller advento). Det betyder antågande, ankommande eller inträffande. Jesu Kristi födelse firas under julen, vars främsta högtidsdag är juldagen. Advent är den tid som varar fyra veckor fram till jul. Advent är inledningen till julen. Julen avlöser advent. Julen varar ca fyra veckor från juldagen. (Egentligen startar julen två dagar före juldagen.) Födelsen firas under hela julen, vars främsta högtidsdag är juldagen.

Amoristerna, kyrkan för amorism kan fira advent. Ty Jesus Kristus har inspirerat till den amoristiska filosofin och dess/vår definition av kärlek. Men amorism bygger inte på förklaringar om Jesus och Gud. Amorister måste alltså inte tro på Jesus och Gud. Men vi helhjärtade amorister tror att amorism är bäst på att förklara sådant. Om man inte förstår amorism så förstår man inte Gud och Jesus tillräckligt. Med "tillräcklig" menas här t.ex.: att vara nödvändig grund för maximalt god utveckling av världen. Amorism bygger inte på tro på Gud. Amorism bygger istället på filosofin om total välvilja och total lycka. Många förstår inte sådant (somliga tror t.ex. att sådant är utopi). Många människor och lärare tror sig förstå tillräckligt, men det är ofta fel. Därför förklarar amorism (läran) varför och hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. 

Amorism är ett nytt paradigm, alltså en ny lära som har nya och bättre förklaringar av viktiga ord. Världen behöver amorismens nya förklaringar för att utvecklas bättre, för att tänka bättre, leva bättre, utbilda bättre, kommunicera bättre och för bättre samvaro.

Amorism förklarar att det finns många viktiga ord som kan hjälpa, om man förstår dem tillräckligt. T.ex.: kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga eller förklaringar av sådana ord. Amorism bygger på amoristiska visionen.

Länkar till några besläktade artiklar

Följande artiklar är smakprov på det som förklaras av amorism och i boken Amorism (referens 1 och 2). Nedanför dessa finns referenser och andra länkar.

A) Ordet kyrka förklaras. Ty många andra har otillräcklig eller felaktig förståelse. Länk: Kyrka.

B) Amorism är ordet för total välvilja. Amorism, alltså total välvilja är möjligt. Länk: Total välvilja.

C) Amorism är även ordet för total lycka. Amorism, alltså total lycka är möjligt. Länk: Lycka och Total lycka.

D) Kärlek. Amorism förklarar vad kärlek egentligen är, länk: Kärlek.

E) Rättfärdighet. Amorism förklarar vad rättfärdighet egentligen är. Förklaringen gör att begrepp som rättfärdighet och synd blir meningsfulla och viktiga även för ateister. Länk: Rättfärdighet.

F) Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm, t.o.m. en ny religion. (Ordet paradigm betyder: Paradigm.) Amorism ger ordet religion viktig betydelse även för ateister. Det beskriver viktiga företeelser i allas liv, även för dem som säger sig vara oreligiösa. Länk: Religion.

G) Gud. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud och Jesus Kristus. Amorism är en självständig filosofi som klarar sig utan förklaringar om Gud. Länk: Gud.

H) Amorism har egen förklaring av Helig Ande: Länk: Helig Ande.

I) Amorism avslöjar att altruism och utilitarism är otydliga och otillräckliga begrepp. Men amorism är tillräckligt. Amorism helgar inte självutplåning. Men många andra läror och idéer riskerar det onödigt mycket. Länk: Altruism och utilitarism.

J) Bättre utbildning om filosofi behövs. Verklighetens och ords betydelser är inte alltid självklara. Länk: Bättre utbildning om filosofi behövs.


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.