God advent

Bättrad den 2023-12-19 kl. 23:23 total välvilja måste inte alltid innebära vänlighet; kl. 17:49 Inledning; kl. 12:04 länk, sammanfattning av amorism. 23-12-18 första (och enda?) religionen som obligatoriskt nämner välvilja; Bibeln och pre-amoristisk filosofi är otillräcklig. 23-12-04 17:48 bild. 21-11-28 definitioner av kärlek; Jesus inspirerade till amorism. 2020-12-17 begreppen rättfärdighet och kärlek är inte självklara. 20-12-01 människor och stater kan inte alltid lyda lagar; ny filosofi, ny kyrka. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-27 kl. 11:30 på WWW.AMORISM.CC.

PNG.Adventsstjärna
Adventsstjärna
God advent, välsignad advent! 

Varje artikel på denna hemsida innehåller länkar som förklarar våra definitioner av ord. Man förstår amorism bättre om man kollar länkarna. 

Ordet advent kommer av latin adventus. Det är ett förkristet ord som betyder ankomst. Advent kom att betyda tiden före jul och åsyftar Jesu födelse som firas i många kyrkor. Advent varar i fyra veckor fram till jul. Advent är inledningen till julen. Julen avlöser advent. Jesu Kristi födelse firas under julen, vars främsta högtidsdag är juldagen. Julen varar ca fyra veckor från juldagen. (Julen startar två dagar före juldagen.) Födelsen firas under hela julen. Välsigna betyder att önska, besluta eller handla för något gott eller att ge något gott. När amorister välsignar innebär det åtminstone önskan att visionen om total välvilja till alla ska helgas av någon. Förklaring av begreppet välvilja finns i länken amorism, total välvilja till alla.

Advent är många kyrkors nyår. Dessa kyrkors gudstjänstår (även kallat liturgiskt år) börjar första advent, vilket är den fjärde söndagen före Jul. Dessa kyrkors år (gudstjänstår eller liturgiska år) består av de helger som varje år beskriver de viktigaste händelserna i Jesu liv. År 2023 är första advent den 3/12. Att fira för något specifikt; att fira på specifikt datum och på specifikt sätt ingår i det som kallas liturgi. Ordet liturgi kommer ursprungligen av grekiskans leitourgía som ursprungligen betyder tjänst eller arbete för folket. Sedan kristen tid kan leitourgía betyda gudstjänst.

Boken Amorism avslöjar
att ingen alltid kan följa alla
lagar och mänskliga rättigheter.
Amorism, nämligen total välvilja
till alla är viktig referens för god
självkänsla och själslig
utveckling.
Sammanfattande artikel om amorism är: Sammanfattning av amorism och det unika. En av de många artiklar som förklarar vad amorism och vad vår kyrka är och ger insikt i vår filosofi och hur amorism kan förhålla sig till människor och även konflikter: länk: Härlig höst år 2023. Den artikeln innehåller flera länkar om sådant. Amoristerna, kyrkan för amorism är den första (och enda?) religionen och kyrkan som i gudstjänster obligatoriskt nämner de två begreppen välvilja och total välvilja. Jag avser att snart publicera min andra bok om amorism. Den förklarar varför dessa två begrepp är nödvändiga för att rätt förstå vad kärlek är och vad kärlek inte är.

Jesus Kristus har inspirerat till amorismens (lärans) nya, unika definitioner av kärlek (total välvilja till alla, även till fiender). Men Bibeln oh pre-amoristisk filosofi är otillräcklig för att förklara vad detta innebär. Amorism är en ny lära, en ny filosofi som grundades år 2012. Amorism behövs för att förklara vad kärlek är och att kärlek inte måste vara gillande eller vänskap. Det är enligt denna nya lära som de som vill kan fira Jesus (och helgon). Det är viktigt att mänskligheten utbildas rätt om kärlek och att somliga människor har den nämnda kärleken till alla, åtminstone total välvilja till alla. Sådan kärlek (total välvilja till alla, alltså den absoluta dygden) måste inte alltid vara artig och vänlig (relativa dygder) mot någon eller alla. Denna kärlek som kännetecknar rättfärdiga människor förklaras i vår trosbekännelse och i den första boken om amorism och i den andra kommande boken om amorism. Amorism bygger inte på förklaringar om Jesus och Gud. Amorister måste alltså inte tro på Jesus och Gud. Men vi tror att amorism är bäst på att förklara sådant. Amorism tror tills vidare: om man inte förstår amorism så förstår man inte Gud och Jesus tillräckligt. Med "tillräcklig" menas här t.ex.: att vara åtminstone nödvändig grund för maximalt god utveckling av världen. Men amorism är öppen för att Gud kan finnas. Lucia är ett kristet helgon. Hon firas i Sverige den 13 december, trots att Martin Luther varnade för överdrifter av helgondyrkan. Luther var en tysk ideolog på 1500-talet. Han bidrog till att forma Svenska kyrkan och andra s.k. evangeliska kyrkor. Amoristerna, kyrkan för amorism är en ny kyrka som grundades år 2012. Amorism menar att Gud och helgon kan firas av kyrkan om man tror att det främjar amorism (total välvilja etc.).
Glad Lucia! Lucia är ett helgon. 

Amorism bygger på amoristiska visionen, filosofin om total välvilja till alla och total lycka till allaDe rätta och unika amoristiska definitionerna av dessa begrepp visar att detta inte är utopier. Begreppen total välvilja och total lycka har egna icke-självklara definitioner enligt amorism. Amorism (läran) förklarar hur amorism (total välvilja och total lycka) är möjligt. Exakta (nya) definitioner av somliga begrepp behövdes för att förklara sådant. Amorism är en ny religion som förvaltas av en ny kyrka som har förstått att total välvilja finns och definierat exakt vad vi menar med detta. Total välvilja kan vara viktigt för högre andlig och själslig utveckling. Du är lurad om du tror att människor och stater alltid kan lyda lagar. Amorism helgar total välvilja före andra dygder och före lagar: läs artikel om att varje människa och varje stat bryter mot lagar och mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna är inget stabilt skydd och kan inte ersätta amoristisk utbildning om dygder. Men man bör (ofta) inte bryta mot lagar såsom somliga psykopater är extra benägna att göra. Därför är amorism viktigt komplement till lagar och rättigheter. 

Jesus och jungfru Maria
Begreppet rättfärdighet är inte självklart. Det nämns även i boken Amorism. Olika filosofer, olika religioner och olika kyrkor har olika definitioner av rättfärdighet. Det är ett mycket viktigt begrepp i Bibeln. Jesus kritiserar däri judendom på sätt som kan gälla många människor, även icke-judar. Luthers reformation på 1500-talet innebär att olika kyrkor är oeniga. Amorism bygger på att ny definition av begreppen rättfärdighet och kärlek behövdes för att verkligen förstå Jesu budskap, filosofi och psykologi. Jag förstod även att begreppet kärlek inte är självklart. Hittillsvarande definitioner var otillräckliga eller fel. Amoristisk trosbekännelse förklarar hur amorism definierar begreppet. Amoristerna, kyrkan för amorism förvaltar definitionerna och tolkar visionen. Vi amorister tror att amorism förstår dessa två begrepp bäst.

Amorism är ett nytt paradigm, alltså en ny lära som har nya och bättre förklaringar av viktiga ord. Världen behöver amorismens nya förklaringar för att utvecklas bättre, för att tänka bättre, leva bättre, utbilda bättre, kommunicera bättre och för bättre samvaro.

Amorism förklarar att det finns många viktiga ord som kan hjälpa, om man förstår dessa tillräckligt. T.ex.: kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd. Före att amorism grundades år 2012 har världen inte haft de bästa förklaringarna av sådana ord.

Länkar till några besläktade artiklar

Följande artiklar är smakprov på det som förklaras av amorism och i boken Amorism. Nedanför dessa finns avsnittet Referenser och länkar. Där förklaras ännu mera.

A) Rättfärdighet är inget självklart begrepp. Katolsk och ortodox kristendom, luthersk kristendom, judendom, islam, amorism m.fl. har olika definitioner. Här förklaras vad amorism menar att rättfärdighet är. Den amoristiska förklaringen gör att begrepp som rättfärdighet och synd blir meningsfulla och viktiga även för ateister. Länk: Rättfärdighet. Obs., Bibeln räcker inte, vilket jag beskrivit i första utgåvan av boken Amorism, välvilja kärlek lycka. Reformationsstriderna och kyrkosplittringen sedan 1500-talet är konsekvens av Bibelns otydlighet i detta avseende.

B) Kärlek och välvilja är inte självklara begrepp. Olika filosofer och psykologi har olika definitioner. Amorism har förstått att oordning råder och att felaktiga definitioner gör att man inte förstår kärlek rätt och inte heller Jesus och Gud rätt. Bibeln räcker inte. Amorism har beaktat den nämnda röran ända sedan grundandet av Amoristerna, kyrkan för amorism år 2012. Amorism betonar begreppet välvilja och andra viktiga idéer om kärlek för att man inte ska missförstå. Amorism är den första kyrka och religion som nämner begreppen kärlek och välvilja i sin (främsta) trosbekännelse (huvud-symbolum).

C) Gud. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud och Jesus Kristus. Amorism är en självständig filosofi som klarar sig utan förklaringar om Gud. Länk: Gud.

C) Amorism har egen förklaring av Helig Ande: Länk: Helig Ande.

D) Amorism avslöjar att altruism och utilitarism är otydliga och otillräckliga begrepp. Men amorism är tillräckligt. Amorism helgar inte självutplåning. Men många andra läror och idéer riskerar det onödigt mycket. Länk: Altruism och utilitarism.

E) Bättre utbildning om filosofi behövs. Verklighetens och ords betydelser är inte alltid självklara. Länk: Bättre utbildning om filosofi behövs.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

3 kommentarer:

 1. Kommer nästa bok ut nästa år?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi arbetar ideellt med skrivande och redigering. Förhoppningsvis kommer boken att vara publicerad i början av år 2023. God Jul och Gott nytt år.

   Radera
 2. Angelägen och viktig artikel som beskriver varför firats tex advent och jul. Där förklaras betydelser av ord som är viktiga för förståelse av kristendom, psykologi och kulturer, som ligger till grund för många samhällen, dessas traditioner och lagar. Viktig läsning även för personer som tror att de vet allt, och speciellt även för ungdomar. Vänliga hälsningar från Olof Vesterberg, professor em, med dr.

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.