God advent

Bättrad den 2020-12-01 kl. 22:11 människor och stater kan inte alltid lyda lagar; ny filosofi, ny kyrka. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-27 kl. 11:30 på WWW.AMORISM.CC.

Jesus och
jungfru Maria
God advent. Välsignad advent. Advent kommer av latin (adventus, advenio eller advento). Det betyder antågande, ankommande eller inträffande. Jesu Kristi födelse firas under julen, vars främsta högtidsdag är juldagen. Advent är den tid som varar fyra veckor fram till jul. Advent är inledningen till julen. Julen avlöser advent. Julen varar ca fyra veckor från juldagen. (Egentligen startar julen två dagar före juldagen.) Födelsen firas under hela julen, vars främsta högtidsdag är juldagen. Välsigna betyder att önska, besluta, handla för något gott eller att ge något gott. När amorister välsignar så innebär välsignelse åtminstone att önskan om total välvilja ska inspirera någon eller något.

Amoristerna, kyrkan för amorism kan fira advent. Ty Jesus Kristus har inspirerat till den amoristiska filosofin och dess/vår definition av kärlek. Men amorism bygger inte på förklaringar om Jesus och Gud. Amorister måste alltså inte tro på Jesus och Gud. Men vi tror att amorism är bäst på att förklara sådant. Om man inte förstår amorism så förstår man inte Gud och Jesus tillräckligt. Med "tillräcklig" menas här t.ex.: att vara åtminstone nödvändig grund för maximalt god utveckling av världen. Som sagt, amorism bygger inte på tro på Gud. Men amorism är öppen för att Gud kan finnas. Amorism bygger på amoristiska visionen, filosofin om total välvilja och total lycka; de rätta och unika amoristiska definitionerna av dessa begrepp visar att detta inte är utopier. Begreppen total välvilja och total lycka har egna icke-självklara definitioner enligt amorism. Amorism (läran) förklarar hur amorism (total välvilja och total lycka) är möjligt. Exakta (nya) definitioner av somliga begrepp behövdes för att förklara sådant. Amorism är en ny religion som förvaltas av en ny kyrka som har förstått att total välvilja finns och definierat exakt vad vi menar med detta. Total välvilja kan vara viktigt för högre andlig och själslig utveckling. Du är lurad om du tror att människor och stater alltid kan lyda lagar. Amorism helgar total välvilja före andra dygder och före lagar: läs artikel om att varje människa och varje stat bryter lagar och mänskliga rättigheter. Men man bör (ofta) inte bryta mot lagar såsom somliga psykopater är extra benägna att göra. Därför är amorism viktigt komplement till lagar och rättigheter.

Boken Amorism avslöjar
att ingen alltid kan följa alla
lagar och mänskliga rättigheter.
Amorism, total välvilja är
viktigt för god själslig
utveckling.
Amorism är ett nytt paradigm, alltså en ny lära som har nya och bättre förklaringar av viktiga ord. Världen behöver amorismens nya förklaringar för att utvecklas bättre, för att tänka bättre, leva bättre, utbilda bättre, kommunicera bättre och för bättre samvaro.


Amorism förklarar att det finns många viktiga ord som kan hjälpa, om man förstår dessa tillräckligt. T.ex.: kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd. Före att amorism grundades år 2012 har världen inte haft de bästa förklaringarna av sådana ord.Länkar till några besläktade artiklar

Följande artiklar är smakprov på det som förklaras av amorism och i boken Amorism (referens 1 och 2). Nedanför dessa finns referenser och andra länkar.

A) Rättfärdighet. Amorism förklarar vad rättfärdighet egentligen är. Förklaringen gör att begrepp som rättfärdighet och synd blir meningsfulla och viktiga även för ateister. Länk: Rättfärdighet.

B) Gud. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud och Jesus Kristus. Amorism är en självständig filosofi som klarar sig utan förklaringar om Gud. Länk: Gud.

C) Amorism har egen förklaring av Helig Ande: Länk: Helig Ande.

D) Amorism avslöjar att altruism och utilitarism är otydliga och otillräckliga begrepp. Men amorism är tillräckligt. Amorism helgar inte självutplåning. Men många andra läror och idéer riskerar det onödigt mycket. Länk: Altruism och utilitarism.

E) Bättre utbildning om filosofi behövs. Verklighetens och ords betydelser är inte alltid självklara. Länk: Bättre utbildning om filosofi behövs.


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.