Kärleksdrift

Bättrad den 16-08-04 kl. 13:52 bättrat bildspel; kl. 13:28 förtydliganden. Denna artikel publicerad första gången den 16-08-03 kl. 16:07.  WWW.AMORISM.CC

Bild på kärleksdrift
Boken Amorism förklarar vad
kärleksdrift är.
Kärleksdrift är inte samma som sexualdrift. Det betonas i boken Amorism referens 2. Kärleksdriften handlar om välvilja, strävan efter kärlek. Amorism menar att det finns tre olika sorters välvilja och kärleksdrifter, nämligen: 1. egoism, 2. gruppegoism, 3. amorism. Jag har inte sett någon annan som indelar kärlek på detta sätt. Jag tror att det är en bättre och viktigare än andra indelningar av kärlek (eller annan så kallad "kärlek"). Ty denna indelning handlar om äkta kärlek, inte om oäkta kärlek. Amorism är den ädlaste och mest avancerade kärleksdriften. Amorism är grunden i all rättfärdighet. Läran menar att de som inte har amoristisk kärleksdrift är inte rättfärdiga...

Amorism, gruppegoism och egoism är tre olika sorters önskningar/visioner. Amorism har inte upphävt egoism och gruppegoism. Men ofta kan ingen av dem förverkligas helt. Men det är viktigt att ändå bevara dem som visioner, i synnerhet amorism och gruppegoism. Amorism är dessutom en helig vision, vilket egoism och gruppegoism inte är. Därför helgar amorism (läran) den amoristiska välviljan. Tyvärr förstår många inte sådant. Därför behöver världen utbildning om amorism (läran, välviljan och dygderna). Därför finns Amoristerna, kyrkan för amorism. Boken avslöjar även många illusioner som används för att lura människor.

Vissa människor har amoristisk kärleksdrift. (Boken nämner även att författaren hittills inte tror att något djur har amoristisk kärleksdrift.) Jag rekommenderar boken för läsning om de olika sorternas välvilja/kärleksdrift. Kärleksdriften är minst lika viktig som andra drifter. Ty den styr hur andra drifter idkas. Trosbekännelsen sammanfattar de tre olika sorternas välvilja/kärleksdrift referens 1. Bokens många sidor förklarar mycket mera om sådant och andra viktiga ämnen.


Referenser (ver. 16-08-02)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse

2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism. Där kan man köpa boken Amorism. 

Bildspel om olika varelsers kärleksdrift. X-varelser betyder
orättfärdiga 
varelser. Men amorism och helhjärtade amorister
önskar total lycka till alla. Men x-varelser önskar inte det.
Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Version 160703:2)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Länkar till nästa mötePå amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. (Somliga möten har inte amorism som huvud-tema.) Ofta hålls även föredrag om filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information.
 2. Amoristerna behöver ditt stöd! Ekonomi.
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism.
 4. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon.
 5. English article on amorism: Definition of amorism.
 6. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas.
 7. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition.
 8. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion.
 9. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism.
 10. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Men även denna artikel: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 11. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy.
 12. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 13. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.