Rättfärdighet

Bättrad den 17-07-10 kl. 17:11. Denna artikel publicerades första gången den 15-11-12 kl. 13:37.


Bild på rättfärdighet
Bilden säger att rättfärdighet
förklaras i Amoristernas
trosbekännelse. F.ö. amorism 

är inte beroende av förklaringar 
om Gud och Guds vilja. 
(Men amorism kan förklara 
även sådant.)
Bakgrund
Olika läror har olika förklaringar av vad rättfärdighet är. Somliga menar t.o.m. att rättfärdighet inte finns. När amorism® förklarar blir rättfärdighet ett viktigt och tydligt begrepp, som förklaras i denna artikel. Begreppet rättfärdighet kan t.ex. användas för att bedöma om någon specifik varelse vill väl eller inte. Hur mycket välvilja varelsen har. Hur god varelsen är. I många fall även om varelsen är vän eller fiende. Obs., amorism bedömer inte främst handlingar. Ty handlingar och välvilja är inte samma begrepp, se länk i denna artikel.

Amorism är ingen domstol. Politik och somliga läror handlar om lagar/bud. De är alltså politik eller lagreligioner. Sådana verksamheter fungerar mer eller mindre som domstolar. Men amorism är istället en inspirationsreligion, se länk. Amorism avslöjar även att alla varelser dömer, även om somliga förnekar det eller inte ens vet tillräckligt vad domar egentligen är. Rättfärdighet


Enligt läran är amorism (d.v.s. total välvilja) den viktigaste dygden. Amorism (total välvilja) är viktigare än domar. Amorism helgar även dygder som nåd och förlåtelse; boken förklarar sådant, ty många vet inte tillräckligt vad detta är. Se om dygder i länk.

Definition av rättfärdighet enligt trosbekännelse den 16-03-16: Rättfärdighet är att frivilligt helga amorism (total välvilja; vision; dygder; lära) och att förverkliga amorism ●när och ●på det sätt som man själv tror mest gynnar alla (så många som ”möjligt”). Rättfärdighet förverkligas och ökas genom att låta amorism (välviljan) prägla/styra: ●dygder och ●handlingar.

Boken Amorism förklarar mera om vad rättfärdighet, orättfärdighet och synd är, referens2. Även begreppet frivillig och över hundra andra viktiga ord och begrepp förklaras i boken. (F.ö. amorism är inte beroende av om fri vilja finns eller inte finns.) Boken sammanfattas i trosbekännelsen, referens1. Amorism och verkligt goda och heliga varelser menar att rättfärdighet är mycket viktigt. Åtminstone att 
emellanåt utbilda om rättfärdighet och välvilja. 
Amorism har därför egen trosbekännelse som förklarar viktiga ord. Det kan vara världens enda trosbekännelse som nämner begreppen kärlek, välvilja m.fl. 


Slutsats


Världen, lärare, skolor och kyrkor behöver amorism för att upprätthålla eller erhålla trovärdighet! En av anledningarna till att amorism har grundats är att andra böcker, lärare och allmänheten ofta har otillräcklig (eller felaktig) förståelse för vissa viktiga och vanliga ord/begrepp. Och även om somliga inte vill erkänna det så är amorism en unik kombination av viktiga och i vissa fall nya förklaringar. Glöm inte att ständigt pågår konflikter om definition av ord/begrepp. Somliga erkänner inte det. Somliga säger "jag bry mig inte om vad ord betyder". Men det är en illusion eller t.o.m. en lögn. F.ö. även begrepp som konflikt, illusion, lögn förklaras i boken.


Förklarande länkar. Nedanför denna samling av länkar står andra länkar om amorism


A) Rättfärdighetspunkten är ett amoristisk begrepp. I rättfärdighetspunkten börjar rättfärdighet, länk: Rättfärdighetspunkten.

B) Orättfärdighet. Länk med förklaring: Orättfärdighet.C) Enligt amorism är synd en speciell sorts orättfärdighet. Länk: Synd

D) Välvilja måste inte innebära handlingar. Länk: Välvilja.


E) Amorism är inte politik. Amorism är inte heller en s.k. lagreligion. Boken förklarar att politik innebär krav. Amorism är mycket tydlig med att istället för politik vara kravlös utbildning, referens1, 2Varning, många andra läror och föreningar är otydliga med sådant. Varning många talar om politik trots att de inte ens vet att politik innebär krav. Men boken förklarar (bättre än många andra böcker och lärare) vad poltik och mycket annat är. Länk: Kravlös


F) Dygder förklaras av amorism. Amorism har en egen samling av dygder. Den viktigaste dygden är amorism (total välvilja). Länk: Dygder.

G) Många har otillräcklig förståelse för vad kärlek är. Somliga tror t.ex. att "kärlek kan inte definieras". Somliga tror att "kärlek, Gud och andra begrepp är så omfattande att de inte kan definieras". Men det är oärligt. Ty ändå talar de om begrepp som kärlek m.fl. Men amorism är ärlig och tydlig med sin tro och sina definitioner: Kärlek.


Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord visas. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofierMånga tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik.
 5. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 6. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen, och alla avancerade ord i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är kompakt. Det kan vara bra att ha boken för att bättre förstå trosbekännelsens ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.