Paradigm

Bättrad den 17-02-12. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-13 kl. 17:51 på WWW.AMORISM.CC.


I boken kan ni läsa mera om
vad paradigm betyder.
Amorism är ett nytt paradigm. Alltså ett nytt sätt att betrakta verkligheten. Paradigm betyder förebild, modell, ämnesområde, lära eller samling av specifika begrepp och förklaringar. Amorism (läran) grundades år 2012. Boken Amorism sammanfattar läran (referens 2). Boken förklarar över 100 viktiga ord/begrepp. Boken publicerades år 2016. Boken skrevs för att vi tror att andra lärare och andra böcker inte förklarar vissa begrepp tillräcklig bra hittills (år 2016). Boken avslöjar ett flertal illusioner. Amorism är ett nytt, viktigt och unikt paradigm, alltså ett nytt system av förklaringar, en ny lära. Amorism förklarar betydelser, likheter och skillnader mellan olika ord. Vi tror att även att amorism är ett VIKTIGT och UNIKT paradigm som allmänheten bör utbildas med. Amorism är bland det viktigaste som man kan utbilda om, om man vill ha bättre värld. Amorism är alltså en enhet av flera viktiga ord/begrepp och deras förklaringar. Förståelsen ökar och likheter och skillnader visas tydligare om man samlar dem i en lära, nämligen amorism.

Det viktigaste begreppet i amorism är välvilja, närmare bestämt total välvilja. Läran kallar total välvilja för amorism. Vi tror att man bör utbilda mera och bättre om välvilja och andra av de amoristiska dygderna. Amorism har egen trosbekännelse. Vi tror att amorism är bra filosofi/grund för att bygga goda samhällen. Amorism är ett viktigt och nytt paradigm. Men även en ny livsfilosofi, t.o.m. religion. Men eftersom religion är ett ord som missförstås av många så finns en artikel som utreder även det och många andra ord i boken och i följande artikel, länk: Religion

Allmänheten, i synnerhet de som forskar i språkutveckling och/eller idéhistoria kommer att kunna märka att det fanns en tid före amorism; och en tid med amorism, då världen och människor kan förstå verkligheten och varandra bättre. Och människor kan uttrycka sig bättre eftersom amorism förklarar ord bättre. Ordböcker och läroböcker kan bli bättre med inspiration av amorism. Författare kan uttrycka sig bättre. Ty amorism innehåller och förkunnar ett flertal nya förklaringar som kompletterar eller korrigerar otydliga förklaringar så att alla kan förstå bättre. De som sysslar med språkvetenskap förstår att filosofi behövs för att förstå och förklara vissa ord. Ordböcker på flera olika språk har nu chans att bli bättre. Amorism (läran/filosofin/paradigmet) är en viktig faktor i det. Stöd amorism. Då gör vi ännu bättre böcker, artiklar, föredrag och möten. Välkomna! 

En artikel som jämför med vad andra böcker och många tror. Men där Amorism (läran och boken) har bättre förklaringar är artikeln Amorism Educates the world. Artikeln visar några exempel. Men det finns många flera exempel än som visas i artikeln. Läs boken Amorism. Och välkommen till våra möten och jämför.


Referenser (Ver. 161212)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 170203)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 7. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 8. English article on amorism: Definition of amorism
 9. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 10. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 11. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 12. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 13. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 14. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 15. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 16. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 17. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 18. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 19. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar det istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.