Härlig sommar år 2022

Bättrad den 2022-07-27 bild; 22-06-21 midsommar; 22-06-20 uppdatering. Denna artikel publicerades den 2022-06-13 kl. 09:46 på www.amorism.cc.

I artikeln hittar du länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida. Amorism är ett nytt paradigm, nämligen en lära med förbättrade definitioner av några viktiga begrepp. Hemsidan visas bäst på datorer. Om du har mobiltelefon så visas förenklad version av artiklarna. Men de flesta moderna mobiltelefoner kan visa artiklarna i dator-läge. Prova detta genom att nederst på denna hemsida trycka på Visa webbversion.

 1. Glad midsommar! Amorister måste inte fira midsommar. Men amorister får gärna fira midsommar. Kontakta Fredrik om ni vill möta AmoristernaEn amoristisk bön: Vi ber för allas bästa. Vi ber att våra fiender också önskar det bästa för alla. Förklara för mänskligheten vad amorism och rättfärdighet är. Tack för att vi får leva och veta att somliga människor är rättfärdiga. Ty de önskar total lycka till alla. Rättfärdighet måste inte innebära gillande eller vänskap. Ibland måste man strida för att göra det som man tror är bäst och det minst dåliga. Många människor är orättfärdiga. Ty de önskar inte total lycka till alla. Men man kan benåda eller förlåta orättfärdighet om man vill. Främja vår ödmjukhet så att vi förstår att idéer tyvärr inte alltid är de bästa. Du rättfärdige Gud, vägled oss vänligt och rätt. Amen.
 2. 🇸🇪 Trosbekännelse till amorism®. Den nuvarande är bra. Men utveckling av en ny pågår. Länk till artikel: trosbekännelse. Trosbekännelsen har bra (troligen världens bästa) definitioner av begreppet kärlek. (Och vad kärlek inte är.)  I artikeln finns även andra kyrkors trosbekännelser.
 3.  🇸🇪 Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna). (Begreppet välvilja har numera av somliga föreslagits ingå i psykologins femfaktormodell. Min kommentar till det finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med det (enligt amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i våra trosbekännelser och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppet välvilja tillräckligt bra.
 4. Bilden visar FN's flagga. 
  Amorister får förstås tycka 
  vad de själva vill även om FN.
   
  Om Ukraina och Ryssland, i dessa länkar kan ni läsa om illusioner om FN's mänskliga rättigheter: 1) Du kan främja det som är ännu viktigare än FN's mänskliga rättigheter och FN; även förklaring: därför har varje stat och varje människa varit och är 'tvungna' att bryta mot mänskliga rättigheter. 2) De mänskliga rättigheterna påstår att Ryssland och stormakterna har rätt att göra vad de vill; är det bra eller dåligt? Läs gärna om hur FN fungerar. 3) Icke-amoristisk filosofi och psykologi har en grav svaghetDessa förstår nämligen inte tillräckligt bra vad äkta kärlek är. Men amorism förstår, vilket kommer att visas tydligare i den kommande boken om amorism. Punkt 1 - 3 här visar att det oftast är viktigare att utbilda om amorism än om FN och FN's s.k. mänskliga rättigheter. (Men all utbildning, även om FN och illusioner etc. kan vara bra att avslöja.) 

  Konflikten i Ukraina visar att mänskligheten behöver helga något som är viktigare än FN och andra religioner, nämligen amorism, vilket avses att visas mycket tydligare i min andra bok.
 5. Kul att se duktiga akrobater!
  De har inget med Amoristerna
  att göra, men de är välkomna!
  Amoristerna hoppas att snart
  publicera den förtydligade 
  trosbekännelsen.
  Länk: Sveriges nationaldag den 6:e juni.
 6. 🇬🇧 Judgment. Amoristic philosopy (Judges, punisments, acquittals, Bible and more) brings clarity to the concept Judgment and love. 
 7. Amorism helgar verklighet, inte illusioner. Amorism utbildar om och helgar verkliga dygder, främst och åtminstone total välvilja (enligt amorism) som är av nåd till alla oavsett deras värde. Enligt amorism kännetecknas varje rättfärdig varelser av total välvilja. Rätt definitioner är viktiga för att förstå detta. Amorism tror att det är viktigt/heligt att utbilda om detta som är totala välviljans vision och om de amoristiska dygderna. Och utbilda om att olika människor är olika bra på att förverkliga dygderna. Amorism inser att varje människa bryter mot lagar och rättigheter; politiker t.o.m. ändrar lagar och rättigheter. Amorister får tro på illusioner (även FN's mänskliga rättigheter, 'alla lika värdighet' och demokrati/'demokrati'). Amorism är inte motståndare mot sådant. Men amorism helgar inte sådant, illusioner och naivitet. Amorism avslöjar det självmotsägande i de mänskliga rättigheterna; nämligen sådant som gör att de är verkningslösa mot somliga tyranner och sådant som gör att människor lärs att bli lögnare av rättigheter, lag-samlingar eller (utopiska och dystopiska) visioner. Icke-amorister saknar någon tillräckligt bra idé om när det kan vara moraliskt acceptabelt (även om det inte är det mest rättfärdiga) att ändra eller t.o.m. bryta mot lagar, rättigheter etc.. Jag och amorism tror att ett optimalt motmedel (men inte det enda) mot många illusioner är att människor och samhälle utbildas om dygder (främst rättfärdighet) och om rätt definitioner av dessa dygder (amoristiska definitioner). 🇸🇪 Därför föreslår jag följande [ingen måste instämma i detta eftersom amorism (läran) endast är kravlös utbildning]: inför amorist-certifieringistället för att som nu 'demokrati-'certifiera (d.v.s. sluta bevilja alltför mycket bidrag till illusioner).
 8. 🇸🇪 Filosofi. Amorism innebär ny och förbättrad filosofi. Länk till artikel: Filosofi. 🇸🇪 Amorism erbjuder nytt ord för kärlek eftersom det inte funnits tillräckligt bra definition tidigare. Artikeln Nytt ord för kärlek antyder varför detta behövs; (förtydligad den 21-02-02). 🇬🇧 The article Amor, caritas and Cupido explains why mankind needs amorism, the new explanation of love.  🇸🇪 Något som skulle kunna kallas insiktsfull och ärlig kapitulation (av andra filosofer och andra psykologer) i att definiera begreppet kärlek publicerades i professor Sapolskis bok år 2017. Det visar att filosofi (ofta) inte är självklart och lätt, inte ens för världsberömda experter. Även jag har insett att uppgiften är svår. Men amorism har lyckats definiera och inte kapitulerat. Några av våra resultat visas i vår trosbekännelse; detta borde mänskligheten glädja sig åt. Läs gärna om akademiska titlar.
 9. Begrepp som dom 
  och straff klargörs
   med amoristisk 
  filosofi; se artikeln 
  Judgment.
  🇸🇪 Amorism bygger på Amoristiska visionenAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln(men amorism tror sig kunna förklara sådant bra). Utredning av begreppen präst, biskop och pastor; 🇸🇪 diakon och 🇸🇪 urkyrka. Förklaring av vad kyrka egentligen betyder. Artikeln förklarar även skillnaden mellan tempel och kyrka. 🇸🇪 Begreppet religion blir ännu viktigare och mera användbart om moderna definitioner inte används. Läs min definition av begreppet religion. Definitionen är inspirerad av begreppets ursprungliga betydelse.
 10. 🇸🇪  Vad innebär amorism: förbättring, uppenbarelse eller reformation.
 11. 🇸🇪  Läs om de amoristiska definitionerna av rättfärdighet respektive orättfärdighet. Tack vare amorism så kan man förstå att rättfärdighet kan vara ett mycket viktigt begrepp, även för ateister och icke-religiösa. Andra läror kan ha andra definitioner.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

5 kommentarer:

 1. Har du haft väckelse möte i Enköping? Planerar du andra ställen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. När den kommande trosbekännelsen har publicerats kommer vi att ha nästa officiella möte. Se gärna den nuvarande artikeln om vår nuvarande trosbekännelse. Den kommande trosbekännelsen är förtydligande av den nuvarande. För övrigt, artikeln om Enköping har avlägsnats.

   Radera
 2. Vad roligt, var kommer mötet hållas?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kära vänliga person, genom personlig kontakt. Vem är du?

   Radera
 3. Jag vill nog vara anonym tillsvidare, för det är lite konstigt hur du kallat till möten,man ska själv komma med plats och tid samt upplåta sitt hem eller lokal.Det gängse är väl att Amoristerna kallar till mötet med tid och plats, och det är märkligt att det inte har upplåtelse en lokal för att sammlas på alla dessa år.Och att kalla en bild för artikel är än märkligare,en artikel bör väl vara mer förklarande än att bara ha en bild.Det är många sk artiklar som är på samma sätt. Det liknar mer ett Facebook inlägg än seriösa artiklar.Trevlig midsommar. Anonym.

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.