Sveriges nationaldag år 2023. Nuvarande monarkin Sverige 500 år

Bättrad den 2023-06-07 kl. 11:05 monarkin; bild; 23-06-05 kl. 19:26 Västerås riksdag; kl. 19:07 Augsburgska bekännelsen; kl. 14:50 Kristofer; 14:38 landslagen; kl. 13:56 jubileum 500 år. Denna artikel publicerades första gången den 16-06-06 kl. 11:20 på www.amorism.cc.

Jpg image of Swedish national day
Sveriges flagga.
Flera andra nordeuropeiska
staters flaggor har kristet kors.
Denna artikel avses att utvecklas. 

Idag säger jag och alla som vill: Heja Sverige, svenska folket, svensk kultur, en oersättlig del av världen. Sveriges nationaldag är den 6:e juni. Den 6:e juni är Gustavs namnsdag i Svenska almanackan. Det är numera Sveriges nationaldag. Dagen har kallats Gustavs dag efter Gustav Vasa och andra svenska kungar. Gustav var redan sedan år 1520 Sveriges riksföreståndare. Idén om svear, Sver(i)ghe, suiones, Suecia, Svithiod, Svealand, Sverige och det folk som hör hemma här är mycket äldre än så. (Den romerske historikern och senatorn Tacitus använde ca år 100 e.Kr. ordet suiones om nordbor.) I Konung Magnus Erikssons landslag står att riket Sverige består av sju biskopsdömen och nio lagmansdömen. Och att Magnus är kung. (Sverige har före kung Magnus sedan 1200-talet haft andra kungar. Men Magnus enade Sverige ytterligare.) Och att Sverige leds och ska ledas av en kung som väljs och inte ärvs. Och kungen ska älska Gud och den heliga kyrkan. Lagen började gälla ca år 1341. Det är den äldsta kända landslagen som förkunnar att samma lag gäller i olika landskap och olika städer i Sverige. I städer kunde kompletterande lagar gälla. Magnus utgav på 1350-talet särskild stadslag. I Norge fanns sedan tidigare en egen landslag. Sverige, Norge och Danmark var uppenbarligen olika länder. Sydöstra Finland tillhörde Sverige. Öppna denna artikel och läs mera om Sverige...

Femhundraårsjubileum
i Hagaparken 2023-06-06.
År 1442 omarbetades Magnus landslag av Kristofer av Bayern; (han regerade över rikena Sverige, Danmark och Norge) till år 1448. Denna lag kallas Kristofers landslag. Han lovar däri att i Riksrådet och som länsherrar får endast väljas män som är födda i Sverige. Sveriges ekonomi skulle hållas åtskiljd från Kalmarunionens ekonomi. Denna landslag och Magnus stadslag gällde tills att dessa ersattes av Lag år 1734. Den monarki som finns sedan 6:e juni år 1523 är alltså inte Sveriges första monarki, men vägen till den nuvarande monarkin. I 
Västerås riksdag år 1527 beslutas att Kung Gustav Vasa hade all makt över kyrkan i Sverige, alltså Svenska kyrkan. I riksdagen med Gustav Vasa år 1544 beslutades att Sverige skulle vara en ärftlig monarki. Efter kung Gustav Vasa beslöts vid Uppsala kyrkomöte år 1593 att varje monark måste bekänna sig till (alltså helga) den s.k. Augsbugska bekännelsen (alltså vara Lutherskt kristna); Augsburgska bekännelsen är en protestantiskt kristen trosbekännelse som många protestanter anser ska komplettera, men inte ersätta de tre äldre kristna trosbekännelserna. Med 'Sveriges nuvarande monarki' menar jag här att monarkin är ärftlig och att monarken ska helga Augsburgska bekännelsen. (Den amoristiska definitionen av religion nämner att religion är något som anses vara viktigt.)

Den 6 juni har även kallats Svenska flaggans dag. På 1800-talet började den 6 juni firas som en nationell minnesdag. Nationaldagen firas till minne av den 6:e juni 1523 (enligt den gamla julianska kalendern, vilket egentligen är den 16 juni enligt vår nutida kalender som är gregoriansk). Den dagen valdes Gustav Vasa till Sveriges kung på riksmötet i Strängnäs. Då blev Sverige en självständig stat. Kalmarunionen upphörde slutgiltigt och katolska kyrkans (Roms) makt stoppades. Ungefär vid denna tid 'förbjöds' katolska kyrkan i Sverige. Gustav Vasa införde istället Martin Luthers reformation av kyrkan; såsom i andra Nordeuropeiska stater vid den tiden. Kristendom har åtminstone sedan 1200-talet påverkat mycket hur Sverige har utvecklats.

Sveriges nationaldag den 2016-06-06
på Skansen. Skansen fyllde
125 år år 2016
Luthers reformation var ett steg på vägen till ökad yttrandefrihet. Men det dröjde. År 1766 fick Sverige världens första tryckfrihetslag vari yttrandefrihet försvarades. Hertig Karl (senare Karl XIII) undertecknade 1809 års regeringsform den 6 juni. Den innebar i vissa fall ändring av svensk politisk tradition, nämligen att kungen, alltså den kristna ledaren fick något minskad makt. (Kungen, den kristna ledaren, behöll dock mycket politisk makt till den 6 juni år 1973 då regeringen införde 1974 års regeringsform. Men Luthersk kristendom präglar fortfarande kungahuset, och även Sverige, svensk kultur och lagstiftning.) Från 1916 firades den 6 juni som svenska flaggans dag. En del festligheter för olika svenska högtider infördes av Arthur Hazelius (Nordiska museets och Skansens grundare). Alltsedan juni år 1893 ordnas där festligheter i nationalistisk anda. I Skansen årsbok för 1893 skriver Hazelius att "såsom de fosterländska minnenas högtidsdag har på Skansen införts den 6 juni, Gustafsdagen, vilken där har firats och hädanefter kommer att firas såsom svensk nationaldag". Sveriges nationaldag bör prioritera Sverige, kulturen, folket och landet. I vår kultur ingår korset, vilket antyder Europas kristna inspiration. Sanning, yttrandefrihet, vetenskaplighet och välvilja är några viktiga amoristiska dygder. Dygderna borde helgas på nationaldagen. Amoristerna, kyrkan för amorism ber för Sverige, svenska folket och kulturen. Jag och andra helhjärtade amorister menar att mänskligheten behöver reformeras med amorism. I följande artikel kan ni läsa om att Luther skapade en ny kyrka och att Amoristerna, kyrkan för amorism är en svensk, ny religion, vilket är ovanligt. 

Kronprinsessparet Victoria och Daniel
Så gott som allt som står i denna artikel om amorism förklaras i boken Amorism. Amorism betonar välvilja. Men allt måste inte accepteras. Det är viktigt att älska sig själv om man vill älska andra. Se om boken Amorism i länken: bok Amorism. Amorism menar att denna vision är viktig att bevara och utbilda om. Därför har amorism en trosbekännelse: länk: Amorism trosbekännelse.Kung Gustav Vasa i Mora
Självuppoffring kan vara bra. Men det kan även missbrukas. Amorism varnar för att självuppoffring/ altruism är ett otydligt begrepp som lätt missbrukas till orättfärdigt förtryck: Altruism. Läs gärna även om egoism och gruppegoism, vilket kan vara nödvändigt, men många vill inte erkänna det: Gruppegoism. Enligt amorism är varje människa en kombination av 1. mer eller mindre självuppoffrande och 2. mer eller mindre egoist; även om somliga inte erkänner det. Jag tror att amorism är den tro, lära, filosofi och religion som har den bästa vägledningen för att reglera egenskaper som egoism, gruppegoism och självuppoffring/altruism. (Läs gärna även om Humanism.)


Livet kan innehålla fred, men även konflikter. Som alla stater så har även konflikter format Sverige och vår historia. Sverige har haft fred i ca 200 år. Härligt! Läs om hur amorism ser på konflikter. Bilden visar hur Karoliner, Svenska soldater kunde se ut på 1700-talet. Även ni, kära vänner och läsare, är välkomna att vara med på bilder.

Amoristerna, kyrkan för amorism behövs för att främja sanning vetenskaplighet och yttrandefrihet. Sådant är viktig. Ty brist på sådant hindrar kärlek. Amoristerna helgar även amorism (total välvilja) och artighet. Sverige firar 250-årsjubileum år 2016 för världens äldsta yttrandefrihetslagstiftning. Många personer och föreningar försöker motverka yttrandefrihet, även om de inte erkänner det. Länge leve Amoristerna och Sverige!
Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

2 kommentarer:

  1. Tack Fredrik för att dela med Dig Kunskap Historiken en Dag som Denna, nämligen National Dagen tidigare kallad Svenska flaggans dag!All kunskap ger näring och liv till det cerebrala och stimulerar den grå massan som har sin viktiga funktion och är unik för varje människa.Tack ännu en gång för den glädje Du Ger och sprider i kring Dig!Hls Berra💝

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tack till vår vän Berra! Det är lättare att förverkliga välvilja till vänner.

      Radera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.