Lars Larsen

Bättrad den 2020-05-29 rubrik 20-05-17; 20-05-28; kl. 10:22 inte lika värde; 20-05-27 bild; 20-05-26 inledning; 20-05-23 förtydliganden; 20-05-22 bild 1 om benet; 20-05-21 bild med text från Lars hemsida; Rousseau; 20-05-20 bild om din anda; 20-05-19 kl. 10:23 Lars har kanske setts; bild 2 om du hittar spår20-05-18 varning, felaktig folkbokföring20-05-17 disposition; tillägg och korrektur. Denna artikel publicerades den 2020-05-12 kl. 11:41 på www.amorism.cc.

Även jag (t.v. i bilden) 
m.fl. mötte och talade med 
Lars (t.h. i bilden) 
den 2020-05-26.
Amorism (den nya läran/
filosofin) kan bidra till 
bättre förståelse av 
världen; jfr. definitionerna 
av begrepp som 
helighet och religion.
Amoristisk terminologi 
behövs för att sådana 
begrepp ska förstås bättre.
Ordet μοναχός uttalas 
ungefär [månnachås].
Hurra, vår vän Lars Lever. Vittnena Ingela och B. K. som är dina vänner (sedan länge) har troligen sett dig och talat med dig vid Brotorpsstugan den 2020-05-17 (ca kl. 18). Jag Fredrik har talat med B.K.. Han sade att du sade att du just hade återkommit. Att du har varit i annan stad. Du Lars hälsar alla vänner via ett vänligt (försonande) brev till Titti den 2020-05-20. Du Lars sade dig må bra nu. Du sade dig önska att återuppta ditt läsande, skrivande och andliga aktivitet. Jag ber för att det går bra. Tack för att du kontaktade! Välkommen att tala med mig under sekretess. Jag har den 20/5, 21/5 och 22/5 bett Titti att hon (om hon möter dig) ska ge dig mitt nummer och att det vore trevligt du ringer mig. 

Nedan i denna artikel har jag försökt beskriva hur jag uppfattar dig vår vän Lars Larsen. Artikeln innehåller viktig information om filosofi och allmänna livsfrågor. Du har oroat oss med dina tre avskedstexter. Men vi förlåter dig.

Stort tack (och virtuell kram) till alla som har hjälpt! Gud välsigne er och alla! Föreslår att vi som vill sjunger amoristmantrat om vi möter dig; om du tillåter. Jag tror att mänskligheten behöver det. (Jag önskar även läsa några verser ur den amoristiska trosbekännelsen.) (De som vill kan även sjunga psalmen Livet vann. Den har nummer 153 i Den svenska psalmboken.) Annat förslag?


Man kan poetiskt säga: Du Lars orsakade denna (o)klara 'soppa'. Vi gjorde (ut)redningen. Glädjande om du hör av dig till mig eller någon annan av Amoristerna dina vänner. 


Jpg. Lars Larsen
Signalement på vår vän 
Lars: 180 cm lång,
blå ögon.
Du talar svenska 
(lite norsk-finsk brytning). 
Jag tror att du hade
skägg (ungefär 
som bilden) när vi 
möttes i februari eller 
mars 2020. Men jag 
är inte säker. Detta är 
den senaste och 
bästa bilden
 jag har sett av dig.
Nedan är information som gällde till den 2020-05-17 då du hittades. Allt som gällde då kanske inte gäller nu. Jag har nedan försökt skapa ett minne av dig.

Du är vår vän Lars Larsen, även kallad "Munken", "Forest Man", "Skogsmannen", "Forestman Snailson". Vi saknar din och Tittis poesi-duo "Mosspoeterna". Vi saknar dig. Hör av dig. Tre (av varandra troligen oberoende) vittnen som jag mött såg dig senast den 2020-04-12 (påskdagen) hos vår vän Eddie i Gamla stan i Stockholm. Då överlämnade du även ett avskedsbrev till Eddie. Du kallar avskedsbrevet för AvskedsordDå var du (som vanligt) fysiskt välmående. Kvällen den 2020-05-16 såg jag och fotograferade det avskedsbrevet (kan publiceras här vid behov). Den 8/5 hörde jag att Einar och Titti (din f.d. flickvän) sade att du var "försvunnen". De ville att vi skulle söka efter dig. Började mitt sökande så fort jag hörde detta. Jag kontaktade myndigheter (Polisen, Missing People och Ps) eftersom Titti och Einar tyckte det, men de var rädda att du skulle bli arg på dem om de själva anmälde. Einar och jag tänkte att vi den 10/4 skulle söka efter ett annat dokument, nämligen ditt "Testamente" som person A hade nämnt skulle finnas på specifik plats, för att hitta dig. (Jag hann ej närvara fysiskt den 10/4.) Einar hittade det själv den 10/4. Jag levererade information till myndigheter och arrangerade fysiska sökningar. Den hemliga kartan jag skapade (med dina och vännernas uppgifter) har myndigheterna inte fått se. Eftersom myndigheterna inte deltog fysiskt.

Vi fick bra motion och
vänskap i letandet efter dig.
Här ber vi för dig.
Den 12/4 gav Einar kopior av ditt "Testamente" till mig. Den 13/4 gav jag en kopia till Titti och till en annan part. Jag har arrangerat och deltagit i sökande med mina vänner; fysiskt sökande den 14/4 och 16/4. Den 15/4 fick jag av Polisen rätt nummer till din bror Nils. Han har också sökt efter dig på olika sätt, även mycket fysiskt sökande. Han har kontaktat myndigheter, anmälde före mig. Vi sökte tillsammans första gången den 16/5. Under dessa två dagar visste jag inte innehållet i ditt nämnda avskedsbrev. Glädjande att du däri nämnde mitt och fem andra vänners namn; och övriga vänner (anonymt). Du förstod uppenbarligen att amorism (total välvilja) även omfattar dig och att din anda och amorism har några likheter. (Amorism betyder här min läran som jag publicerade och registrerade år 2012 och alltjämt helgar. Den är ganska bra beskriven i utgåva 1 av boken Amorism som jag publicerade år 2016. Nästa utgåva blir ännu bättre.) Men det finns även skillnader mellan amorism och dina idéer. Jag har följt din andliga utveckling alltsedan några år. Se mera nedan. (För övrigt, din gamla folkbokföringsadress till en bekant i Danderyd stämmer inte. Jag talade med de boende där bl.a. den 2020-05-16. De önskar att den felaktiga uppgiften raderas eftersom de inte sett dig och inte har haft kontakt med dig på 7 år.)

I avskedsbrevet skriver du "Min tid på fronten är över. Nu väntar hemkomst och segerlön." Jag tolkar detta som att du har kämpat/stridit för det du tror är bättre kultur/religion, filosofi och mera kärleksfull värld, mera tacksamhet, mera ärlighet; (amoristiska definitioner av dessa begrepp anbefalls för att ni ska förstå rätt). Jag känner även att ditt avskedsbrev uttrycker (uttryckte) frustration och besvikelse, att du inte var (eller är) helt nöjd med livet och mänskligheten (eller det du kallar "civilisationen"). (Amorism betonar att man/du ändå kan vara lycklig.) Min kommentar till dina här citerade ord: jag tror att världen behöver amorism, den i detta avseende ofta bästa idén/ läran/ filosofin/ religionen. Amorism är en ny lära (sedan år 2012) som är bättre på att förklara likheter respektive skillnader mellan begrepp som vänlighet, artighet och kärlek. (Ett av många tecken på att bättre definitioner, alltså amorism behövs är ett erkännande av en världsberömd professor i beteendevetenskap.)

Mera om din anda. År 2005 grundade du själv Den heliga naturens orden, din egen klosterorden (inte registrerad?). Tack för viktiga samtal om filosofi och teologi som du och jag har haft sedan vi möttes i början av 2000-talet (år 2007?) i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm. Du har alltsedan dess (och före att vi kände varandra?) kämpat för naturens bevarande och att mänskligheten ("civilisationen") inte ska förstöra naturen; vilket jag menar är en svår konflikt. Det är ibland omöjlig att lösa konflikten helt "rättvist", vilket jag informerat om. Jag har även bemött din idé om ojämlikhet (människor – djur, natur) genom att i samtalet införa begreppet rättfärdighet. Och att förkunna den amoristiska idén att rättfärdighet innebär total välvilja; obs., inte upphävande av sitt ego; [eftersom upphävande av egot troligen är omöjligt (om vi inte dör eller blir Gud allmäktig, allvetande etc. Amorism bygger inte på Gudstro, men amorism har teologi som menar att inte heller Gud kan vara alla till lags även om han skulle vilja.)]. Utan amoristiska (filosofins/lärans) definitioner av ego och egoism, välvilja, kärlek, helighet m.m. förstås sådant inte tillräckligt bra. Amorism menar, istället för upphävande av egot, att insikt/meditation om egot är viktigt. Och att inse/meditera/be om välvilja (de amoristiska definitionerna). T.ex. om att välvilja kan ha tre olika riktningar, nämligen egoism, gruppegoism och amorism; se trosbekännelsen. Och om nåden att få leva även om man inte är perfekt. Du är alltsedan många år intresserad av filosofi och religioner. Du kallar dig (enligt din hemsida) sedan år 2009 även för muslim. I din bok Djurisk teologi (publicerad år 2010) kallar du din egen idé för djurism. [Min kommentar: idén i djurism är Jean Jacques Rousseaus idé att civilisationen förstör människan. Jag tror att Rousseau inte har helt rätt i att förkunna sin idé om "rättvisa" genom det naturliga. Ty enligt amorism är även djur beroende av revir och kamp. Jag menar att naivt helgande av natur och rättvisa kan vara utopi/dystopi. Dessutom: förväxla inte amorism (total välvilja) med Rousseaus "allmänvilja" (volonté generale) och "summan av allas viljor" (volonté de tous). Men Rousseau och Larsen har rätt i att naturen är viktig.] I synnerhet förr betraktade du under några år ditt begrepp djurism som din religion. (Men det jag kallar välvilja (kärlek) till djur och natur är något som fortfarande inspirerar dig, åtminstone när vi år 2019 talade om sådant. Tack för din välvilja! Amorism och jag helgar välvilja till dig även om du inte skulle ha välvilja.) Men nu senast är du snarare endast på flykt ifrån en specifik situation som du inte gillar. Din flykt kan upphöra. Lycka till t.ex. med nya tag med poesi, skrivande och möten med kärleksfulla (inte naiva) vänner.


Bild med mina kommentarer
till en av dina artiklar där 
du bl.a. kallar dig muslim.
Amorism visar att orättvisor
finns. Jag förstår att du är
 besviken. Men jag tror att
civilisationerna och 
mänskligheten (troligen) 
skulle bli bättre om 
flera utbildades med 
amorism. Se även min bild 
(nedan) om Wikipedia.
Klicka på bild så förstoras 
den.
Ditt gillande av islam bekräftas av din artikel daterad den 2020-03-01 på din hemsida www.larslars.blogg.se. Jag kallar detta för att du är religiös eklektiker. Du hade blivit ateist (gudsförnekare) när vi talade år 2017 eller 2018. (Jag förklarade då: enligt amorism är det många som främst helgar sin naturliga egoism eller sin naturliga gruppegoism. Alla vuxna och tillräckligt friska helgar alltså något. Men många andra lärare, filosofer, psykologer, icke-religiösa, ateister, skolor och andra läror (kyrkor) än Amoristerna förstår inte detta eftersom de inte har amoristiska definitioner.) Därefter är du återigen öppen för någon sorts gudstro som har vissa likheter med amoristisk teologiDu är alltjämt även någon sorts kristen, även enligt den sista texten jag sett av dig, nämligen det nämnda avskedsbrevet den 2020-04-12. Jag menar att du avser det som jag kallar kristet-amoristisk anda; amoristisk betyder här välvilja till många, (egentligen till alla)Men jag menar att du borde (lär av läran amorism att) glädja dig åt nåden att få leva även om du inte är perfekt. Hoppas att du får möta rättfärdiga (d.v.s. kärleksfulla och ärliga) personer som inte är naiva. Det behöver du och mänskligheten. Du är beroende av mänsklighetens produkter. Enligt amorism har du (som jag har sagt till dig) rätt att prioritera dig själv och dina vänner (och mänskligheten före djur). (Bra om du inte tror på illusionen "alla varelser har lika värde".) Amorism säger att det är mycket som vetenskap och religioner inte vet om framtiden (och om liv efter detta finns eller inte finns). Gör därför, om möjligt, något gott av det du har nu.


Artikel om Lars på Wikipedia.
Klicka på bild så förstoras den.
(F.ö., läs min artikel om
Wikipedia och dominerande
massmedier. Var glada att jag är

amorist. Ty jag har total välvilja 
även till er. Men tills vidare 
förtjänar ni denna kritik etc..)
Tack för att du och Titti ordnade några poesiläsningar med er poesi och "öppen scen" där vi fick läsa amoristisk poesi! Därigenom gjorde ni viktig insats för mänskligheten, filosofi och poesi. Vi önskar mera av öppna scener (för amorism).

[Kanske var det Lars som ca den 2020-05-10 sågs i kraftig rutig skjorta gå och skrika i skogen? Troligen har du inte varit i psykiatri 2020-04-01 – 2020-05-17. De visste troligen inte var Lars var då och nu(?). Detta motsäger (troligen) felaktig information (som en orättfärdig människa (mytoman?)) vidhöll.]Jag kan visa nedanstående dokument för behöriga personer:

1. Dokument.

2. Kontakta mig Fredrik för hemlig karta.

Jpg. skeleton bone femur human
Bild 1 av benet (skelett) som jag
hittade under sökningen. I samråd
med Polisen överlämnade jag det till
Polisen. Jag vet ännu inte vad
det är för sorts ben, djur?
3. Klicka på bilder så förstoras de. Glädjande att Lars troligen lever.
Bild 2 av benet.


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.