Gud och Guds vilja

Bättrad den 16-08- 28 kl. 23:14. Denna artikel publicerades första gången den 16-08-28 kl. 16:30 på WWW.AMORISM.CC.

Bildspel Gud
Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud och Guds vilja, se boken Amorism i referens2. Gud och Guds vilja är omstridda begrepp. Ty det finns olika förklaringar i olika religioner om Guds vilja. Olika läror har olika idéer om sådant. Olika personer i samma religion kan ha olika idéer om sådant.
Amorism bygger istället på idén att välvilja är viktigt. Alla kan förstå amoristiska definitionen av välvilja.

Amorism menar även att det finns tre olika sorters välvilja, nämligen: 1. amorism är den högsta sortens välvilja, 2 gruppegoism är en lägre sorts välvilja, 3 egoism är den lägsta sortens välvilja.

Gud
Boken Amorism
Allkärlek är kärlek till alla. Boken förklarar även många andra ord för kärlek och kärleksliknande företeelser, även grekiska och latinska. På engelska heter allkärlek universal love. Boken förklarar att amorism är en sorts allkärlek. Men boken förklarar även att amorism betyder total allkärlek. Amorism betonar nämligen total välvilja (kärlek), alltså allkärlek utan avund och orättfärdig missunnsamhet. Amorism är den rättfärdiga sortens välvilja och kärlek.

Med amorism (läran och boken) som förklaring så förstår man att begrepp  som rättfärdighet, synd, kärlek, barmhärtighet, artighet, ödmjukhet, förlåtelse, sanning, yttrandefrihet, styrka, nåd och vetenskaplighet kan vara besläktade begrepp. Och att begreppen är viktiga även för ateister. Om man utgår från amorism (läran) så förstår man sådant. Amorism berikar förståelsen! Man kan vara amorist och ateist, agnostiker eller teist samtidigt. Ty amorism är inte beroende av förklaringar om Gud. Men amorism (läran) är öppen för att alla goda/föredömliga varelser, även Gud (om han/hon/den finns) är helhjärtade amorister. Alltså att alla rättfärdiga varelser har total välvilja, även om de inte alltid kan förverkliga sin välvilja. Amorism förklarar även att välvilja kan vara förverkligad eller oförverkligad. Amorism menar att världen bör tala mera om välvilja, åtminstone i amoristiskt perspektiv för att förstå bättre. Annars förstår de troligen inte heller Gud rätt. 

Amorism är öppen för teologi. De står i boken och i trosbekännelsen och i artikeln Gud och Treenigheten. Amorism har egen teologi. Amorism är öppen för tron att att Gud och alla rättfärdiga varelser har amoristisk välvilja. Amorism är även öppen för att Gud och alla rättfärdiga inte är fullkomlig i allt, förutom i amorism (total välvilja). Amorism varnar för andra och alltför självsäkra och detaljerade uttalanden om Gud och Guds vilja. Amorism varnar för bedrägerier.

Jag, amorism och trosbekännelsen1 menar att kärlek förstås bättre om man först förstår att essensen i all äkta kärlek är välvilja och att kärlek även betyder förverkligad välvilja. Då förklaras vissa paradoxer som många människor annars inte förstår. Både boken och trosbekännelsen förklarar även att det viktigaste i all äkta kärlek är välvilja, amorism är alltså total välvilja till alla. Boken och trosbekännelsen förklarar även att: gillande är härligt, men inte nödvändigt för äkta kärlek. Kärlek måste inte innebära sex. Kärlek kan innebära gränser. Kärlek kan till och med innebära konflikt. Ty amorism (total välvilja till alla) är viktigare än fred. Konflikträdsla är alltså inte alltid det bästa! Amorism är bättre än Bibeln på att förklara sådant.

Boken Amorism sammanfattas i en trosbekännelse. Trosbekännelsen förklarar även hur amorism förklarar över hundra andra viktiga ords betydelser. Det är mångårigt och intensivt filosofiskt arbete bakom boken. Många idéer och förklaringar är nya och unika i en unik kombination, som visar likheter respektive skillnader mellan olika ord/begrepp. Köp boken och stöd gärna arbetet genom ekonomiska gåvor. Ju mera gåvor desto bättre blir tryck och annat. Se referens2 om hur du beställer boken.
Referenser (Ver. 16-08-26)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism; via länken kan man även köpa boken.
3. Följande artikel visar behovet av amorism, att andra källor har otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl.: Amorism educates.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 160826)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Amoristerna behöver ditt stöd! Om du stöder så blir det flera och bättre: möten, artiklar och böcker: Ekonomi. Amoristerna är 100 % ideell verksamhet, alltså ingen har lön; och vi arbetar effektivt. Därför kommer varje gåva helt till nytta. 
 2. Länkar till nästa möte. På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. (Somliga möten har inte amorism som huvud-tema.) Ofta hålls även föredrag om filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism
 4. Världen behöver amorism. Här visas att andra böcker, lärare och läror behöver amorism. Nyheter med  amorism jämförs med andra lärare och källor. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat Amorism educates.
 5. English article on amorism: Definition of amorism
 6. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 7. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse
 8. Lång artikel som förklarar mera om amorism. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition
 9. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon
 10. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 11. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism
 12. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Men även denna artikel: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 13. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 14. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 15. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.