Lika värde och lika värdighet, eller?

Bättrad den 21-03-17 negativt människovärde, variabelt människovärde, likhetsfundamentalism, 2018-07-01; 18-06-21 Frågor; Slutsats; Svar; 18-06-19 dygder. Denna artikel publicerades första gången den 17-01-31 kl. 9:53 på WWW.AMORISM.CC.
Den 2021-03-17

Fredrik Vesterberg läser
ur sin bok Amorism
Amorism är inte politik. Amorister måste inte instämma i mina privata åsikter. Amorism bygger inte på att alla har lika värde eller lika värdighet. Amorister måste inte förkasta att alla har lika värde/värdighet. Enligt amorism betyder värdighet: att ha visst värde eller vissa rättigheter. Detta är grunden i allt som handlar om värdighet. Enligt amorism kan man behandla människor väl oavsett deras värde och värdighet. Det kallas nåd, godhet och välvilja; även dessa begrepp förklaras av amorism. Amorism förstår att sådana begrepp har samband. Därför är amorism en lära, t.o.m. med egen terminologi. Läran förvaltas av samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Om rätt filosofi/definitioner inte finns och inte förvaltas så blir det missförstånd. Begreppen värde och värdighet är exempel på att många andra människor och andra filosofer missförstår. De har inte rätt filosofi/definitioner och de förvaltar inte rätt filosofi/ definitioner. Amorism är inte självklart. Man måste läsa för att förstå amorism och mycket annat i världen. 

"Frågor": Har alla människor/svenskar lika rätt att få lika hög inkomst/lön? Har alla människor/svenskar rätt att få köra bil? Har alla människor/svenskar rätt att äga vapen? Har alla människor/svenskar rätt att ha en livskamrat? Har alla människor rätt att ha sex? Har alla människor rätt att ha vänner? Varför har då inte alla lika hög inkomst/lön? Varför har inte alla rätt att bära vapen? Varför har inte alla någon livskamrat eller många vänner? Varför föds inte alla med samma möjligheter? Varför har inte alla samma möjligheter att t.ex. bli svetsare, statsministrar, professorer o.s.v.? Varför får inte alla vara med (mycket) i massmedia? Varför är inte alla rättfärdiga? Dessutom: hur går "allas lika värde" ihop med den vanliga idén att det ska löna sig mera att arbeta med vissa arbetsuppgifter, mera än att inte arbeta, eller mera än att arbeta med "fel" arbetsuppgifter t.ex. arbeta kriminellt? 

Svar: Likhetsfundamentalister kallar jag de som menar att alla trots allt har lika värde. Amorism (läran) bygger inte på likhetsfundamentalism. Amorism är kravlös. Amorism varken förkunnar eller bekämpar likhetsfundamentalism. De flesta (eller så gott som alla) människor menar att inkomstskillnader och olika bemötanden (d.v.s. olika värdigheter) behövs. Ett exempel på sådant är vänskap. Alla människor väljer sina vänner och diskriminerar (ned-prioriterar) kontakt med många andra. Inkomstskillnader är ytterligare ett bevis på att alla inte har lika värde. Ytterligare ett (av flera) bevis är att man blir bemött beroende på hur man själv handlar och hur man själv är. Eftersom olika människor är olika så blir olika människor olika bemötta. Bevis är att att om du uppträder annorlunda i trafik, på krogar, i massmedia, bland vänner så blir du ofta olika bemött, alltså behandlad med olika värde och olika värde/ värdighet. Även ålder, utseende ekonomi, handikapp och kunskaper är olika. Därför blir olika människor bemötta med olika värde/värdighet. Alla människor, även kommunister, socialister, kapitalister, nationalister, miljöpartister diskriminerar. Ingen vill avskaffa diskriminering helt. Endast hycklare (eller okunniga) säger att alla har lika värde/värdighet och att de vill avskaffa all diskriminering. Om någon säger att de tycker att alla har lika värde eller lika värdighet så kommer sådant aldrig att förverkligas, även om de som säger så blir statsministrar eller kungar. Amorism menar: för att civiliserat/gott samhälle och även demokrati ska fungera optimalt bra så måste samhället bygga på något som är bättre än illusioner. Illusioner missbrukas och orsakar missförstånd. Amorism bygger därför på välvilja och andra specifika amoristiska dygder. Amorism är ingen illusion och ingen utopiObs., amorism är en ny och unik filosofi/lära som förklarat begreppet värdighet bättre än många (eller alla?) andra människor/filosofer. Jag och amorism är föregångare. Stöd mig t.ex. genom att köpa boken Amorism. Då kommer ännu bättre texter och ännu bättre filosofi.

Img. variabelt människovärde
Amorism bygger inte på att alla har lika värde/värdighet.
Men amorism (läran) är inte motståndare mot något, inte heller mot idén "alla är lika ...". Amorism bygger istället på idén total välvilja till alla. Referens: boken Amorism och Amoristernas trosbekännelse. Amorism är en kravlös lära, alltså inte politik. Så amorister får göra vad de vill, ställa vilka krav de vill, vara politiker om de vill. (Förutom på våra möten. Där gäller vissa ordningsregler.) Amorism är främst utbildning. Boken förklarar mycket mera om det som nämns i denna artikel, även definitioner av begreppen värde, värdighet m.fl. begrepp. Varför och hur idén "alla lika ..." används för att lura människor.
"Alla lika ..." är som en dogm, "helig" princip, "helig" ko, utopi och illusion som många människor och andra läror har alltför stor tillit till. "Alla lika ..." är en enkel och populär utopi och illusion som används för att lura till sig väljare och ersätta realistiska (och mera avancerade) idéer och läror som t.ex. amorism. "Alla lika ..." används för hyckleri som ignorerar de orättvisor som tyvärr finns (och troligen alltid kommer att finnas). Denna artikel visar några av de begrepp som ingår i amorism: Dessa m.fl. begrepp och kombinationen gör amorism till en unik och mycket viktig lära: Apologetik.

Jpg. Negativt människovärde
Många människor förstår inte tillräckligt vad vissa begrepp betyder. Många blir tyvärr lurade av dåliga, felaktiga eller otillräckliga förklaringar. Somliga är övertygade om att de själva förstår, men när man ber dem förklara många begrepp så blir det ofta självmotsägelser eller dåliga förklaringar. De får underkänt av mig. Deras illusioner är allvarliga, ty de orsakar onödigt mycket lidande för alltför många människor. Amorism har skapats för att avslöja illusioner och fel. Och för att ge bättre alternativ till mänskligheten. Amorism förklarar vad politik är: Politik handlar till stor del om att bedöma och värdera handlingar, människor och föreningar, företag, verksamheter och föremål. De som inte inser det förstår inte vad politik är. Men boken amorism förklarar på unikt sätt så att människor förstår hur världen fungerar. Amorism är en ny filosofi, ett nytt paradigm. (Amorism förklarar: Paradigm betyder förebild eller modell.) Amorism avslöjar illusioner. I artikeln förklarar jag att man bör använda amorism och en eller flera av dess dygder för bedömning av föreningar etc. Många föreningar i Sverige har så lite yttrandefrihet att de egentligen är anti-demokratiska. Ändå kallas de demokratiska. Tyvärr förstår många inte sådant. 


Slutsats: Eftersom alla inte verkar ha lika värde/värdighet så tror vi att välvilja, kärlek och andra amoristiska dygder och läran är mycket viktiga; i synnerhet amorism (total välvilja). Det är viktigt att förstå amorismens (lärans) definitioner av dessa dygder. Dygderna uppräknas i Amoristernas trosbekännelse. De förklaras i boken Amorism. Amorism (läran) har även definition av begreppet förtal. Amorism bygger inte på någon illusion. Det är svårt att ha demokrati utan yttrandefrihet i amoristisk anda. Det är ännu viktigare med yttrandefrihet i amoristisk anda än demokrati. Ofta blir det alltför mycket förtryck eller endast sken-demokrati om amorismens definitioner inte helgas/prioriteras. Läs boken Amorism så förstår du. Amorism tror att människovärdet kan variera från bedömare till bedömare och situation till situation; detta kallar amorism för variabelt människovärde. Människovärde kan enligt boken Amorism t.o.m. vara negativt, alltså negativt människovärde. Nämligen när någon arbetar för att slippa någon. Så är vekligheten tyvärr ibland. Därför predikar amorism nåd, förlåtelse och total välvilja till alla, oavsett deras värde.

Min kommentar: älska varandra, åtminstone påminn varandra emellanåt om total välvilja (amoristisk definition och de övriga dygderna som finns i trosbekännelsen).

Besläktade artiklar, länkar

A) Amorist-certifiering

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

2 kommentarer:

  1. Sällan publiceras så viktiga, bra, avslöjande och förklarande artiklar i världen. Amorism är en ny och viktig filosofi. Med glädje och övertygelse stöder jag amorism och nästa utgåva av boken Amorism. Fredrik förtjänar belöningar och berömmelse. Olof Vesterberg, professor med dr.

    SvaraRadera
  2. Läs Fredriks viktiga och bra artikel om Gustav II Adolf och hans betydelse för yttrandefrihet, demokrati, människovärde, religionsfrihet och kultur i Europa och Sverige. Den informerar även om svårigheten med religionsfrihet. Och att sådant inte är självklart. Artikeln borde läsas av alla! Jag Olof stöder Fredrik och Amoristernas viktiga arbete.

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.