Natur eller övernatur och Gud?

Bättrad den 2019-09-04 kl. 20:48 amoristisk teologi; 18-10-09 amorism har teologi, men amorism är inte beroende av teologi; 17-10-09 rannsakat och reformerat; bild En tredje tro; ljud. Denna artikel publicerades första gången den 2017-10-08 kl. 11:01 på www.amorism.cc.
Carl Reinhold Bråkenhielm i inledningen

I denna text är somliga ord länkade till förklaringar av vad jag och amorism menar med ordet. Denna artikel avses att utvecklas.

Kommentarer och råd till föredraget och panelsamtalet Reformation för Gud och Big bang. Det hölls i Storkyrkosalen i Svenska kyrkan (Svk) i Stockholm den 17-10-08. De tre talarna var: professor i fysik Ulf Danielsson, präst Svk Sabina Koi och professor präst Svk Carl Reinhold Bråkenhielm. Det rådde enighet om att människor har begränsad förmåga att förstå verkligheten och världens ursprung. Två olika läror/tro möttes: §1. Danielsson betonade att man inte kan veta om Gud finns och att alltför detaljerade utsagor om Guds vilja är förkastliga. Ulf betonade sin tro, som är strikt vetenskaplig. Amorism instämmer delvis i den. Men amorism är inte helt så. Ty amorism är en mänskligt utarbetad filosofi som accepterar specifika uttalanden om Gud och Guds vilja, nämligen: det är möjligt att Gud finns; avsikt kan finnas bakom goda möjligheter för alla; och Gud kan vara amorist (totalt välvillig till alla) referens: länk: Amoristernas trosbekännelse. Men amorism vet inte om Gud finns och inte heller om Gud är amorist (d.v.s. är välvillig till dig eller någon). Amorism bygger inte på teologi. Amorism är en självständig lära som består oavsett: Guds vilja, Bibeln, Jesus, vetenskap och andra läror. Om Gud inte finns så består amorism oavsett Gud. Amorism varnar för mera detaljerade uttalanden om Guds vilja än så, (i synnerhet för många egoistiska och gruppegoistiska uttalanden, definition: länk: Gruppegoism)..... 

Image jpg Big bang, before and after. Ulf Danielsson
Men Ulf brukar avvisa Guds verkliga existens och Guds vilja; det är något som skiljer amorism från den idé som Ulf brukar prioritera/helga. Men alla (artiga) även Ulf och präster i andra samfund är välkomna till amorism och Amoristerna. 

§2. Många människor och många religioner bygger på idéer om Gud och Guds vilja. Denna idé företräddes av Carl Reinhold och Sabina. Definition: Religion. Amorism och boken Amorism (länk) är en ny och unik samling av flera viktiga och nya idéer. Amorism förklarar begrepp som religion, tro, vetande, vetenskap, kärlek, rättfärdighet, egoism på bättre sätt än de nutida dominerande förklaringarna.


En tredje tro och lära


Bilder till mitt föredrag hos
Amoristerna år 2013 om
vetenskap och religion 
§3. En tredje tro framfördes av mig i frågestunden efter panelsamtalet. Nämligen: Amorism är en filosofi, tro och religion. Men amorism skiljer sig från många andra religioner och andra kyrkor eftersom amorism inte bygger på förklaringar om Gud och Guds vilja. Amorism har teologi eftersom det kanske finns obevisbara, övermodiga och galna uttalanden om Gud och Guds vilja som vi tror ibland kan behöva emotsägas. Amorism kräver att ledare för amorism accepterar amoristisk teologi. Amorism (läran) är alltså filosofi, men inte agnosticism. Amorism bevarar ärligheten i uttalandet att denna teologi är utarbetad av mig Fredrik Vesterberg. Den är resultat av att jag rannsakat och reformerat min egen tro och traditionell teologi. Denna teologi bygger inte på någon övernaturlig eller vetenskapligt icke-bevisbar uppenbarelse. Klicka här om du vill höra ljud: Min kommentar och fråga till Ulf. Jag menar att om man verkligen är överens om att man inte vet om Gud finns eller inte finns så bör man säga vad som är viktigast. Och undvika att säga alltför mycket om Guds vilja. Amorism accepterar det. Därför bygger amorism inte på uttalanden om Gud och guds vilja. Anledningen till att jag frågade om Higgs var att Ulf höll föredrag om mörk materia och mörk energi (f.ö. jag föreslår istället mina begrepp för sådant, nämligen: osynlig materia och osynlig energi). Ulf sade då att tomrummet inte innehåller partiklar. Men nutida fysik tror att Higgs partiklar eller fält kan finnas även i "tomrum". Därför undrade jag om han tog avstånd från tron på Higgs (Nobelpris i fysik år 2013). Inspelningen visade att han trots sitt uttalande inte tog avstånd från Higgs. Varje talare höll bra föredrag. (Men inget nytt framfördes, förutom amorism som är nytt för många.) 
Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 

Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.