Dygder

Bättrad den 2024-03-11 länkar till artiklar om absolut dygd och relativ dygd. Denna artikel publicerad första gången den 16-08-01 kl. 17:55 på WWW.AMORISM.CC.

Bild på dygder
Utgåva 1 av boken Amorism.
Stöd mitt arbete ekonomiskt
för att skapa utgåva 2
.
Dygd betyder enligt amorism (läran): god egenskap hos varelser. Amorism har en egen samling av dygder och egna förklaringar av dessa dygder. Amorism har ca 15 dygder. Dygderna uppräknas i trosbekännelsen. De förklaras i boken Amorism. Den viktigaste dygden är total välvilja (även kallat amorism). Den är viktigare än alla andra dygder. Ty dygder kan missbrukas och i vissa fall bli ondska om de inte idkas med välvilja, egentligen total välvilja som kallas amorism. Somliga läror räknar upp dygder. Men om amorism (total välvilja) glöms så kan de i vissa fall vara ondska istället för godhet. Amorism skiljer på olika sorters välvilja (kärlek). Ty det räcker inte att förkunna kärlek eftersom det finns tre olika sorters kärlek. Amorism är heligare än all annan kärlek och heligare än egoistisk kärlek. Amorism är total välvilja och total kärlek. Men amorism (läran) är endast kravlös utbildning. Boken förklarar varför.

Amorism (total välvilja och total lycka) är inte utopi. Läs t.ex. artiklarna 1. Total välvilja, 2. Total lycka

Amorism skiljer på två sorters dygder, nämligen den absoluta dygden som är total välvilja och de relativa dygderna (de övriga dygderna).


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.