Dygder

Bättrad den 18-05-04. Denna artikel publicerad första gången den 16-08-01 kl. 17:55 på WWW.AMORISM.CC.

Bild på dygder
Dygder förklaras i
boken Amorism. De

amoristiska dygderna 
nämns i trosbekännelsen.
Dygd betyder enligt amorism (läran): god egenskap hos varelser. Amorism har en egen samling av dygder och egna förklaringar av dessa dygder. Amorism har ca 15 dygder. Dygderna uppräknas i trosbekännelsenreferens 1. De förklaras i boken Amorismreferens 2. Den viktigaste dygden är total välvilja (även kallat amorism). Den är viktigare än alla andra dygder. Ty dygder kan missbrukas och i vissa fall bli ondska om de inte idkas med välvilja, egentligen total välvilja som kallas amorism. Somliga läror räknar upp dygder. Men om amorism (total välvilja) glöms så kan de i vissa fall vara ondska istället för godhet. Amorism skiljer på olika sorters välvilja (kärlek). Ty det räcker inte att förkunna kärlek eftersom det finns tre olika sorters kärlek. Amorism är heligare än all annan kärlek och heligare än egoistisk kärlek. Amorism är total välvilja och total kärlek. Men amorism (läran) är endast kravlös utbildning. Boken förklarar varför.

Amorism (total välvilja och total lycka) är inte utopi. Läs t.ex. artiklarna 1. Total välvilja, 2. Total lycka.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.