Synd

Bättrad den 18-06-10 text och länk. Denna artikel publicerades första gången den 15-11-12 kl. 13:39 på www.amorism.cc.

Bild på bok om synd och rättfärdighet
Synd och över hundra
andra ord förklaras
i boken Amorism.
Amorism (läran, boken och trosbekännelsen) förklarar vad rättfärdighet, orättfärdighet och synd är.
Trosbekännelsen sammanfattar boken. Enligt trosbekännelsen den 16-03-16: Synd är en sorts orättfärdighet, nämligen handlingar som präglas av att frivilligt förkasta amorism (välviljan och dygderna). Det kan ibland vara nödvändigt eller rättfärdigt att (helt eller delvis) förlåta orättfärdighet. Världen, lärare, skolor och kyrkor behöver amorism för att erhålla trovärdighet!

Enligt amorism är synd en speciell sorts last och en speciell sorts svaghet, nämligen alltför bristfällig tro och svaghet i välvilja. Synd är nämligen att frivilligt/medvetet förkasta total välvilja, alltså att frivilligt/medvetet förkasta amorism; amorism menar nämligen att lägre medvetna organismer och föremål inte kan synda, men de kan vara lastbara (=ha laster), åtminstone ha svagheter; amorism har överlägsna förklaringar av begrepp som svaghet, last och synd. Amorism skapar överlägsen och troligen den godaste ordningen i filosofi, psykologi och teologi, även för ateister. Enligt amorism (förklaringen) är det alltså ofta (eller alltid) onödigt att utbilda om synd och rättfärdighet till mindre medvetna organismer. Stöd amorism så kommer ännu bättre filosofi och ännu bättre texter. Enligt amorismens definitioner har begreppen rättfärdighet, synd och last numera (för amorister) blivit mycket bra och viktiga begrepp för att förstå och karaktärisera olika personligheter. Enligt amorism kan det ibland vara bra att helt eller delvis förlåta synder och laster. Men man bör helst inte glömma att somliga varelser är lastbara eller att somliga även är syndare. Referenser: boken Amorism (och amoristiska trosbekännelsen). Stöd utveckling av filosofi och amorism genom att köpa boken Amorism.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.