Helig ande. Sanningens ande. Hjälparen

Bättrad den 18-01-07. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-07 kl. 23:07 på www.amorism.cc.


Amorism® är en enhet av viktiga idéer, varav somliga är nya. Amorism, alltså sådana idéer sammanfattas i en trosbekännelse. I trosbekännelsen och denna artikel förklaras ytterligare. Boken Amorism förklarar ännu mera och flera begrepp. Jag anbefaller boken. (Språkvård: Anbefalla är bättre ord än rekommendera. Obs., anbefalla måste inte innebära befallning/krav.) 

Bakgrund

Enligt boken Amorism och läran är ande: Det som inte är materia. Ande är ordning. Kraft är ande. Vilja är ande. Läs gärna artikeln som förklarar mera, länk: Ande.

Amorism och helhjärtade amorister önskar total lycka till alla. Amorism och helhjärtade amorister bevarar önskan och även filosofin även när önskan inte kan eller inte bör förverkligas. 


Förklaring av Helig ande

Bild på Helig ande. Bild på Sanningens ande. Bild på Hjälparen
Boken Amorism
Amorism har egen förklaring av helighet. Många hänvisar till Gud när de förklarar Helig ande. Men eftersom Gud är ett otydligt, eller åtminstone mycket missbrukat ord/namn så blir sådana definitioner otydliga och mångtydiga. De missbrukas alltför lätt. Men amorism visar att Helig ande kan vara tydlig, utan att blanda in förklaringar om Gud. Amorism tror att det godaste av allt är välvilja som önskar och helst även förverkligar total lycka till alla. Amorism är ett kort ord för total välvilja. Även förverkligandet av denna välvilja är det godaste av allt. Att bevara total välvilja och att helga den hör till det godaste av allt; även när man inte kan förverkliga den totala välviljan. Helig ande kallas även Sanningens ande. Trosbekännelsen nämner och helgar dygder som sanning, ordning, vetenskaplighet och yttrandefrihet. Även dygderna välvilja, kärlek, nåd, förlåtelse och styrka nämns. Amorismens dygder är viktiga för att förvalta sanning. Ty sanning, välvilja och kärlek hör ihop. Men välvilja är minst lika viktig som sanning. Ibland kan eller bör man tyvärr inte tala sanning, ty man är inte alltid tillräckligt stark för att tala sanning. Men osanning är aldrig det mest rättfärdiga. En av anledningarna till att amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism har rundats är att det i många grupper, föreningar, partier och religioner finns alltför lite yttrandefrihet och att de inte helgar dygder som är viktiga för att bevara rättfärdighet.


Helig ande förmedlas åtminstone genom utbildning med amorism, åtminstone om dygderna. Amorism och amoristisk trosbekännelse finns för att världen och kyrkorna behöver utbildning om viktiga dygder och Helig ande. (Amorism har troligen världens viktigaste och bästa trosbekännelse.) De som inte idkar de amoristiska dygderna t.ex. yttrandefrihet, åtminstone för alla som är artiga och välvilliga, de förmedlar inte Sanningens ande och inte Helig ande. Ty till sanning hör att alla får säga vad de tror och vet, åtminstone om de är välvilliga och artiga. Artig kritik respektive beröm bör vara tillåtet. Tyvärr är det inte tillräckligt mycket av sådant på de flesta ställen. Därför behövs amorism. De som inte helgar de amoristiska dygderna har inte Sanningens ande. De som inte utbildar rätt (amoristisk) om de amoristiska dygderna är inte heliga lärare.

Amorism är inte beroende av kristendom, Bibeln och förklaringar om Gud. Men Bibeln och Jesus Kristus kan ge god inspiration, om man förstår sådant rätt, alltså amoristiskt. Pingst räknas som det första kristna samfundets födelse, i betydelsen att samfundet förstod Jesu utbildning tillräckligt. Kanske är det Jesus som har myntat begreppet Sanningens ande. Jesus talade även om Hjälparen, som en synonym till Helig ande och Sanningens ande. Kanske var Jesus Kristus den förste som menade att Heliga ande, Sanningens ande och Hjälparen är synonymer. 

Amorism (dygderna, främst total välvilja) är Helig ande. Allt som präglas av amorism och vägleder till amorism har Helig ande.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.