Oartigt och ofta olämpligt att störa andras yttrandefrihet

Bättrad den 18-09-08 kl. 14:37 förtydligad Slutsats; kl. 11:21 bildkl. 10:23 inledning. Denna artikel publicerades första gången den 2018-09-08 kl. 09:40 på www.amorism.cc.

Överblick. Klicka på bild
så förstoras den
Kommentar till demonstration och motdemonstration den 18-09-07 i Kungsträdgården i Stockholm. + Kommentar till Polisen. (Eventuell politik som yttras i artikeln är mina privata idéer; de har inte att göra med amorism. Amorism är nämligen främst en opolitisk utbildning. Man måste inte ens vara amorist; men privat så anser jag m.fl. att utbildning om amorism borde vara obligatorisk.) 

Minst två begrepp måste förstås, nämligen yttrandefrihet och artighet. Artighet och yttrandefrihet är två av dygderna i amorism (läran). Amorism har 14 dygder. Dessa dygder definieras i läran och i boken (encyklopedin) Amorism. Artig yttrandefrihet är motsatsen till oartig yttrandefrihet. Definitioner av begrepp måste förvaltas av någon lära och något samfund. Ty begrepp är ofta inte självklara. Annars uppstår lätt missförstånd. Somliga kan hävda att störande skrik, störande talkörer, störande sirener, störande visslingar, störande visselpipor och mötesstörning ingår i yttrandefrihet. Enligt många ingår sådant i yttrandefrihet. Men utan det amoristiska begreppet artighet så missförstås begreppet yttrandefrihet alltför ofta. Ty amorism menar att det är artig yttrandefrihet som är viktigt och heligt. Artig yttrandefrihet är en begränsad sorts yttrandefrihet. I amorism ingår inte förtal i artig yttrandefrihet. Men enligt läran är kraftfull kritik tillåten. Även sådana begrepp förklaras av amorism. Boken Amorism förklarar många begrepp t.ex. begreppen artighet, yttrandefrihet och artig yttrandefrihet och helighet. 

Tack till icke erkända filosofer

Bättrad den 18-08-26 kl. 23:08 text; kl. 19:18 bild. Denna artikel publicerades första gången den 2018-08-25 kl. 22:14 på www.amorism.cc.


Image jpg. unknown philosopher
Här lästes poesin
Tack till oerkända filosofer. Här avses bilder och material (även ljud) från poesin på Observatoriekullen den 18-08-25 att publiceras; Parkernas dag. Denna poesis tema var den otacksamhet och oförståelse som många viktiga filosofer mötts av. Jag tänker på Sokrates, Jesus och Galilei m.fl. (Obs., Bibeln förklarar inte vad Jesus menar med att "älska fiender".) Dessutom nämner poesin att begreppet välvilja nämns i en katekes, bild på katekesen och vår kommentar finns i artikeln Amorism educates. Trots det så förstår de flesta andra filosofer och präster inte att essensen i all äkta kärlek är välvilja. Därför sammanblandar deras definitioner begrepp som godhet, välvilja, kärlek, barmhärtighet, vänskap och gillande. Men amorism är ny och bättre filosofi som inte sammanblandar sådant. Köp gärna boken Amorism och stöd arbetet. 

Glad sommar 2018

Bättrad den 18-08-26 kl. 14:03 bild demonstration; länk. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-19 kl. 12:12 på www.amorism.cc.
Midsommarstång

Denna artikel avses att utvecklas. För övrigt, viktiga artiklar som publicerats i sommar är:
1. Tack till oerkända filosofer (artikeln ska utökas)
2. Privat tro
3. Djärva i Järva
4. Pre-amorism.
5. Last.
6. För världens bästa.
7. Språk, filosofi och akademi

8. Gilla och gillande. Inte självklart.

Några av de många artiklar som bättrats är:
9. Bibeln kan missförstås.
10. Alla lika värde och lika värdighet, eller?

I denna artikeln visas även bilder från några aktiviteter som vi har besökt, även sådant som inte har amorism som tema.

Återblick: Om riksdagen och tal om extra val år 2014

Bättrad den 18-09-12. 14-12-27 extra val avblåst; 14-12-14 (Sd) riksdagsmotion; 14-12-11 diagram; parti; 14-12-10 betyg; bilder Batra, Mattias Karlsson; 14-12-09 bild Åkesson, Finansutskottet; 14-12-07 Jämförelse av olika eder och bekännelser; bilder på Reinfeldt, Borg. Denna artikel publicerades första gången den 14-12-05 kl. 12:07 på www.amorism.cc.


Återblick till år 2014 då denna artikel skrevs. 
Det är alltså hittills inte regeringskris efter valet år 2018.


Animering-141210-Professor-Olofs-betyg-till-Fredrik-Vesterbergs-artikel-om-regeringDenna artikeln kan komma att uppdateras 
Jag tror att denna unika artikel behövs för att skapa klarhet, amoristisk klarhet och upplysning om verkligheten. Jag arbetar ideellt med detta. Stöd så blir det ännu bättre!
Amorism är en så gott som opolitisk idé. Amorister får rösta på vad de vill. Om jag skriver något politiskt här så är mina privata idéer. De har inte att göra med amorism. Jag avser (som vanligt) att på denna hemsida och i denna artikel att visa flera unika, goda och egna kommentarer om läget i världen.
Artikeln innehåller följande kapitel:
1. Så fungerar Sveriges politik och parlament
2. Regeringskris år 2014
3. Anklagelser från hegemonin om främlingsfientlighet m.m.
[4. Jämförelse av olika kulturer (bekännelser o.dyl.) i olika stater. Detta kapitel har teman som många inte känner till.]
5. Mina  privata/politiska åsikter om regeringskrisen och bättre politik. Föreslår att partier stöder amorism.
6. Länkar.

Prideparad och pridefestival

Bättrad den 18-08-09. Denna artikel publicerades första gången den 2018-08-04 kl. 10:51 på www.amorism.cc.

Artikeln kan komma att kompletteras med bilder

Amorism är inte politik. Amorister måste därför inte instämma i eventuella politiska idéer och kommentarer i artikeln. Amorism är inte för eller inte emot sex. Varje människor får själv välja vad den är för respektive mot. Amorism är endast för utbildning om amorism, den nya läran som grundades år 2012. Men läran kräver inte att någon utbildas om amorism. Amorism är alltså ingen lag, inte politik och inte någon lagreligion. (Boken Amorism förklarar våra definitioner av nämnda begrepp.) Några människors privata tro: Jag och flera amorister vill eller kräver att man borde införa utbildning om amorism i skolor, (åtminstone på samma sätt som man utbildar om religioner, även om humanism).

Möt Amoristerna. Välkomna!

Bättrad den 18-08-02.


Välkomna att vara
med även på foto.
2018-08--- kl. -- i Stockholm. (Kontakta Fredrik för information om plats.) Eventuellt finns fika/mat till självkostnadspris. Hör av dig om du har förslag på tid och plats så kanske vi kan mötas där. Bjud gärna in civiliserade vänner.

Tema är något av det av följande som vi väljer tillsammans, nämligen
  1. Samtal (del 2) om Matteus 5:17-48; 6:1-8; 9:11-13; 18:12-20; 19:1-15. Vem förstår dessa texter bäst eller trovärdigast? Vilken lära, vilken kyrka, vilken filosof, vilken författare, vilken religion? Amorism eller någon annan? 
  2. Samtal om definition av ande och själ i amorism respektive andra filosofier/läror. 
  3. Samtal om amorism och världens bästa definition av kärlek. 
  4. Olika filosofier och olika religioner jämförs. 
  5. Samtal: (amorism och) finns Gud
  6. Laster, t.ex. besserwisser-attityd. 
  7. Predikan, bön och meditation om livet, gott och rättfärdigt. 

Fredrik Vesterberg

Bättrad den 18-08-06. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-26 kl. 15:00 på www.amorism.cc.

Jag Fredrik Vesterberg är född år 1971. (Är ingenjör i maskinteknik och kemi. Har även studerat på KTH, 95% färdig, har gjort examensarbetet.) Bor i Stockholm. Har förmånen att arbeta med sådant som jag tror är viktigt och intressant. (Ofta även att undvika mindre viktiga uppgifter.) Även om amorism® är kravlös så präglas mina arbeten främst av amorism, d.v.s. av dygderna, främst total välvilja och läran om detta. Amorism innebär att mitt mål ofta är: det bästa för alla, men utan att alltför mycket ignorera mig själv och mina vänner. Men måste (som alla) tyvärr ofta prioritera, eftersom jag inte kan lösa världens alla problem. Amorism d.v.s. total/fullkomlig välvilja till alla är t.o.m. min religion. Jag är alltså inte avundsjuk och inte elak. Men jag kan vara bestämd och stridbar. Gillar att fotografera och filma. Kan även skriva poesi. Sedan ca år 2000 arbetar jag främst (och ideellt) med: filosofi, hantverk, vetenskap, religion, uppfinningar, psykologi, datorer, yttrandefrihet och politik. Läser och skriver mycket om sådant. Jag gillar yttrandefrihet; undantag: jag och amorism gillar inte förtal; bra att förtal är olagligt.