Glad sommar 2018

Bättrad den 18-06-21. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-19 kl. 12:12 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Flera artiklar har bättrats. Viktiga artiklar som publicerats i sommar är:
1. Djärva i Järva

Djärva i Järva

Bättrad den 18-06-20 kl. 13:40 layout bilder; kl. 13:16 jag önskar; tro/"tro"; helig princip; illusioner om "alla lika" och "starkt samhälle"; 18-06-19 inledning; Socialdemokraterna; 18-06-18 Moderaterna; 18-06-17 terminologi; demokrati och mänskliga rättigheter; tåg; Enhet och basinkomst. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-09 kl. 14:10 på www.amorism.cc.
Den 18-06-20 kl. 13:40

Bild 1. Sverigedemokraternas ledare
Jimmie Åkesson talade den 2018-06-15.
Talet skulle kunna sägas handla om
Sverige och Järvas djärva eller snarare
våghalsiga invandringspolitik. 
Amorism är inte politik. Så man måste inte instämma i eventuella politiska antydningar eller idéer i artikeln. Bakgrund om orden djärva och Järva. Efter denna bakgrund står rapport om Järvaveckan. Namnet Järva kanske kommer av ordet järv (fornnordiska iærf) som är djuret järv på nutida svenska. Men djärv betyder att vara modig. (Iærf kan på fornnordiska även betyda färgen brun.) Järva kan alternativt komma från något annat. På fornnordiska hette orten Järva kanske Iærva, vilket även kan betyda jord, grus. Järvaveckan är ett initiativ från dominerande politiker för att propagera sin politik. Öppna gärna denna artikel och läs rapport om Järvaveckan. Artikeln är en föregångare och unik filosofisk analys av några idéer som propagerades av talare. Illusioner avslöjas.

Inte självklart

Bättrad den 18-06-10 olika filosofer; 18-06-09 länkar; 18-06-08 inledning; 18-06-04 bildtext; 18-06-03 bilder; 18-06-02; Orsak till att amorism finns. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-02 kl. 10:20 på www.amorism.cc.

Bild visar boken Amorism
Amorism® är en ny och unik filosofi/lära, skapad för att flera människor ska förstå varandra bättre. Och för att flera ska slippa missförstånd. Amorism har även ny och unik terminologi för att förklara bättre. Amorism, den nya filosofin, är inte självklar. T.ex. tro inte att välvilja, kärlek och amorism måste innebära gillande, fred, snällhet eller vänskap; det är ointelligent och illusion att tro att kärlek måste innebära nämnda begrepp. Ty att tro att nämnda begrepp alltid ingår i kärlek ger röra, onödiga motsägelser och missförstånd både i språk och i psykologi. Amorism är nämligen en ny filosofi/lära som ger bättre förklaringar av många begrepp, inte bara av kärlek. Egoism och gruppegoism utreds av amorism; slutsatserna av det framgår av amorism och av boken. Slutsatserna är inte självklara. Många andra begrepp förklaras. Mänskligheten behöver ny filosofi och ny psykologi: nämligen amorism. Att förvalta gamla idéer kan vara viktigt. Men det är inte alltid enkelt. Vilka idéer bör prioriteras? Sådana val är filosofins och din (kära läsares) uppgifter. Tro inte att gamla/befintliga förklaringar av ord alltid är bra eller tillräckliga. Så gott som ingen lära och inget begrepp är helt självklart. Därför finns (och behövs) läror, böcker och lärare. De som tror att välvilja, kärlek, amorism och många andra begrepp är självklara är okunniga, icke-ödmjuka, icke-vetenskapliga. Många begrepp har t.o.m. flera olika synonymer, (alltså andra ord med samma eller liknande betydelser). Man bör läsa trosbekännelsen och boken Amorism för att förstå vad amorism är. Boken förklarar trosbekännelsen.

Gilla och gillande

Bättrad den 18-06-10 kl. 08:31 länkar. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-06 kl. 07:58 på www.amorism.cc.


Bild på boken Amorism
Gilla betyder enligt amorism® att önska sig något eller att godkänna något eller att med välbehag se att något finns eller sker. Amorism menar att gillande inte måste innebära välvilja eller annan kärlek. Men välvilja (kärlek) kan innebära gillande m.m.. Boken Amorism förklarar även följande.

Pre-amorism

Bättrad den 18-06-11. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-09 kl. 10:40 på www.amorism.cc.

Pre-amorism (substantiv) och pre-amoristisk (adjektiv) betyder före amorism. Jag använder pre-amorism även i betydelsen utan amorism. Amorism (läran och samfundet etc.) grundades år 2012. (Pre är latin och betyder före.) Ingen lära (eller de flesta läror) är inte självklara.

Last

Bättrad den 18-06-10 kl. 15:17. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-10 kl. 11:00 på www.amorism.cc.


Bild på boken Amorism
Amorism® har andra definitioner av last respektive synd än vad många andra läror/kyrkor/religioner har. Mycket av det som andra läror och andra kyrkor ofta kallar huvudsynd eller dödssynd är enligt amorism istället endast laster. (Definitioner av dessa begrepp kan vara olika/konflikt mellan många olika samfund.) Amorism har utvecklat andra och troligen bättre definitioner än många andra lärare, kyrkor, religioner och Bibeln m.fl.. Orsaken till amorismens definition av begreppet last är den amoristiska, nya och troligen överlägsna förklaringen av begreppet synd. Ty enligt amorism är laster svagheter; och alla svagheter är inte synd. Enligt amorism har troligen varje varelse svagheter. (Även Gud har troligen svagheter, om Gud verkligen finns. Oavsett om Gud finns så blir optimal samvaro i amoristisk anda troligen alltmera viktigt för världen.)

Språk, filosofi och akademi

Bättrad den 18-06-09. Denna artikel publicerades första gången den 2018-05-04 kl. 19:26 på www.amorism.cc.

Vi (undertecknarna m.fl.) har granskat encyklopedier från nedanstående akademier. Vi har kommit fram till att amorism® är nytt, viktigt, unikt och behövs. Vi arbetar för amorism. Filosofi, alltså förståelse för världen och ord vinns ofta inte självklart och lätt. Geniala (snillrika) filosofer behövs alltjämt för bättre förståelser.


Enligt amorism handlar filosofi
om att lyssna och läsa; helst även
om att samtala och publicera.
Samtal med artig yttrandefrihet
är ett sakrament i amorism.
Bilden visar hur Sokrates
kan ha sett ut.
1. Filosofer, alltså enskilda individer som förstår och förklarar (och helst publicerar något) är oerhört viktiga för språks förvaltning och utveckling vid behov. 2. Lingvister (språkvetare) kan förvalta och översätta filosofers idéer till andra språk. För bästa (eller åtminstone bra) förvaltning (1-2 ovanför) krävs amoristiska dygder* som total välvilja*, kärlek, artighet*, styrka* (intelligens*, kunskaper*), vetenskaplighet*, kärlek*, yttrandefrihet*, sanning*, ödmjukhet*, nåd* och förlåtelse* för att sådan förvaltning ska fungera. Ju mera av sådana dygder desto bättre. Med alltför lite av sådana dygder fortsätter språklig ineffektivitet och otydligheter (eller språk t.o.m. förfaller). Dumhet* och laster* som avund*, kaxighet*, otacksamhet*, girighet* och övermod* motverkar det bästa för gott språk. (Laster* är ofta, men inte alltid bevis på avsaknad av total välvilja.) Amorism jämför olika akademiers definitioner av begrepp. Ord med * definieras av amorism för att ge förståelse och motverka missförstånd. Tyvärr är andra filosofers och andra akademiers definitioner inte alltid lika bra på att förklara verkligheten. Ingen är perfekt. Dessutom bör finnas utrymme för artig konkurrens och synonymer.