Terminologi. T ex: i amorism betyder handling: avsiktlig tanke, ord, gärning eller underlåtelse

Bättrad den 18-02-02 kl. 09:12. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-11 kl. 10:33 på WWW.AMORISM.CC.

Bild på terminologi och ordbok och encyklopedi
Boken Amorism är en
encyklopedi. Ty den förklarar de
viktigaste orden/begreppen som
läran/filosofin amorism använder. 
Bokens tema är amoristisk 
terminologi. Köp boken så 
stöder du skrivandet av ännu 
bättre utgåvor.
Viktigt är att förstå ords betydelser. Betydelser är inte alltid självklara. Somliga ord har flera olika betydelser. Artikeln förklarar ordet terminologi. Artikeln förklarar även varför jag ofta använder ordet amorism, nämligen för att jag tror att mänskligheten behöver bättre förståelse för många viktiga begrepp. Amorism har den bättre förståelsen. Därför arbetar jag för samfundet Amoristerna. Jag bär dagligen en skylt på bröstet med ordet amorism. 

Mänsklighetens främsta utmaningar, problem eller möjligheter

Bättrad den 18-02-01 kl. 10:00 Inledning; 18-01-24 kl. 22:26 artighet, övervaknings- och "säkerhets"-samhällen missbrukas; punkt 1-3, 8; paradox; bild 2; GAI och AAI. Denna artikel publicerades första gången den 2018-01-23 kl. 17:53 på www.amorism.cc.

Artikeln avses att utvecklas

Olle syns nederst i denna bild.
Inledning
Det finns olika bedömningar av vad som är de främsta riskerna/hoten mot mänskligheten. Ungefär det innehåll som finns i nedanstående lista med möjligheter och risker har år 2017 och 2018 nämnts av FIH (Future of Humanity Institute) och andra. Listan har tre punkter tillagda av mig. Nämligen om mänskliga, filosofiska och moraliska aspekter. FIH och andra saknar sådana punkter (eller betonar inte allvaret i sådant). Boken Amorism betonar och förklarar mina tillagda punkter (länk: boken Amorism publicerad år 2016.). Enligt matematik-professor Olle Häggström utvecklas nu ett nytt forskningsområde, nämligen: risker för mänsklighetenLäs mera.....

Ande

Bättrad den 18-01-18 kl. 11:11 Efterord; 18-01-16 kl. 11:02 Helig ande; 18-01-12 kl. 18:16 Inledning; kl. 12:33 "avmystifierat"; 18-01-11 förr i tiden; bild; 18-01-09 bildtext; 18-01-04 icke-materiell ordning. Denna artikel publicerades första gången den 2018-01-03 kl. 16:36 på www.amorism.cc.


Amorism är ny filosofi och
nytt hopp till mänskligheten.
Köp boken Amorism.
Då stöder du arbetet för en
ännu bättre utgåva. 
Boken Amorism förklarar ännu mera och flera begrepp än denna artikel. Jag anbefaller boken. (Språkvård: Anbefalla är bättre ord än rekommendera. Obs., anbefalla måste inte innebära befallning/krav.) Amorism är inte beroende av den exakta definitionen av ande. Ty det viktigaste i amorism är visionen och dygderna.

Ande har flera betydelser; vilket kan vara bra att ihågkomma. (Inte heller ande är ett självklart begrepp; även om somliga besserwissrar säger att det är självklart.) För att bäst förklara ande så menar amorism (läran och boken Amorism) följande: Ande är det som inte är materia. Ande är åtminstone ordning. Amorism menar alltså att essensen i all ande är icke-materiell ordning
Denna bild stöder det jag
säger om ordning och oordning.
Artikeln i bilden skulle kunna
vara ännu bättre.
Kraft är ande. Vilja är ande. Medvetande är ande. Som sagt så har allt ande, alltså ordning. Även materia har ordning/ande. Men ande är inte materian, men materians ordning. (Kanske kan ande och materia inte separeras helt. Men amorism är inte beroende av om det är så eller inte.) [Ande kan även betyda låg eller obefintlig ordning, även kallat oordning eller kaos. Inget, inte ens oordning är helt utan ordningOrdning är ett relativt begrepp, nämligen: det som är ordning för en människa kan vara oordning för en annan: t.ex. chiffer.] 

Möt Amoristerna. Välkomna!

Bättrad den 18-02-04.


Amorism ökar förståelse även för Bibeln
1. 2018-02--- kl. --  i Stockholm. (Kontakta Fredrik för plats.) Eventuellt finns fika/mat till självkostnadspris. Bjud gärna in trevliga vänner. Presentera gärna ditt eget material. Tema som vi väljer tillsammans: 1. Något ämne i boken Amorism eller denna hemsida, t.ex.: A) Ande och själ; B) Kärlek; C) Politik: Vilket är bäst grund för civilisation?: Olika filosofier och olika religioner jämförsD) Bibeln; E) Finns Gud, vad vill Gud?; F) studium av Koranen; G) Laster, t.ex. besserwisser-attityd.
Eller om vi vill: 2. Predikan om amorism och (t.o.m. revy) om t.ex. himmel, helvete, halleluja. Bön, meditation och/eller predikan kan förekomma. (Bra om du medför boken Amorism.)

L'amorism, l'amour, la charité, la bienveillance

Jag skriver gärna på andra språk också.
Stöd arbetet
Bättrad den 18-02-15 kl. 10:14 version 6. Denna artikel publicerades första gången den 2018-02-03 kl. 08:58 på www.amorism.cc.

En sång om amorism®. Till en vän som gillar franska. 

Sången kan komma att bättras lite.
Version 6Jämför olika religioner och filosofier

Bättrad den 18-01-23 kl. 14:48 kapitel 9 Människovärde; 18-01-11 kapitel 1; likhetsfundamentalism; 18-01-10 kapitel 3 Gud, vision; kapitel 6 Rättfärdighet;18-01-09 kapitel 3; Inledning; 18-01-08 kapitel 5 om kärlek; 18-01-05; Dygder, heliga principer, grundpelare eller dylikt. Denna artikel publicerades första gången den 2017-12-28 kl. 12:42 på www.amorism.cc. Denna artikel avses att utvecklas.

Inledning
Välkomna till Amoristerna! Vi möts och försöker jämföra amorism, kristendom, judendom, islam, hinduism, buddism, humanism, Nya världsordningen (FN). Genom samtal jämför vi de nämnda religionernas/ filosofiernas heliga (främsta) skrifter. Detta skulle kunna vara mycket stort arbete. Därför behandlar denna artikel inte de många olika varianterna av religionerna/ filosofierna. Man bör enligt amorism behandla jämförelserna med de amoristiska dygderna, alltså med: artighet, ödmjukhet, vetenskaplighet, yttrandefrihet etc.. Amorism (läran) och boken Amorism underlättar denna jämförelse. Ty amorism förklarar begrepp bättre för mänskligheten; t.ex. begrepp som rättvisa, diskriminering, värde, politik, helighet, religion och kyrka. Rubriker nedan visar de olika jämförelse-punkterna. (Jämförelserna bygger på idéer om specifika jämförelsepunkter som förklaras i boken Amorism.) Om helig skrift saknas så jämförs annat. Obs., amorism bygger inte på jämförelse med andra läror, filosofier och religioner.

Rättfärdighet

Bättrad den 18-01-02 kl. 11:12. Denna artikel publicerades första gången den 15-11-12 kl. 13:37.


Bild på rättfärdighet
Bilden säger att rättfärdighet
förklaras i Amoristernas
trosbekännelse. F.ö. amorism 

är inte beroende av förklaringar 
om Gud och Guds vilja. 
(Men amorism kan förklara 
även sådant.)
Bakgrund
Olika läror har olika förklaringar av vad rättfärdighet är. Somliga menar t.o.m. att rättfärdighet inte finns. Med amorism® blir rättfärdighet ett viktigt och tydligt begrepp, som förklaras i denna artikel. Begreppet rättfärdighet kan t.ex. användas för att bedöma: 1. om någon specifik varelse vill väl eller inte; 2. Hur mycket välvilja varelsen har. 3. Hur god varelsen är. 4. Ofta kan man även bedöma om varelsen är vän eller fiende. 

Obs., amorism bedömer inte främst handlingar. Ty handlingar och välvilja är inte samma begrepp, se länk i denna artikel. Amorism är ingen domstol. Politik och somliga läror handlar om lagar/bud. De är alltså politik eller lagreligioner. Sådana verksamheter fungerar mer eller mindre som domstolar. Men amorism är istället en inspirationsreligion, se länk. Amorism avslöjar även att alla varelser dömer, även om somliga förnekar det eller inte ens vet tillräckligt vad domar egentligen är.