Amoristiska visionen

Bättrad den 18-11-12 inledning; 18-11-06 heliga dygder; 18-10-09 länkar. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism
Amorism® (läran) bygger på en av mina visioner.  Visionen är grunden i läran. Visionen har tolkats och fått läran att växa. Traditionell filosofi är otillräcklig eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) Många begrepp är inte självklaraDet är illusion att tro att begrepp som välvilja kärlek, lycka, gott, ont m.fl. är självklara. Många begrepp är istället flertydiga. Flertydigheten gör att missförstånd lätt uppstår. Terminologi/lära är nödvändigt för att motverka missförstånd. Amoristisk terminologi är under utveckling. Ekonomiskt stöd behövs! Terminologin gör att missförstånd i psykologi och filosofi undviks, även utanför amorism. Enastående med amorism är att det viktiga begreppet välvilja definieras och betonas. Tyvärr är begreppet välvilja försummat av filosofi, psykologi, andra kyrkor och andra religioner. Amorism förklarar även varför välvilja och kärlek oftast är viktigare än eller minst lika viktigt som snällhet och vänskap

Kapitulation i filosofi och psykologi

Bättrad den 18-11-11 kl. 23:55 text; kl. 13:04 bild; 18-10-24 välvilja definieras av amorism. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 15:33 på www.amorism.cc.


Jpg. bild Fredrik Vesterberg
Amoristisk poesi på
Författares Bokmaskin
den 2018-11-10.
Stort tack till fantastisk 
publik, goda poeter och
Författares Bokmaskin!
Dikten finns nedan
i denna artikel.
En "kapitulation" inom psykologi och filosofi publicerades i boken Varför vi beter oss som vi gör, 790 sidor (storlek 150 x 227 mm) i engelska originalet publicerat år 2017; svenska år 2018. Författaren Robert. M. Sapolsky. S. är professor i neurobiologi och arbetar även med primatologi. På sida 25 står att ord som kärlek m.fl. begrepp är svåra att definiera. S. antyder i inledningen att han kanske inte vill definiera begreppen; detta är en sorts ärlig "kapitulation" eller åtminstone erkännande att ingen (som S. känner till) har lyckats definiera begreppen tillräckligt bra. S. ger därmed bra beskrivning av den dominerande onödiga otydligheten om flera viktiga begrepp i psykologi och filosofi. Ändå säger S. att begrepp som kärlek m.fl. används och har central betydelse i hans egen bok. Jag instämmer inte i att begreppen är föremål för "ideologiska strider". Ty begreppet strid är överdrivet. Öppna artikeln så får du läsa min poesi inspirerad av denna artikel, amorism och S.'s bok.

Lyckoförmåga

Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:07 på www.amorism.cc.

Lyckoförmåga är ett amoristiskt begrepp som publicerades i boken Amorism år 2016. Lyckoförmåga är (en individs) förmåga att bli lycklig. Enligt boken har olika människor olika sätt att bli lyckliga, drifter och viljor påverkar. Lyckoförmågan kan utvecklas genom utbildning och medvetandets utveckling. Kärlek är att utveckla lyckoförmågan så att den gynnar individen på bästa sätt och eller alla, t.ex. amoristiska visionen, nämligen önskan om total lycka till alla.

Återblick: Om riksdagen och tal om extra val år 2014

Bättrad den 18-09-12. 14-12-27 extra val avblåst; 14-12-14 (Sd) riksdagsmotion; 14-12-11 diagram; parti; 14-12-10 betyg; bilder Batra, Mattias Karlsson; 14-12-09 bild Åkesson, Finansutskottet; 14-12-07 Jämförelse av olika eder och bekännelser; bilder på Reinfeldt, Borg. Denna artikel publicerades första gången den 14-12-05 kl. 12:07 på www.amorism.cc.


Återblick till år 2014 då denna artikel skrevs. 
Det är alltså hittills inte regeringskris efter valet år 2018.


Animering-141210-Professor-Olofs-betyg-till-Fredrik-Vesterbergs-artikel-om-regeringDenna artikeln kan komma att uppdateras 
Jag tror att denna unika artikel behövs för att skapa klarhet, amoristisk klarhet och upplysning om verkligheten. Jag arbetar ideellt med detta. Stöd så blir det ännu bättre!
Amorism är en så gott som opolitisk idé. Amorister får rösta på vad de vill. Om jag skriver något politiskt här så är mina privata idéer. De har inte att göra med amorism. Jag avser (som vanligt) att på denna hemsida och i denna artikel att visa flera unika, goda och egna kommentarer om läget i världen.
Artikeln innehåller följande kapitel:
1. Så fungerar Sveriges politik och parlament
2. Regeringskris år 2014
3. Anklagelser från hegemonin om främlingsfientlighet m.m.
[4. Jämförelse av olika kulturer (bekännelser o.dyl.) i olika stater. Detta kapitel har teman som många inte känner till.]
5. Mina  privata/politiska åsikter om regeringskrisen och bättre politik. Föreslår att partier stöder amorism.
6. Länkar.

Besserwisser-priset

Bättrad den 18-05-29 bildtexter; 18-01-14 inledning; 17-12-30 kl. 10:27 bildtext psychology, other philosophies; 17-12-21 många måttliga besserwissrar; skitviktig; orsaker; otillräcklig psykologi; 217-12-20 dold besserwisser. Denna artikel publicerades första gången den 2017-12-20 kl. 19:33 på www.amorism.cc.
Bild amorism överlägsen
Bild visar ytterligare ett 
exempel på mänsklighetens 
dåliga = alltför förväxlings-
bara definitioner. Amorism har
bättre definitioner av många begrepp,
länk: Amorism educates.
Filosofi är t.ex. att förklara vad
ord betyder. Men filosofi är
uppenbarligen inte alltid lätt.
Det kan krävas (hög)
intelligensmånga kunskaper, 
välvilja (helst amoristisk) och 
arbete för att förklara bra. 

Besserwisser är ett flertydigt begrepp. Ordagrant betyder besserwisser: någon som vet bättre än andra. [Från tyskans besser (bättre) wisser (vetare).] Somliga vet bättre än andra. Det kan vara bra. Men besserwisser används oftast för att betona kaxig felaktighet och/eller oartighet, se nedan; denna definition är viktig för att skilja begreppet besserwisser från begreppet verkligt kunnig och artig lärare. Besserwisserpriset är ett humoristiskt och tvetydigt pris. Obs., Amoristerna helgar artighet, ödmjukhet och vetenskaplighet; alltså inte oartighet. Obs., att vara bra eller bäst på något eller att vara chef eller dominant måste inte innebära att man är besserwisser i nedsättande betydelse. Amoristerna utdelar Besserwisserpriset för att avslöja oartigt samtalande, illusioner och övermod. Men även för att visa att det finns väldigt många dolda besserwissrar. Det är vanligt att somliga besserwissrar även säger: "du/den har fel", "det du/den säger är självklart"; "det där kan jag redan". (Många besserwissrar är dessutom avundsjuka, vanliga orättfärdiga och/eller t.o.m. narcissister eller t.o.m. psykopater.) Besserwissrar kan avslöjas genom att man kräver att de själva förklarar. Är de otillräckliga på att förklara så är de besserwissrar. Obs., intelligens och kunskaper behövs för att avgöra sådant. Definition av begreppet besserwisser står (i fetstil) nederst i denna artikel.

Oartigt och ofta olämpligt att störa andras yttrandefrihet

Bättrad den 18-09-08 kl. 14:37 förtydligad Slutsats; kl. 11:21 bildkl. 10:23 inledning. Denna artikel publicerades första gången den 2018-09-08 kl. 09:40 på www.amorism.cc.

Överblick. Klicka på bild
så förstoras den
Kommentar till demonstration och motdemonstration den 18-09-07 i Kungsträdgården i Stockholm. + Kommentar till Polisen. (Eventuell politik som yttras i artikeln är mina privata idéer; de har inte att göra med amorism. Amorism är nämligen främst en opolitisk utbildning. Man måste inte ens vara amorist; men privat så anser jag m.fl. att utbildning om amorism borde vara obligatorisk.) 

Minst två begrepp måste förstås, nämligen yttrandefrihet och artighet. Artighet och yttrandefrihet är två av dygderna i amorism (läran). Amorism har 14 dygder. Dessa dygder definieras i läran och i boken (encyklopedin) Amorism. Artig yttrandefrihet är motsatsen till oartig yttrandefrihet. Definitioner av begrepp måste förvaltas av någon lära och något samfund. Ty begrepp är ofta inte självklara. Annars uppstår lätt missförstånd. Somliga kan hävda att störande skrik, störande talkörer, störande sirener, störande visslingar, störande visselpipor och mötesstörning ingår i yttrandefrihet. Enligt många ingår sådant i yttrandefrihet. Men utan det amoristiska begreppet artighet så missförstås begreppet yttrandefrihet alltför ofta. Ty amorism menar att det är artig yttrandefrihet som är viktigt och heligt. Artig yttrandefrihet är en begränsad sorts yttrandefrihet. I amorism ingår inte förtal i artig yttrandefrihet. Men enligt läran är kraftfull kritik tillåten. Även sådana begrepp förklaras av amorism. Boken Amorism förklarar många begrepp t.ex. begreppen artighet, yttrandefrihet och artig yttrandefrihet och helighet. 

ReligionBättrad den 17-03-18 kl. 8:00 många förstår inte att "alla" och de själva idkar det som amorism kallar religion. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.


Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som egentligen är religion. Många förstår inte tillräckligt om vad religion egentligen är. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion. Läs boken Amorism så förstår du! Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen betyder.
Ordet religion kommer av latinets religio. Religio betyder vördnadsfull, noggran eftertanke om något heligt/viktigt. Ofta betyder det även vandel/livsföring som präglas av sådant. Religio kan även betyda livsregel, livsfilosofi, eller helig ceremoni, eller t.o.m. (frivillig eller ofrivillig) plikt. Religio innebär helgande, vilket enligt amorism betyder att något prioriteras etc. Religio måste inte innebära tro på Gud. Men religio kan innebära tro på Gud. På svenska, engelska, tyska, franska och många språk säger man religion istället för latinets religio. Det här nämnda är det viktigaste och bör vara det första som nämns i artiklar om religion. Det gör att läsare förstår ordets ursprungliga betydelse. Och att religion kan vara mycket viktigt. Många människor, lärare och böcker förstår inte att begreppet religion betyder det ovanstående. Religion betyder främst idéer som människor prioriterar, anser vara viktigare än andra idéer. Religion är helig eller "helig" kultur. Många tror fel, nämligen att religion enbart är det som formellt kallas religion. Religion måste inte innebära: sagor, mytologi, teologi.