Språk, filosofi och akademi

Bättrad den 18-05-07 kl. 09:16. Denna artikel publicerades första gången den 2018-05-04 kl. 19:26 på www.amorism.cc.

Vi (undertecknarna m.fl.) har granskat encyklopedier från nedanstående akademier. Vi har kommit fram till att amorism® är nytt, viktigt, unikt och behövs. Vi arbetar för amorism. Filosofi, alltså förståelse för världen och ord vinns ofta inte självklart och lätt. Geniala (snillrika) filosofer behövs alltjämt för bättre förståelser.


Enligt amorism handlar filosofi
om att lyssna och läsa; helst även
om att samtala och publicera.
Samtal med artig yttrandefrihet
är ett sakrament i amorism.
Bilden visar hur Sokrates
kan ha sett ut.
1. Filosofer, alltså enskilda individer som förstår och förklarar (och helst publicerar något) är oerhört viktiga för språks förvaltning och utveckling vid behov. 2. Lingvister (språkvetare) kan förvalta och översätta filosofers idéer till andra språk. För bästa (eller åtminstone bra) förvaltning (1-2 ovanför) krävs amoristiska dygder* som total välvilja*, kärlek, artighet*, styrka* (intelligens*, kunskaper*), vetenskaplighet*, kärlek*, yttrandefrihet*, sanning*, ödmjukhet*, nåd* och förlåtelse* för att sådan förvaltning ska fungera. Ju mera av sådana dygder desto bättre. Med alltför lite av sådana dygder fortsätter språklig ineffektivitet och otydligheter (eller språk t.o.m. förfaller). Dumhet* och laster* som avund*, kaxighet*, otacksamhet*, girighet* och övermod* motverkar det bästa för gott språk. (Laster* är ofta, men inte alltid bevis på avsaknad av total välvilja.) Amorism jämför olika akademiers definitioner av begrepp. Ord med * definieras av amorism för att ge förståelse och motverka missförstånd. Tyvärr är andra filosofers och andra akademiers definitioner inte alltid lika bra på att förklara verkligheten. Ingen är perfekt. Dessutom bör finnas utrymme för artig konkurrens och synonymer.

Amorist

Bättrad den 18-04-18 kl. 12:46 Inledning. Denna artikel publicerades första gången den 2018-04-07 kl. 10:50 på www.amorism.cc.


Alla som vill är välkomna
att delta på bilder. Det finns
många flera amorister.
Jag kan gärna publicera bilder
på personer som tillåter det.
Vem är amorist? Definition av begreppet amorist. Enligt amorism® får man gärna kalla sig amorist om man uppfyller något av följande tre idéer: 1. Man gillar amorism (dygderna, främst välviljan, lyckan, kärleken; sådant förklaras kort i trosbekännelsen)Man måste alltså inte vara medlem i samfundet Amoristerna. 2. Man är aktiv anhängare eller medlem i samfundet Amoristerna. 3. Man är rättfärdig amorist, alltså verkligen har total välvilja och helgar övriga av de amoristiska dygderna (som nämns i trosbekännelsen). Man måste inte vara rättfärdig eller helhjärtad amorist för att gilla amorism eller vara amorist. Ty amorism är främst kravlös utbildning om amorism (läran).

Svenska Akademien

Bättrad den 18-05-05 uppehåll; 17-05-15 Horace Engdahl; 16-09-02 bild Lars Melin artikel; 16-07-21 Alf Henrikson; 16-07-11 svenska språket; förtydliganden; 16-07-10 SAOB. Denna artikel publicerades första gången den 16-07-10 kl. 12:04. WWW.AMORISM.CC

Bild på Drottningholmsteatern 250 år
Länk till artikel
om teatern (m.m.):
Drottningholmsteatern
Bild visar
Herman Lindqvist
efter sitt tal
på 250 årsjubileet.
Nederst i artikeln finns länkar till Amoristernas aktiviteter.

Bild på Svenska Akademiens symbol eller logotyp
Svenska Akademien fyller
230 år den 20 mars 2016.
Den välkände författaren Herman Lindqvist höll tal på Drottningholms-teaterns 250 årsjubileum den 2016-07-09, se bild och länk därunder.
Herman sade även ungefär: ”Även filosofi och ny litteratur presenterades på teatern. Många dåtida bildade ansåg att svenska språket var ”bondlurkars” språk. Många bildade ansåg att man inte kunde uttrycka de höga filosofiska tankarna som kunde uttryckas på vissa andra högre stående språk. Därför talade man ofta franska på teatern.” (Jag gissar även tyska och vissa presentationer på latin, italienska och grekiska.)

Gyllene regeln

Bättrad den 18-05-26 förtydligande om Bibeln. Denna artikel publicerades första gången den 2018-05-21 kl. 16:53 på www.amorism.cc.

Artikeln avses att bättras. 
Följande tema lästes offentligt den 2018-05-21. (Vissa delar av denna text, men inte allt lästes då.)

Den gyllene regeln eller The Golden rule. (Begreppet myntades kanske på 1600- eller 1700-talet?) Min definition: Gyllene regeln handlar om människors bedömningar, ömsesidiga relationer om något gott. Alltså inte enbart om vad man inte bör göra. Artikeln förklarar även att gyllene regeln ofta kan vara bra, men även varför amorism inte bygger på Gyllene regeln.

Möt Amoristerna. Välkomna!

Bättrad den 18-05-22.


1. 2018-05--- ca kl. -- i Stockholm. (Kontakta Fredrik för information om plats.) Eventuellt finns fika/mat till självkostnadspris. Bjud gärna in trevliga vänner.

Rollator + hälsa

Bättrad den 18-05-01 kl. 09:26. Denna artikel publicerades första gången den 2018-04-30 kl. 01:11 på www.amorism.cc.

Gymnastik är nyttigt.
Jag använder emellanåt rollator istället för väska; Funktion: transport av saker att arbeta med eller shopping; alltså inte gång-stöd. Jag hade författar-arm (musarm) i april - maj 2017. Gjorde mycket ont. Köpte därför rollator. Köpet var egen idé. Rollator kändes (och känns) bättre än dramaten-vagn. Har inte musarm nu - nästan som ett mirakel. Det är tack vare några minuters gymnastik som jag gjorde några minuter per dag under en vecka. Jag måste alltså inte använda rollator. Ärr helt botad. Tack till fysioterapeuten (=sjukgymnasten) som lärde mig specifika rörelser! Jag gör rörelserna emellanåt. Tips: gör gärna pauser och rör dig emellanåt när du arbetar med dator. Jag gillar att promenera. Det är hälsosamt (artikel som förklarar amoristisk syn på hälsa).

L'amorism, l'amour, la charité, la bienveillance

Vi skriver gärna på andra språk också.
Stöd arbetet
Bättrad den 18-05-06 Inledning; 18-02-15 kl. 10:14 version 6. Denna artikel publicerades första gången den 2018-02-03 kl. 08:58 på www.amorism.cc.

En sång om amorism®. Till en vän som gillar franska. 

Sången bygger på och inleder till unik amoristisk filosofi. (Sången kan komma att bättras.) 


Version 6