Glad sommar 2018

Bättrad den 18-08-09 bild. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-19 kl. 12:12 på www.amorism.cc.
Midsommarstång

Denna artikel avses att utvecklas. För övrigt, viktiga artiklar som publicerats i sommar är:
1. Privat tro
2. Djärva i Järva
3. Pre-amorism.
4. Last.
5. För världens bästa.
6. Språk, filosofi och akademi

7. Gilla och gillande. Inte självklart.

Några av de många artiklar som bättrats är:
8. Bibeln kan missförstås.
9. Alla lika värde och lika värdighet, eller?

I denna artikeln visas även bilder från några aktiviteter som vi har besökt, även sådant som inte har amorism som tema.

Prideparad och pridefestival

Bättrad den 18-08-09. Denna artikel publicerades första gången den 2018-08-04 kl. 10:51 på www.amorism.cc.

Artikeln kan komma att kompletteras med bilder

Amorism är inte politik. Amorister måste därför inte instämma i eventuella politiska idéer och kommentarer i artikeln. Amorism är inte för eller inte emot sex. Varje människor får själv välja vad den är för respektive mot. Amorism är endast för utbildning om amorism, den nya läran som grundades år 2012. Men läran kräver inte att någon utbildas om amorism. Amorism är alltså ingen lag, inte politik och inte någon lagreligion. (Boken Amorism förklarar våra definitioner av nämnda begrepp.) Några människors privata tro: Jag och flera amorister vill eller kräver att man borde införa utbildning om amorism i skolor, (åtminstone på samma sätt som man utbildar om religioner, även om humanism).

Möt Amoristerna. Välkomna!

Bättrad den 18-08-02.


Välkomna att vara
med även på foto.
2018-08--- kl. -- i Stockholm. (Kontakta Fredrik för information om plats.) Eventuellt finns fika/mat till självkostnadspris. Hör av dig om du har förslag på tid och plats så kanske vi kan mötas där. Bjud gärna in civiliserade vänner.

Tema är något av det av följande som vi väljer tillsammans, nämligen
  1. Samtal (del 2) om Matteus 5:17-48; 6:1-8; 9:11-13; 18:12-20; 19:1-15. Vem förstår dessa texter bäst eller trovärdigast? Vilken lära, vilken kyrka, vilken filosof, vilken författare, vilken religion? Amorism eller någon annan? 
  2. Samtal om definition av ande och själ i amorism respektive andra filosofier/läror. 
  3. Samtal om amorism och världens bästa definition av kärlek. 
  4. Olika filosofier och olika religioner jämförs. 
  5. Samtal: (amorism och) finns Gud
  6. Laster, t.ex. besserwisser-attityd. 
  7. Predikan, bön och meditation om livet, gott och rättfärdigt. 

Fredrik Vesterberg

Bättrad den 18-08-06. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-26 kl. 15:00 på www.amorism.cc.

Jag Fredrik Vesterberg är född år 1971. (Är ingenjör i maskinteknik och kemi. Har även studerat på KTH, 95% färdig, har gjort examensarbetet.) Bor i Stockholm. Har förmånen att arbeta med sådant som jag tror är viktigt och intressant. (Ofta även att undvika mindre viktiga uppgifter.) Även om amorism® är kravlös så präglas mina arbeten främst av amorism, d.v.s. av dygderna, främst total välvilja och läran om detta. Amorism innebär att mitt mål ofta är: det bästa för alla, men utan att alltför mycket ignorera mig själv och mina vänner. Men måste (som alla) tyvärr ofta prioritera, eftersom jag inte kan lösa världens alla problem. Amorism d.v.s. total/fullkomlig välvilja till alla är t.o.m. min religion. Jag är alltså inte avundsjuk och inte elak. Men jag kan vara bestämd och stridbar. Gillar att fotografera och filma. Kan även skriva poesi. Sedan ca år 2000 arbetar jag främst (och ideellt) med: filosofi, hantverk, vetenskap, religion, uppfinningar, psykologi, datorer, yttrandefrihet och politik. Läser och skriver mycket om sådant. Jag gillar yttrandefrihet; undantag: jag och amorism gillar inte förtal; bra att förtal är olagligt. 

Djärva i Järva

Bättrad den 18-06-29 kl. 14:04 utbildning; kl. 13:01 yttrandefrihet i amoristisk anda; 18-06-20 layout bilder; jag önskar; tro/"tro"; helig princip; illusioner om "alla lika" och "starkt samhälle"; 18-06-19 inledning; Socialdemokraterna; 18-06-18 Moderaterna; 18-06-17 terminologi; demokrati och mänskliga rättigheter; tåg; Enhet och basinkomst. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-09 kl. 14:10 på www.amorism.cc.
Fr.o.m. den 18-06-29

Bild 1. Sverigedemokraternas ledare
Jimmie Åkesson talade den 2018-06-15.
Talet skulle kunna sägas handla om
Sverige och Järvas djärva eller snarare
våghalsiga invandringspolitik. 
Amorism är inte politik. Så man måste inte instämma i eventuella politiska idéer och kommentarer i artikeln. Bakgrund om orden djärva och Järva. Efter denna bakgrund står rapport om Järvaveckan. Namnet Järva kanske kommer av ordet järv (fornnordiska iærf) som är djuret järv på nutida svenska. Men djärv betyder att vara modig. (Iærf kan på fornnordiska även betyda färgen brun.) Järva kan alternativt komma från något annat. På fornnordiska hette orten Järva kanske Iærva, vilket även kan betyda jord, grus. Järvaveckan är ett initiativ från dominerande politiker för att propagera sin politik. Öppna gärna denna artikel och läs rapport om Järvaveckan. Artikeln är en föregångare och unik filosofisk analys av några idéer som propagerades av talare. Illusioner avslöjas.

Privat tro

Bättrad den 18-06-27 kl. 22:22. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-27 kl. 11:11 på www.amorism.cc.


Boken Amorism
Med privat tro menar amorism oftast tro som någon amorist har; nämligen tro som inte har att göra med amorism. Amorism är noga med att skilja privata tro ifrån amorism. Visserligen kan amorism vara en privat tro. Men ovanför beskrivs hur begreppet "privat tro" oftast används i amorism. Orsaken till att amorism skiljer privat tro ifrån amorism är att många andra organisationers och samfunds representanter inte brukar skilja på privat tro och organisationens tro. Källa: boken Amorism. Amorism är utbildning, inte politik. Men eftersom artig yttrandefrihet är heligt i amorism så får även amoristiska ledare tala om sina privata åsikter t.ex. om politik. Enligt amorism bör man kalla andra åsikter än amorism för privat tro.

Inte självklart

Bättrad den 18-06-10 olika filosofer; 18-06-09 länkar; 18-06-08 inledning; 18-06-04 bildtext; 18-06-03 bilder; 18-06-02; Orsak till att amorism finns. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-02 kl. 10:20 på www.amorism.cc.

Bild visar boken Amorism
Amorism® är en ny och unik filosofi/lära, skapad för att flera människor ska förstå varandra bättre. Och för att flera ska slippa missförstånd. Amorism har även ny och unik terminologi för att förklara bättre. Amorism, den nya filosofin, är inte självklar. T.ex. tro inte att välvilja, kärlek och amorism måste innebära gillande, fred, snällhet eller vänskap; det är ointelligent och illusion att tro att kärlek måste innebära nämnda begrepp. Ty att tro att nämnda begrepp alltid ingår i kärlek ger röra, onödiga motsägelser och missförstånd både i språk och i psykologi. Amorism är nämligen en ny filosofi/lära som ger bättre förklaringar av många begrepp, inte bara av kärlek. Egoism och gruppegoism utreds av amorism; slutsatserna av det framgår av amorism och av boken. Slutsatserna är inte självklara. Många andra begrepp förklaras. Mänskligheten behöver ny filosofi och ny psykologi: nämligen amorism. Att förvalta gamla idéer kan vara viktigt. Men det är inte alltid enkelt. Vilka idéer bör prioriteras? Sådana val är filosofins och din (kära läsares) uppgifter. Tro inte att gamla/befintliga förklaringar av ord alltid är bra eller tillräckliga. Så gott som ingen lära och inget begrepp är helt självklart. Därför finns (och behövs) läror, böcker och lärare. De som tror att välvilja, kärlek, amorism och många andra begrepp är självklara är okunniga, icke-ödmjuka, icke-vetenskapliga. Många begrepp har t.o.m. flera olika synonymer, (alltså andra ord med samma eller liknande betydelser). Man bör läsa trosbekännelsen och boken Amorism för att förstå vad amorism är. Boken förklarar trosbekännelsen.