Amorist

Bättrad den 18-04-18 kl. 12:46 Inledning. Denna artikel publicerades första gången den 2018-04-07 kl. 10:50 på www.amorism.cc.


Alla som vill är välkomna
att delta på bilder. Det finns
många flera amorister.
Jag kan gärna publicera bilder
på personer som tillåter det.
Vem är amorist? Definition av begreppet amorist. Enligt amorism® får man gärna kalla sig amorist om man uppfyller något av följande tre idéer: 1. Man gillar amorism (dygderna, främst välviljan, lyckan, kärleken; sådant förklaras kort i trosbekännelsen)Man måste alltså inte vara medlem i samfundet Amoristerna. 2. Man är aktiv anhängare eller medlem i samfundet Amoristerna. 3. Man är rättfärdig amorist, alltså verkligen har total välvilja och helgar övriga av de amoristiska dygderna (som nämns i trosbekännelsen). Man måste inte vara rättfärdig eller helhjärtad amorist för att gilla amorism eller vara amorist. Ty amorism är främst kravlös utbildning om amorism (läran).

Svenska Akademien

Bättrad den 18-04-07; 17-05-15 Horace Engdahl; 16-09-02 bild Lars Melin artikel; 16-07-21 Alf Henrikson; 16-07-11 svenska språket; förtydliganden; 16-07-10 SAOB. Denna artikel publicerades första gången den 16-07-10 kl. 12:04. WWW.AMORISM.CC

Bild på Drottningholmsteatern 250 år
Länk till artikel
om teatern (m.m.):
Drottningholmsteatern
Bild visar
Herman Lindqvist
efter sitt tal
på 250 årsjubileet.
Nederst i artikeln finns länkar till Amoristernas aktiviteter.

Bild på Svenska Akademiens symbol eller logotyp
Svenska Akademien fyller
230 år den 20 mars 2016.
Den välkände författaren Herman Lindqvist höll tal på Drottningholms-teaterns 250 årsjubileum den 2016-07-09, se bild och länk därunder.
Herman sade även ungefär: ”Även filosofi och ny litteratur presenterades på teatern. Många dåtida bildade ansåg att svenska språket var ”bondlurkars” språk. Många bildade ansåg att man inte kunde uttrycka de höga filosofiska tankarna som kunde uttryckas på vissa andra högre stående språk. Därför talade man ofta franska på teatern.” (Jag gissar även tyska och vissa presentationer på latin, italienska och grekiska.)

Möt Amoristerna. Välkomna!

Bättrad den 18-04-06.


1. 2018-04--- kl. --  i Stockholm. (Kontakta Fredrik för plats.) Eventuellt finns fika/mat till självkostnadspris. Bjud gärna in trevliga vänner. Presentera gärna ditt eget material. Tema som vi väljer tillsammans: 1. Något ämne i boken Amorism eller denna hemsida, t.ex.: A) Ande och själ; B) Amorism och världens bästa och intelligentaste definition av kärlekC) Olika filosofier och olika religioner jämförs; D) Bibelsamtal; E) Finns Gud?; F) Laster, t.ex. besserwisser-attityd. G) Jämför amorism med andra läror, Koranen m.fl..
Eller: 2. Predikan, bön och meditation om amorism och (t.o.m. revy) om t.ex. himmel, helvete, halleluja. (Bra om du medför boken Amorism.)

Lätt att misstolka Bibeln

Bättrad den 18-04-08 kl. 02:34. Denna artikel publicerades första gången den 2018-04-07 kl. 12:38 på www.amorism.cc.

(Amorism är en självständig filosofi som inte bygger på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. Men Bibeln och traditionellt kristna högtider kan firas i amorism så länge de harmonierar med amorism. Jesus kan enligt amorism vara en god förebild om han tolkas amoristiskt.)

Artikeln avses att utvecklas. Alla normalbegåvade förstår mycket i Bibeln. Men varning för att vissa mer eller mindre viktiga ställen i Bibeln lätt misstolkas. Det stora antalet av olika religioner, kyrkor och olika troende är tecken på det. Amoristisk terminologi är nödvändig för att förstå några idéer (bra). Amoristisk terminologi finns t.ex. i boken Amorism. Amoristisk terminologi förvaltas av samfundet Amoristerna. Men inte ens amorism kan trovärdigt förklara allt i Bibeln, som alltför lätt orsakar galenskap om den misstolkas. Många förstår inte eller vill inte erkänna detta. Nedan visas några bibelcitat som inte ens amorism kan förklara entydigt. Amorism varnar för att Bibeln har ett flertal otydligheter och otillräckligheter. Jag vill inte avråda från bibelläsning. Men tro inte att Bibeln är lätt och självklar. Många troende och många kyrkor förutom Amoristerna har inte förstått tillräckligt bra; eller de har till och med missförstått. 

Konspirationer, konspirationsteorier, brist på: gott ledarskap och god filosofi

Bättrad den 18-03-27 kl. 08:30 förtydligande. Denna artikel publicerades första gången den 2018-03-26 kl. 17:24 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Man måste inte instämma i denna artikel för att vara amorist, ty den antyder en privat idé. Brist på ärligt och rättfärdigt ledarskap, alltså brist på amoristiskt ledarskap och brist på utbildning om amorism, orsakar onödiga konflikter och onödigt många konspirationsteorier. Enligt boken Amorism styrs världen av de (individer eller grupper) som är rikast, starkast och/eller mest verbala. Tillsammans med det och med egoism och gruppegoism så är det inte konstigt att världen verkar styras av någon maffia. Kanske är det snarare flera olika individer och olika flockar av oärliga (inte sällan även psykopatiska) egoister och gruppegoister som sprider och "helgar" illusioner och själva är skenheliga, bigotta och comme-il-faut d.v.s. politiskt "korrekta" "ormar" som inte vågar avvika öppet från normen; alltså mer eller mindre (osäkra, tvehågsna eller t.o.m. lögnaktiga) jasägare. Obs., att vara queer, att verka vara flummig eller revolutionär mot vissa grupper/individer är inte att bryta svensk norm nuförtiden. Det är snarare modernt, comme-il-faut.

Bön och meditation

Bättrad den 2018-03-16 kl. 08:52. Denna artikel publicerades första gången den 2018-02-04 kl. 09:12 på www.amorism.cc.

Amorism är en filosofi som inte bygger på förklaringar om Gud. Bön är åtminstone meditation och kan vara 
bra även om ingen hör den. Ofta hör någon välvillig varelse våra böner, åtminstone människor, kanske även Gud. Kom gärna med förslag på böner. Mitt förslag till bön:

2018-03-16. Bön till alla som hör och Gud: Omge mig och oss med amoristiska d.v.s. totalt välvilliga och rättfärdiga människor. (Amen)

2018-03-13. Bön till alla som hör och Gud: Ytterst önskar jag att alla (även falska, elaka, narcissistiska, psykopatiska lögnare och fiender) är lyckliga (men jag måste inte vara pacifist). Hoppas att så många som möjligt omvänds till amorism (d.v.s. total välvilja och amoristisk dygdighet) och att alla utbildas om amorism (läran). Det är bästa skyddet mot de enorma problem som svaga (varje människa har mer eller mindre mental svaghet) och orättfärdiga (d.v.s. de med bristfällig kärleksdrift, i synnerhet narcissister och psykopater) orsakar. [Kommentar till videon "A mechanical life leads to disorder" med J. Krishnamurti som några av oss såg i mars 2018: Utbildning om de amoristiska dygderna är bästa boten mot problemet "mechanical living", falsk trygghet och orättfärdig (d.v.s. oamoristisk) likgiltighet.] (Amen)

Glad påsk 2018

Bättrad den 18-04-06 kl. 11:14 Inledning; 18-04-01 människoblivande; 18-03-30 kl. 13:46 påsktävling; 18-03-25 pingst 20/5. Denna artikel publicerade första gången den 18-03-24 kl. 10:15 på www.amorism.cc. 
   
Att skriva goda artiklar kräver kunskap, tid och arbete. Stöd arbetet.
De som vill kan läsa om amorisvia länkar i artikeln. 

DSC01071 (1) Blomma Påskliljor med amorism
Välsignad och glad påsk år 2018. Heliga veckan är i år den 26/3 – 1/4. Påskveckan är i år den 2/4 – 8/4. Enligt boken Amorism betyder välsignad: något som är berikat på något sätt, med betoning av något heligt. Helig betyder något som är i harmoni med amorism eller vägleder till amorism. Amorism betyder 1. total välvilja och 2. total lycka. 3. Läran om total lycka och total välvilja. Inget av dessa begrepp är utopi. De förklaras av amorism. Amorister måste inte tro på Gud, Jesus och Bibeln. Amorister måste inte fira påsk. Denna artikel skrivs för att amorism menar att Jesus kan vara en god förebild, om han tolkas amoristiskt. (Men andra skulle kunna vara lika goda förebilder.) Jag tror att amorism förvaltar de kunskaper som gör att man bäst förstår Jesus och Gud. Hör gärna av dig om högtider som du vill att vi firar. Högtiderna måste som sagt inte vara bibliska. Öppna denna artikeln och läs mera om påsk, kristendom och amorism.