Möt Amoristerna. Välkomna!

Bättrad den 18-03-16.


Amorism ökar förståelse även för Bibeln
1. 2018-03-2- kl. --  i Stockholm. (Kontakta Fredrik för plats.) Eventuellt finns fika/mat till självkostnadspris. Bjud gärna in trevliga vänner. Presentera gärna ditt eget material. Tema som vi väljer tillsammans: 1. Något ämne i boken Amorism eller denna hemsida, t.ex.: A) Ande och själ; B) Kärlek; C) Amoristisk eukaristi; D) Olika filosofier och olika religioner jämförs; E) Bibeln; F) Finns Gud, vad vill Gud?; G) Laster, t.ex. besserwisser-attityd. H) studium av Koranen.
Eller om vi vill: 2. Predikan om amorism och (t.o.m. revy) om t.ex. himmel, helvete, halleluja. Bön, meditation och/eller predikan kan förekomma. (Bra om du medför boken Amorism.)

Jungfru Marie bebådelsedag år 2018

Bättrad den 18-03-19 kl. 00:00. Denna artikel publicerades första gången den 2018-03-18 kl. 11:33 på www.amorism.cc.


Grattis, nu får mänskligheten
information om helig inkarnation
(Amorism är en självständig filosofi som inte bygger på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. Men i amorism kan kyrkliga eller bibliska högtider firas så länge de harmonierar med amorism och inte strider mot amorism. Kristus kan enligt amorism vara en god förebild om han tolkas amoristisk.) 

År 2018 är lite ovanligt eftersom Jungfru Marie bebådelsedag är den 18:e mars istället för den 25:e mars. Detta händer de år då påskveckan infaller den 25 mars. Därför är Jungfru Marie bebådelsedag år 2018 flyttad till den 18:e mars. Flytten passar bra, ceremoniellt sett, eftersom jag snart ska predika om hur bröd, vin och helig inkarnation verkligen kan komma genom den AMORISTISKA nattvarden. 

Bön och meditation

Bättrad den 2018-03-16 kl. 08:52. Denna artikel publicerades första gången den 2018-02-04 kl. 09:12 på www.amorism.cc.

Amorism är en filosofi som inte bygger på förklaringar om Gud. Bön är åtminstone meditation och kan vara 
bra även om ingen hör den. Ofta hör någon välvillig varelse våra böner, åtminstone människor, kanske även Gud. Kom gärna med förslag på böner. Mitt förslag till bön:

2018-03-16. Bön till alla som hör och Gud: Omge mig och oss med amoristiska d.v.s. totalt välvilliga och rättfärdiga människor. (Amen)

2018-03-13. Bön till alla som hör och Gud: Ytterst önskar jag att alla (även falska, elaka, narcissistiska, psykopatiska lögnare och fiender) är lyckliga (men jag måste inte vara pacifist). Hoppas att så många som möjligt omvänds till amorism (d.v.s. total välvilja och amoristisk dygdighet) och att alla utbildas om amorism (läran). Det är bästa skyddet mot de enorma problem som svaga (varje människa har mer eller mindre mental svaghet) och orättfärdiga (d.v.s. de med bristfällig kärleksdrift, i synnerhet narcissister och psykopater) orsakar. [Kommentar till videon "A mechanical life leads to disorder" med J. Krishnamurti som några av oss såg i mars 2018: Utbildning om de amoristiska dygderna är bästa boten mot problemet "mechanical living", falsk trygghet och orättfärdig (d.v.s. oamoristisk) likgiltighet.] (Amen)

Terminologi. T ex: i amorism betyder handling: avsiktlig tanke, ord, gärning eller underlåtelse

Bättrad den 18-02-02 kl. 09:12. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-11 kl. 10:33 på WWW.AMORISM.CC.

Bild på terminologi och ordbok och encyklopedi
Boken Amorism är en
encyklopedi. Ty den förklarar de
viktigaste orden/begreppen som
läran/filosofin amorism använder. 
Bokens tema är amoristisk 
terminologi. Köp boken så 
stöder du skrivandet av ännu 
bättre utgåvor.
Viktigt är att förstå ords betydelser. Betydelser är inte alltid självklara. Somliga ord har flera olika betydelser. Artikeln förklarar ordet terminologi. Artikeln förklarar även varför jag ofta använder ordet amorism, nämligen för att jag tror att mänskligheten behöver bättre förståelse för många viktiga begrepp. Amorism har den bättre förståelsen. Därför arbetar jag för samfundet Amoristerna. Jag bär dagligen en skylt på bröstet med ordet amorism. 

Mänsklighetens främsta utmaningar, problem eller möjligheter

Bättrad den 18-02-01 kl. 10:00 Inledning; 18-01-24 kl. 22:26 artighet, övervaknings- och "säkerhets"-samhällen missbrukas; punkt 1-3, 8; paradox; bild 2; GAI och AAI. Denna artikel publicerades första gången den 2018-01-23 kl. 17:53 på www.amorism.cc.

Artikeln avses att utvecklas

Olle syns nederst i denna bild.
Inledning
Det finns olika bedömningar av vad som är de främsta riskerna/hoten mot mänskligheten. Ungefär det innehåll som finns i nedanstående lista med möjligheter och risker har år 2017 och 2018 nämnts av FIH (Future of Humanity Institute) och andra. Listan har tre punkter tillagda av mig. Nämligen om mänskliga, filosofiska och moraliska aspekter. FIH och andra saknar sådana punkter (eller betonar inte allvaret i sådant). Boken Amorism betonar och förklarar mina tillagda punkter (länk: boken Amorism publicerad år 2016.). Enligt matematik-professor Olle Häggström utvecklas nu ett nytt forskningsområde, nämligen: risker för mänsklighetenLäs mera.....

Nattvard, eukaristi, kommunion

Bättrad den 18-03-23: stöd i Bibeln. Denna artikel publicerades första gången den 2018-03-20 kl. 12:23 på www.amorism.cc.


(Amorism är en självständig filosofi som inte bygger på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. Men i amorism kan kyrkliga eller bibliska högtider firas så länge de harmonierar med amorism och inte strider mot amorism. Kristus kan enligt amorism vara en god förebild om han tolkas amoristisk.) 

Denna artikel avses att utvecklas. Nattvard, eukaristi, kommunion, herrens måltid m.fl. namn på samma sakrament. Kärt "barn" har många namn. Enligt amorism är helgande av amorism (d.v.s. tron/läran och dygderna, främst total välvilja) det viktigaste som förmedlas genom sakrament. amorism menar att det ingår i Helig ande. Det kan förmedlas genom läsning av amorismens trosbekännelse eller på annat sätt. Jag är även kemist och kan avslöja att den amoristiska nattvarden inte är illusion, inte magi, inte kannibalism, inte oklarhet, inte mystik och inte bygger på sentimentalitet

Ande

Bättrad den 18-01-18 kl. 11:11 Efterord; 18-01-16 kl. 11:02 Helig ande; 18-01-12 kl. 18:16 Inledning; kl. 12:33 "avmystifierat"; 18-01-11 förr i tiden; bild; 18-01-09 bildtext; 18-01-04 icke-materiell ordning. Denna artikel publicerades första gången den 2018-01-03 kl. 16:36 på www.amorism.cc.


Amorism är ny filosofi och
nytt hopp till mänskligheten.
Köp boken Amorism.
Då stöder du arbetet för en
ännu bättre utgåva. 
Boken Amorism förklarar ännu mera och flera begrepp än denna artikel. Jag anbefaller boken. (Språkvård: Anbefalla är bättre ord än rekommendera. Obs., anbefalla måste inte innebära befallning/krav.) Amorism är inte beroende av den exakta definitionen av ande. Ty det viktigaste i amorism är visionen och dygderna.

Ande har flera betydelser; vilket kan vara bra att ihågkomma. (Inte heller ande är ett självklart begrepp; även om somliga besserwissrar säger att det är självklart.) För att bäst förklara ande så menar amorism (läran och boken Amorism) följande: Ande är det som inte är materia. Ande är åtminstone ordning. Amorism menar alltså att essensen i all ande är icke-materiell ordning
Denna bild stöder det jag
säger om ordning och oordning.
Artikeln i bilden skulle kunna
vara ännu bättre.
Kraft är ande. Vilja är ande. Medvetande är ande. Som sagt så har allt ande, alltså ordning. Även materia har ordning/ande. Men ande är inte materian, men materians ordning. (Kanske kan ande och materia inte separeras helt. Men amorism är inte beroende av om det är så eller inte.) [Ande kan även betyda låg eller obefintlig ordning, även kallat oordning eller kaos. Inget, inte ens oordning är helt utan ordningOrdning är ett relativt begrepp, nämligen: det som är ordning för en människa kan vara oordning för en annan: t.ex. chiffer.]