Mani

 Bättrad den 2024-04-21 kl. 13:33. Denna artikel publicerades den 2024-04-20 kl. 11:56 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5. 

Mani är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förkortas NPF. Somliga maniska patienter är hypomana, vilket betyder ungefär 'halvt manisk'. Mani innebär högt tempo. Mani är motsats till depression. Mani innebär alltför snabba eller alltför många: aktiviteter, tankar eller idéer som stör långsiktigt hållbart liv eller stör förmåga att ta hand om det som man är ansvarig för. Mani  kan även innebära sömnsvårigheter eller lite sömn. Sömnbrist kan försämra manin och i extrema fall orsaka psykosJag har märkt att några maniska patienter tenderar att ljuga mera än när de inte är maniska. Maniska patienter pressar sig mera. Somliga känner ångest av sin mani. Det är vanligt att maniska människor anklagar andra människor (i sin omgivning) som är mera eller mindre oskyldiga. Patienter som även är psykotiska har en eller flera konstiga känslor eller konstiga idéer som är skadliga för dem själva eller andra. I synnerhet patienter som har narcissistiska tendenser brukar anklaga så. Patienters kärleksdrift påverkar hur mani och livet förlöper.

Jag har själv inte någon NPF och har aldrig haft någon. Men som själavårdare möter jag även somliga människor som har NPF och vill öka förståelse för NPF. 

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.