Illusioner avslöjas

Denna artikel publicerades första gången den 17-03-05 kl. 10:21 på WWW.AMORISM.CC.

Se länkar i denna text: Många människor, lärare och läromedel har alltför fattig, felaktig eller rörig förståelse av ords betydelser. Men många människor tror sig förstå. Boken amorism avslöjar att illusion är skenbar sanning. Somliga människor ignorerar det för att lura andra eller för att de inte orkar förklara. Filosofi och vetenskap innebär att förstå och utforska ords betydelser; det är inte alltid lätt; detta framgår av boken Amorism. Amorism har skapats för att förbättra världen, för att avslöja moderna/nutida illusioner och för att berika och för att bättre förklara världen och ords betydelser. Människors lycka begränsas alltför mycket av de onödigt många illusionerna som sprids av de flesta människor och läror.  Illusionerna skapar onödigt lidande. Otillräcklig förståelse av begrepps betydelser är gängse, alltså det vanligaste. Amorism avslöjar illusioner om t.ex. människovärde, välvilja, godhet, ondska, kärlek, politik, demokrati, artighet, yttrandefrihet, konflikt, vänskap, helighet, gud, religion och många andra ord/begrepp. Amorism förklarar genom att visa olika förklaringar, även illusoriska/felaktiga förklaringar. Amorism visar vilka som är de bästa traditionella förklaringarna. Amorism har även skapat många nya förklaringar. Samfundet/föreningen Amoristerna, kyrkan för amorism förvaltar dessa viktiga förklaringar. Stöd amorism och Amoristerna. Vi avslöjar illusioner som berövar dig och mänskligheten frihet och lycka. Med mera amoristisk utbildning så kommer troligen flera att bli lyckligare.


Länk: Amorism ger mänskligheten viktig utbildning om vad sanning är. Länk: Sanning.

Länk: Amorism förklarar vad illusioner är. Och några exempel ges. Länk: Illusioner.

Det är illusion att tro att andra filosofer före amorism har tillräckligt bra definitioner av kärlek m.fl. begrepp. Länk: Kapitulation i filosofi och psykologi.

(På startsidan www.amorism.cc kan du själv hitta artiklar om amorism och Amoristerna.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.