Nya idéer (+ neologismer)

Bättrad den 18-11-07. Denna text publicerades första gången den 17-02-15 på www.amorism.cc.


Neologism
Länkar till artiklar om detta ämne finns sist i denna artikel. 

Amorism® är en samling av idéer, en ny lära. 1. Läran är en ny och unik samling av traditionella förklaringar av traditionella begrepp. 2. Läran innebär även nya betydelser av traditionella begrepp. 3. Amorism har även myntat flera nya begrepp, alltså nyord. Slutsats: Man kan alltså tala om amoristisk terminologi. 

Anledningen till amorismens unika samling av viktiga förklaringar och nyheter är att vi amorister och grundaren Fredrik menar att mänskligheten behöver förstå sig själv och världen bättre. Bättre förklaringar av viktiga ord behövs. Amorism för filosofi och förståelse framåt. God ordförståelse hjälper tänkandet och motverkar missförstånd och lögner.

Vi tror även att betydelserna bör försvaras. Ty många missbrukar och förvränger betydelser av begrepp. (Amorism helgar (d.v.s. prioriterar) yttrandefrihet, artighet, ödmjukhet och vetenskaplighet m.fl. som heliga principer och dygder. Så de som vill får behålla felaktiga eller sämre förklaringar.) Amorism förvaltar de bästa förklaringarna. För att förvalta/försvara de goda förklaringarna behövs en förening. Därför grundades Amoristerna, kyrkan för amorism (år 2012).

Neologismer skapas för att berika och förtydliga språk och tänkande. Neologism betyder 1. nytt begrepp eller 2. ny betydelse av äldre begrepp. Amorism (läran) är inte enbart neologismer. Läran förvaltar även en samling av traditionella begrepp och traditionella betydelserFöljande länkar visar några, men endast en liten del av alla neologismer. Boken förklarar många flera begrepp i amorism (läran). Följande länkar visar allt om läran. Obs., många människor läser inte ens i traditionella uppslagsverk och traditionella läroböcker. Därför förstår många inte att amorism innebär nyheter. Välkomna, Amoristerna har studiecirkel om boken. Där utbildar vi och samarbetar även för att öka förståelse för traditionella förklaringar. Då förstår människor att amorism är unikt och innebär nyheter.


Länkar

  1. Några framsteg/nyheter/egenheter jämförs med traditionella förklaringar. Följande artikel visar grunden i amorism: Amoristiska visionen. Följande artikel innehåller även engelska, länk: Amorism educates the world. Följande artikel förklarar amorismens begrepp, länk: Därför är amorism viktigt.
  2. Kort artikel förklarar begreppen neologism och nyord. Länk: Neologism.
  3. Längre artikel förklarar begreppen neologism och nyord. Artikeln ger även exempel på neologismer, t.ex. vad amorism menar med orden handling, kärlek och rättfärdighet. Även ordet terminologi förklaras. Länk: Terminologi. T.ex. handling, kärlek och betydelsen av ordet neologism.
  4. Med hjälp av amorism kan mycket förklaras bra. Därför kan amorism även kallas paradigm. Ordet paradigm förklaras: Länk: Paradigm.
  5. Många har illusorisk, alltför enkel eller alltför felaktig förståelse av många begrepp. Många tror sig förstå utan att kolla vad ord egentligen betyder. Länk: Illusioner.
(På startsidan www.amorism.cc kan du själv hitta artiklar om amorism och Amoristerna.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.