Hypohalasemi, hypoalasemi, hyponatremi, hypokalemi, hypokalcemi, hypomagnesi

Bättrad den 2024-04-21 kl. 13:26 hypokalcemi. 24-04-18 förklaring; hypomagnesi; förtydligad definition; hypokalemi, hyperkalemi, hypokalcemi. Denna artikel publicerades den 2024-04-18 kl. 09:42 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några av orden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Saltbrist är ett bra begrepp om man förstår att friskt blod innehåller vissa (specifika) koncentrationer av FLERA olika elektrolyter (olika 'salter'). Alla som kan tillräckligt om modern fysiologi vet detta. Moderna läkare får lära sig detta. Att försöka dricka extremt mycket vatten för att försöka kissa ut något kan orsaka det som jag inspirerad av grekiska vill kalla HYPOHALASEMI, alltså saltbrist, närmare bestämt underskott på en eller flera elektrolyter. (Jag menar att hyperhalasemi betyder saltöverskott.) Intensiv idrott och intensiv svettning (värme) och somliga sjukdomar, somliga läkemedel t.ex. somliga psykofarmaka kan orsaka hypohalasemi.  (Inspirerat av modern grekiska menar jag att man även kan säga hypoalasemi.) Om ni säger hypohalasemi till fysiolog eller läkare som inte kan grekiska förstår inte detta begrepp. Orsaken är att jag härmed föreslår att begreppet börjar användas i fysiologi och medicin. Hypohalasemi är (mitt nya begrepp som är) bättre än begreppet som hittills används av läkare (medicin och fysiologi), nämligen hyponatremi (natriumbrist). Mitt begrepp hypohalasemi antyder nämligen även att brist på andra elektrolyter än (enbart) natriumjoner är farligt. VARNING, det räcker alltså inte att försöka avhjälpa hypohalasemi med natriumklorid ('vanligt' salt, alltså koksalt). Hypohalasemi (t.ex. hyponatremi, hypokalemi etc.) kan orsaka saltsug, FÖRVIRRING, TRÖTTHET, HUVUDVÄRK, MUSKELVÄRK, MUSKELSVAGHET, HJÄRTRYTMRUBBNINGAR och i extrema fall DÖD. 

Ett annat symptom, nämligen viktuppgång (med eller utan hunger) kan orsakas av brist på ämnen (salter) i kosten. Människor med nedsatt törstkänsla (många äldre) kan få rubbningar i elektrolytbalansen. Att få i sig rätt mängd vatten är viktig för att man ska må bra. Njurarna har förmåga att reglera blodvolym och koncentration av olika elektrolyter inom vissa gränser. Men sjukdomar och extrema tillstånd kan rubba denna förmåga. 

Njurarna har flera funktioner. Bland annat reglering av elektrolyter som natrium-, kalium-, kalcium-, klorid- och vätejoner. 

Förklaring

Nedan visas att det finns många olika underskott. Överskott på en elektrolyt kan innebära underskott på en eller flera andra elektrolyter. Därför är hypohalasemi ett bra begrepp. Man kan inte veta i förväg vilket underskott som är aktuellt. Därför måste man mäta koncentrationerna t.ex. i blodet. [På grekiska betyder hypo-  under eller underskottPå grekiska betyder hyper-  över eller överskott. På grekiska betyder aima (hamia) blod.] 

Hyponatremi är en sorts hypohalasemi, nämligen brist på natrium. Hypernatremi är överkott på natrium. Hypokalemi är en sorts hypohalasemi, nämligen brist på kalium. Hyperkalemi är överskott på kalium. Hypokalcemi är en sorts hypohalasemi, nämligen brist på kalium. Hyperkalcemi är överskott på kalium. Hypomagnesi är en sorts hypohalasemi, nämligen brist på magnesium. Hypermagnesi är överskott på magnesium.

Jag är filosof, kemiingenjör, maskiningenjör och biskop.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.