Trosbekännelse sammanfattar

Bättrad den 18-05-07.


Trosbekännelse sammanfattar det viktigaste om amorism och Amoristerna. Trosbekännelsen finns i länk nedan.

Amoristernas symbol och logotyp
Amorism gillar sanning och kompetens för allas bästa. För att bevara sådana dygder har amorism en lära. Läran sammanfattas i en trosbekännelse. Amorism avslöjar illusioner. Amorism bygger på en viktig, kravlös vision som gillar yttrandefrihet och vetenskap. Amorism är främst utbildning om viktiga ord och begrepp. Amorism bygger inte på idéer om övernaturlighet och konstigheter.


Länkar till trosbekännelser

  1. Kortare trosbekännelse från den 14-02-26: Kort trosbekännelse
  2. Lång trosbekännelse + kort artikel. Den långa trosbekännelsen visar vad helhjärtade amorister tror. Man måste inte tro mera för att vara amorist, länk: Trosbekännelse.
  3. Lång trosbekännelse + lång artikel om amorism; länk: Definition av amorism.
  4. Minst 80 viktiga ord i trosbekännelsen förklaras i boken Amorism. Boken publicerades i februari år 2016. Den förklarar hundratals begrepp. Vissa unika förklaringar av viktiga begrepp ökar läsarnas insikt kraftigt. Länk: Boken Amorism.
  5. Världen behöver utbildning. Läs om överlägsenheten med amorism. länk: Amorism educates the world about love and many important concepts.


Yttrandefrihet, samtal, vetenskaplighet. Om vår samtalsmetod

Vi  tror att alla människor, grupper, föreningar, samfund, kyrkor, partier bör bli bättre på följande och lära sig av Amorism. 


Såhär gör vi när vi har samtal med tema. Men även efter samtalen råder oftast mera/bättre yttrandefrihet hos Amoristerna än i andra föreningar, grupper och skolor:


1. Amoristerna har en egen samtalsmetod för att främja sanning och yttrandefrihet.  Lär av Amorism.

2. Så gott som inget är tabu, kraftig kritik och beröm är tillåtet, men förtal gillas inte. Ingen som säger sina åsikter, delar ut egna eller andras flygblad, säljer egna eller andras böcker på våra möten blir stoppad. Vi är troligen det samfund med mest och bäst yttrandefrihet. Men man får inte störa mötesordningen och inte bråka.  Andra föreningar och samfund borde lära av Amorism.

3. De som håller sig till samtalets tema prioriteras andra bör bli bättre på det!  Lär av Amorism.

4. Rättvisa råder talarlista som följs  ingen favoriseras, förutom att de som håller sig till temat prioriteras. Tyvärr är orättvisa/partiska ordföranden vanligt. Men amorism tar avstånd från sådana orättvisor. Lär av Amorism.+   +   +   +


Bild (rörlig text) här visar kortfattat mina privata idéer om amorism. Kom till våra möten så kan vi tala om den och amorism m.m. Jag förklarar gärna. Välkommen!


(På startsidan www.amorism.cc kan du själv hitta artiklar om amorism och Amoristerna.)

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik filosof, ingenjör, grundare och högste ledare för Amoristerna, kyrkan för amorism!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.